Product Key là 1 cụm từ, một khái niệm đã quá quen thuộc đối với những bạn hay cài lại Windows rồi đúng không.


Vậy các bạn đã phát âm biết rất nhiều gì về product Key trên hệ điều hành Windows rồi ? mình tin chắc chắn một điều đó là bao gồm rất ít bạn hiểu một cách chính xác về nó