*

I. "All walks of life" nghĩa là gì?

"All walks of life" nghĩa là tất cả các tầng lớp xóm hội , những khía cạnh trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Walk of life là gì

a walk of life : tầng lớp thôn hội, địa vị xã hội, nghề nghiệp, câu hỏi làm; lĩnh vực vận động (của một người)

Ví dụ:

You have just entered a new walk of life with many changes.–>Bạn chỉ mới lao vào một bước ngoặt new của cuộc sống với những thay đổi.I meet people from every walk of life.–>Tôi chạm mặt nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp.

II. Phương pháp dùng All và All of


Dùng All, All of trước từng các loại danh từ chũm thể- All hầu hết được sử dụng trước danh từ không đếm được cùng danh tự đếm được số nhiều, lấy ví dụ như all the water (tất cả số nước đó), all my friends (tất cả bằng hữu tôi).

- tuy nhiên all cũng có thể đứng trước danh từ đếm được số hiếm khi danh tự đó có thể được phân chia thành nhiều phần, lấy một ví dụ như all that week (cả tuần đó), all my family (cả mái ấm gia đình tôi), all the way (toàn cỗ quãng đường).

- họ cũng có thể dùng All (of) trước danh từ riêng biệt (như tên địa điểm hoặc bên văn, bên thơ...)Ví dụ:All (of) London knew about her affairs. (Toàn bộ tp Luân Đôn hầu hết biết về những vụ ngoại tình của cô ấy.)

All và All of đều có thể bổ nghĩa đến danh từ với đại từ.

- khi đứng trước một danh từ bao gồm từ hạn định (determiner) như the, my, this.... Thì rất có thể dùng cả all hoặc all of. All thường được sử dụng hơn.Ví dụ:She"s eaten all (of) the cake. (Cô ấy đã ăn hết toàn thể chiếc bánh.)All (of) my friends like riding. (Tất cả đồng đội tôi đa số thích sút xe.)

- lúc đứng trước một danh trường đoản cú mà không có từ hạn định (determiner), thì chúng ta không sử dụng of.Ví dụ:All children can be difficult. (Tất cả trẻ em đều hoàn toàn có thể khó chiều.)KHÔNG DÙNG: All of children can be difficult. 

Dùng All of trước đại từ nhân xưng (personal pronoun)- Với các đại tự nhân xưng, họ dùng all of + us/you/them.

Xem thêm: Sử Dụng Trang Web Tạo 1 Trang Web Game Online (Và Tự Thiết Lập Web Game Riêng)

- All of us/you/them có thể vào vai trò là nhà ngữ hoặc tân ngữ.Ví dụ:She has invited all of you. (Cô ấy vẫn mời tất cả các bạn.)Marry sent all of them her love. (Mary nhờ cất hộ lời yêu thương đến tất cả bầy họ.)All of us can come tomorrow. (Tất cả shop chúng tôi đều rất có thể đến vào ngày mai.)KHÔNG DÙNG: All we can come tomorrow.

Dùng All sau đại từ (pronoun)- bạn cũng có thể dùng all sau đại tự khi nó đóng vai trò là tân ngữ.Ví dụ:She has invited you all. (Cô ấy đang mời toàn bộ các bạn.)Marry sent her love to them all. (Mary gởi lời yêu thương thương cho tất cả đàn họ.)I"ve made us all something khổng lồ eat. (Tớ vừa bắt đầu làm một chút đồ ăn cho tất cả chúng ta.)

- Ta ko dùng all sau đại tự khi nó đóng vai trò vai trò là té ngữ (khi che khuất be) hoặc trong các câu vấn đáp ngắn gọn.Ví dụ:I think that"s all of them. (Tôi nghĩ là tất cả bọn họ.)KHÔNG DÙNG: I think that"s them all.A: Who did she invite? (Cô ấy vẫn mời ai)B: All of us. (Tất cả bọn chúng ta.)KHÔNG DÙNG: Us all.

- Với những danh tự số ít khác, họ thường không dùng all mà dùng whole, lấy ví dụ như như the whole story (toàn cỗ câu chuyện).

Lược quăng quật mạo từ The sau All- Đôi khi bạn cũng có thể lược quăng quật mạo từ the sau all, khi gồm số đếm trước danh từ, ví dụ như all (the) three brothers (tất cả bố người đồng đội trai).

- bọn họ thường lược bỏ the trong các cụm all day (cả ngày), all night (cả đêm), all week (cả tuần), all year (cả năm), all winter (suốt cả mùa đông), và all summer (suốt cả mùa hè).Ví dụ:She stayed here all day. (Cô ấy tại đây cả ngày.)KHÔNG DÙNG: She stayed here all the day.

 All vào câu phủ định- All + noun thường không được dùng trong câu bao phủ định (như All Americans don"t lượt thích hamburgers: Tất từ đầu đến chân Mỹ phần đông không ưng ý hăm bơ gơ). Vậy vào đó họ thường dùng Not all + noun + động từ dạng khẳng định....Ví dụ: Not all Americans like hamburgers. (Không đề xuất tất từ đầu đến chân Mỹ đầy đủ thích hăm bơ gơ.)

- Lưu ý: Not all (không nên tất cả), khác với No (không ai/cái gì).Ví dụ:Not all birds can fly. (Không phải tất cả các loại chim đều có thể bay.)No birds can play chess. (Không loại chim như thế nào biết đùa cờ.)