Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 VBT toán 5 bài bác 92 : luyện tập với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


bài 1

Viết số đo tương thích vào ô trống :

 Hình thang 

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

 

( displaystyle 4 over 5m) 

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

 

Phương pháp giải:

Diện tích hình thang bằng tổng độ lâu năm hai đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2. 

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình thang ở hàng đầu tiên là :

( displaystyle S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150;(cm^2))

Diện tích hình thang ở hàng thứ hai là :

( displaystyle S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30;(m^2))

Diện tích hình thang ở sản phẩm thứ tía là :

( displaystyle S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93;(dm^2))

Ta bao gồm bảng công dụng như sau :

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 ( displaystyle 4 over 5m)

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

( displaystyle 13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2


bài bác 2

a) Một hình thang có diện tích 20m2, đáy phệ 55dm và đáy bé xíu 45dm. Tính độ cao của hình thang.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 92

b) Tính trung bình cùng hai lòng của một hình thang, biết rằng diện tích s hình thang bởi 7m2 và độ cao bằng 2m.

Phương pháp giải:

Gọi lòng lớn, đáy nhỏ, chiều cao, diện tích s của hình thang thứu tự là: a; b; h; S.

( displaystyle S = a + b over 2 imes h Rightarrow h = dfracS × 2a+b ;;)

với ( displaystyle a + b over 2 = S:h)

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Đổi : (20m^2 = 2000dm^2).

Chiều cao hình thang chính là : 

( displaystyle dfrac2 imes 200055 + 45 = 40,left( dm ight))

b) Trung bình cộng hai đáy của hình thang là :

( displaystyle 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a) (40dm) ;

b) (3,5m.)


bài xích 3

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé bỏng 26m, đáy lớn hơn đáy nhỏ xíu 8m, đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m. Vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Phương pháp giải:

- Tính độ nhiều năm đáy bự ta đem độ lâu năm đáy bé nhỏ cộng cùng với 8m.

- Tính chiều cao ta rước độ lâu năm đáy bé xíu trừ đi 6m.

- Tính diện tích s thửa ruộng ta mang tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với độ cao rồi phân chia cho 2.

- tìm tỉ số giữa diện tích và (displaystyle 100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích gấp ( displaystyle 100m^2) từng nào lần thì số thóc thu được vội 70,5kg bấy nhiêu lần.

Xem thêm: 30 Kiểu Tóc Ngắn Nữ Hàn Quốc Cho Bạn Gái Cưng Mê Mẩn, 30+ Kiểu Tóc Ngắn Hàn Quốc Đẹp Nhất 2022

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Thửa ruộng hình thang

Đáy bé: 26m

Đáy lớn: rộng đáy nhỏ bé 8m

Chiều cao: ít hơn đáy nhỏ nhắn 6m

100m2 : 70, 5 kg thóc

Thửa ruộng: ... Kg thóc?

Bài giải

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(dfrac(34 + 26) × 202) = 600 (m2)

600m2 gấp 100m2 số lần là :

600 : 100 = 6 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là :

70,5 × 6 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg.


bài xích 4

Viết số phù hợp vào khu vực chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD có các form size như hình vẽ bên :

Diện tích phần đã tô đậm của hình chữ nhật là …… cm2.

Phương pháp giải:

Phần đánh đậm là hình tam giác có chiều cao bằng chiều rộng của hình chữ nhật và độ dài đáy bằng 8 – (2 + 2) = 4cm.

Diện tích hình tam giác = độ nhiều năm đáy × độ cao : 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

Chiều cao của tam giác bằng chiều rộng hình chữ nhật và bởi 4cm.

Độ nhiều năm cạnh lòng của hình tam giác là :

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Diện tích phần tô đậm là :

4 × 4 : 2 = 8 (cm2)

Đáp số : 8cm2.

Lưu ý : rất có thể tính diện tích s phần tô đậm bằng cách lấy diện tích s hình chữ nhật trừ đi diện tích s 2 hình thang ở hai bên.