chủ tịch Hồ Chí Minh - hero giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã góp sức trọn cuộc đời cho việc nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, trường đoản cú do, niềm hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng phong phú, nhộn nhịp của sài gòn đã giữ lại cho dân tộc bản địa ta những “Di sản” quý báu, trong đó, những sáng tạo lý luận của Người về kiểu cách mạng giải tỏa dân tộc là 1 dấu ấn nổi bật, đóng góp phần tạo yêu cầu những thắng lợi vĩ đại của bí quyết mạng Việt Nam, đồng thời có mức giá trị thời đại sâu sắc.
*

1. Những sáng tạo lý luận của hồ nước Chí Minh về kiểu cách mạng giải hòa dân tộc

Thứ nhất, biện pháp mạng giải phóng dân tộc muốn thành công phải đi theo con đường cách mạng vô sản

Trong quá trình vận dụng lý luận cách mạng vô sản vào Việt Nam, sài gòn đã bền chí khắc phục đầy đủ trở trinh nữ của xu hướng giáo điều, nhấn mạnh vấn đề một chiều đấu tranh kẻ thống trị trong nửa sau trong thời hạn 20 với nửa đầu những năm 30 của nắm kỷ XX, khiến cho lý luận biện pháp mạng giải phóng dân tộc theo định hướng vô sản có sức sống khỏe mạnh mẽ, xâm nhập trong đông đảo quần chúng nhân dân. Đi theo con phố cách mạng vô sản, tp hcm sớm khẳng định phương hướng kế hoạch của biện pháp mạng nước ta là “làm tứ sản dân quyền phương pháp mạng cùng thổ địa biện pháp mạng nhằm đi tới buôn bản hội cùng sản”(3). Sau thời điểm giành độc lập, buộc phải tiến lên xây đắp CNXH. Bên cạnh đó, Người để nhiều tâm trí vào sự nghiệp cách mạng XHCN và phát hành CNXH ngơi nghỉ Việt Nam, hình thành bắt buộc những ý kiến hết sức cơ phiên bản về CNXH và con phố đi lên CNXH xuất phát điểm từ 1 nước thuộc địa, với hầu như tàn tích phong con kiến nặng nề; xác định những đặc trưng bản chất của CNXH, mục tiêu và bước tiến để đạt tới mức CNXH. Đó là một quy trình cải biến cách mạng thọ dài, gian khổ, phải trải trải qua không ít chặng con đường khác nhau, tất cả vì sự nghiệp giải phóng con người, khiến cho con người trở nên tân tiến toàn diện, có cuộc sống thường ngày ấm no, tự do, hạnh phúc.

Bạn đang xem: Tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, tức là chủ quyền dân tộc tiếp cận CNXH. Độc lập dân tộc là đk tiên quyết, là chi phí đề tiếp cận CNXH. Không giành được tự do dân tộc sẽ không tồn tại gì hết. Độc lập dân tộc bản địa thể hiện ở vị trí giành với giữ chính quyền dân người chủ sở hữu dân, chuẩn bị tiền đề đi lên CNXH. Nhưng lại nếu nước tự do mà dân không hưởng hạnh phúc, thoải mái thì tự do cũng chẳng bao gồm nghĩa lý gì. CNXH là hạnh phúc, từ do. Bởi vì vậy, phải xây dựng CNXH như là sự việc phát triển tất yếu của chủ quyền dân tộc, để đảm bảo an toàn độc lập dân tộc và tạo thành bước phát triển mới cùng với một trình độ cao hơn của toàn bộ tiến trình cách mạng. Đây đó là sự trở nên tân tiến sáng tạo luận điểm của V.I.Lênin về cách mạng không ngừng - giải pháp mạng dân tộc dân chủ và bí quyết mạng XHCN, thân hai quá trình đó không có một bức tường thành nào phân làn cả.

Cuộc biện pháp mạng mon Tám năm 1945, bởi vì Đảng và tp hcm lãnh đạo đã lộ diện một thời đại mới cho dân tộc vn - thời đại độc lập dân tộc nối liền với CNXH. Kiên cường với tuyến phố đã lựa chọn, trải qua 30 năm trường kỳ binh cách chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lược, với ý thức “thà hy sinh toàn bộ chứ nhất quyết không chịu đựng mất nước, nhất thiết không chịu đựng làm nô lệ”, “không bao gồm gì quý rộng độc lập, từ bỏ do”; trên các đại lý đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng vừa lòng của toàn dân tộc, quân cùng dân ta vẫn lần lượt tiến công bại các chiến lược chiến tranh của thực dân, đế quốc, giải tỏa dân tộc, thống nhất đất nước. Trong cuộc tranh đấu trường kỳ này, tất khắp cơ thể dân vn đã kiên cường đấu tranh cho tự do dân tộc và tự do thoải mái cho nhân dân. Quyền vốn dĩ tự nhiên và thoải mái đó của con người việt nam Nam, của dân tộc nước ta được cộng đồng quốc tế đón nhận như là một trong những tư tưởng béo của thời đại.

Thứ hai, bí quyết mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải vị Đảng cùng sản lãnh đạo

Đây là một sáng tạo của sài gòn về lý luận phương pháp mạng hóa giải dân tộc. Tp hcm cho rằng, “Cách mệnh trước hết phải có đảng bí quyết mệnh... Đảng có vững giải pháp mệnh mới thành công...”(5). Đảng đó bắt buộc được tạo theo lý lẽ đảng kiểu new của V.I.Lênin, được vũ trang bởi chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng cộng sản là: xác minh mục tiêu của giải pháp mạng, xuất bản đường lối biện pháp mạng giải hòa dân tộc; thông qua cương lĩnh, tổ chức triển khai vận động, tập hợp những lực lượng giải pháp mạng, thi công Mặt trận dân tộc thống nhất. Đối với giải pháp mạng Việt Nam, Đảng cộng sản phải tiến hành đồng thời nhị nhiệm vụ: kháng đế quốc và phòng phong kiến, giành hòa bình dân tộc, đem lại tự vị và niềm hạnh phúc cho nhân dân. Cưng cửng lĩnh bao gồm trị trước tiên được trải qua tại Hội nghị thành lập Đảng bởi vì Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã khẳng định: “Đảng là đội đi đầu của vô sản giai cấp”(6). Điều đáng chăm chú là, quản trị Hồ Chí Minh đến rằng, Đảng không chỉ là của riêng thống trị công nhân, mà lại của toàn dân tộc. Tại Đại hội lần vật dụng II của Đảng (tháng 02/1951), tp hcm phân tích: “Trong quá trình hiện nay, quyền hạn của kẻ thống trị công nhân với nhân dân lao đụng và của dân tộc bản địa là một. Bởi vì Đảng Lao động vn là Đảng của kẻ thống trị công nhân cùng nhân dân lao động, cho nên phải là Đảng của dân tộc bản địa Việt Nam”(7). Năm 1961, lúc nhân dân miền bắc đang triển khai kế hoạch 5 năm lần sản phẩm nhất, tp hcm một lần nữa khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng chính là của dân tộc, ko thiên tư, thiên vị”(8).

Đó là một trong Đảng đạo đức với văn minh, được võ trang bằng lý luận Mác - Lênin; có khả năng chính trị vững vàng; đội hình cán bộ, đảng viên bao gồm phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực trí tuệ dồi dào, biết giải quyết mọi vấn khuyến nghị phát từ bỏ thực tiễn việt nam và theo kịp cách tiến của thời đại. Đảng đó buộc phải xây dựng được một phương diện trận dân tộc bản địa thống độc nhất rộng rãi, vững chắc, thọ dài, chân thành, đoàn kết; trong đó, lực lượng của Đảng là cả dân tộc, mọi bé dân nước Việt, con Lạc cháu Hồng. Đảng đó còn biết tập hợp những lực lượng phương pháp mạng và tân tiến trên nhân loại đấu tranh chống quân địch chung là chủ nghĩa thực dân, vì kim chỉ nam chung của nhân loại tân tiến là: hòa bình, hòa bình dân tộc, dân công ty và hiện đại xã hội.

Thực tiễn phong phú và đa dạng cách mạng Việt Nam chứng tỏ rằng, sự lãnh đạo đúng chuẩn và sáng suốt của Đảng là nhân tố bậc nhất quyết định thắng lợi của bí quyết mạng Việt Nam. Đồng thời, chủ yếu trong quá trình lãnh đạo bí quyết mạng, Đảng đã có tôi luyện, thách thức và không xong xuôi trưởng thành, dày dạn tay nghề để ngày càng xứng đáng với sứ mệnh và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân; qua đó, xác minh một chân lý, “ở Việt Nam không tồn tại một lực lượng chủ yếu trị nào khác, quanh đó Đảng cộng sản vn có đủ phiên bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, đáng tin tưởng và năng lực lãnh đạo tổ quốc vượt qua phần đa khó khăn, test thách cam go để đưa dân tộc bản địa đến bờ bến vinh quang, hạnh phúc”(9).

Thứ ba, biện pháp mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp cấu kết của toàn dân trên các đại lý liên minh công nông

Sinh thời, tp hcm chỉ rõ: “Cách mạng giải phóng dân tộc là việc nghiệp hòa hợp toàn dân, trên đại lý liên minh công nông có tác dụng nòng cốt”... Trong đó, “thực hiện mang lại được hòa hợp công nông vị đó là sự đảm bảo an toàn chắc chắn độc nhất vô nhị những chiến thắng của biện pháp mạng”(10).

Từ trong thực tiễn Việt Nam, với tuyệt đại phần nhiều dân số là nông dân, hcm cho rằng, nông dân là những người dân chịu các tầng áp bức, bị túng bấn hóa buộc phải họ luôn có ý thức phản bội kháng, chuẩn bị tham gia cách mạng. Bởi vì đó, cách mạng giải phóng dân tộc phải bao gồm sự thâm nhập của thống trị nông dân và là sự nghiệp của toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Nông dân là 1 trong những lực lượng không nhỏ của dân tộc, một liên minh rất trung thành với chủ của ách thống trị công nhân. Hy vọng kháng chiến kiến quốc thành công, mong độc lập, thống nhất thật sự, ắt phải phụ thuộc vào lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn bao gồm lực lượng to lớn, sẵn bao gồm lòng nồng nàn yêu nước, sẵn gồm chí khí nhất quyết đấu tranh cùng hy sinh. Bởi vậy, sự việc giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam, thực ra là vấn đề nông dân. Nông dân vừa là cồn lực, vừa là lực lượng đông đảo, nòng cốt, cùng cũng là đối tượng vận hễ của biện pháp mạng.

Đánh giá chỉ cao vai trò, sứ mệnh của thống trị nông dân, mà lại Hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định, ách thống trị công nhân là giai cấp lãnh đạo biện pháp mạng cùng Đảng đề xuất lãnh đạo phát hành khối câu kết công - nông làm nòng cốt cho Mặt trận dân tộc thống nhất. Tp hcm chủ trương vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp dân chúng Việt Nam, những người dân mất nước, đang phải chịu thân phận nô lệ, gia nhập vào mặt trận dân tộc thống nhất, nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tộc vào cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do. Đây là vấn đề rất mới, có giá trị lý luận và trong thực tiễn to lớn so với cách mạng cố giới, nhất là phong trào giải tỏa dân tộc. Đó là sự bổ sung kịp thời vào kho báu lý luận của công ty nghĩa Mác - Lênin. Hoàn toàn có thể nói, so với cách mạng Việt Nam, luận điểm của sài gòn về vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên đại lý liên minh công - nông đang được vận dụng một cách chủ động, sáng tạo trong tiến trình thực hiện cách mạng hóa giải dân tộc.

Thứ tư, bí quyết mạng giải phóng dân tộc bản địa phải được tiến hành bằng tuyến phố cách mạng bạo lực, phối hợp đấu tranh bao gồm trị của quần chúng với đấu tranh vũ trang; triển khai khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thành công hoàn toàn

Vượt lên bốn tưởng của những nhà lãnh đạo giải pháp mạng tiền bối, sài gòn xác định phương pháp đấu tranh giải phóng dân tộc ở vn phải được tiến hành bằng con phố cách mạng bạo lực, phối kết hợp đấu tranh bao gồm trị của quần bọn chúng với chiến đấu vũ trang; triển khai khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thành công hoàn toàn.

Trên cơ sở nắm vững những nguyên lý của nhà nghĩa Mác - Lênin, hồ nước Chí Minh đã nhận được thức sâu sắc bản chất của chế độ thực dân: “Chế độ thực dân, tự phiên bản thân nó, đang là một hành vi bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu hèn rồi”(11),“lũ giặc cướp nước, chết thì chết, nết ko chừa. Càng gần thất bại thì chúng càng hung ác”(12). Người khẳng định: “Độc lập tự do thoải mái không thể cầu xin mà bao gồm được”. Vì chưng vậy, để thực hiện cuộc bí quyết mạng giải phóng dân tộc, cũng giống như cuộc chống chọi để bảo đảm độc lập dân tộc, bảo vệ CNXH, vớ yếu đề nghị “Dùng đấm đá bạo lực cách mạng kháng lại bạo lực phản giải pháp mạng, giành lấy cơ quan ban ngành và bảo vệ chính quyền”(13).

Quan điểm đấm đá bạo lực cách mạng của hồ nước Chí Minh không còn đối lập với ý thức yêu chuộng tự do và công ty nghĩa nhân đạo của dân tộc việt nam mà là việc tiếp nối truyền thống nhân nghĩa của cha ông ta. Đối với hồ Chí Minh, trong cuộc đấu tranh chính đạo để hóa giải dân tộc, giải tỏa giai cấp, câu hỏi sử dụng đấm đá bạo lực cũng nhằm mục đích hòa bình: “Dụng câu hỏi binh là việc nhân nghĩa, hy vọng cứu dân, cứu vớt nước”(14). Theo Người, hòa bình phải là nền chủ quyền thật sự, gắn liền với độc lập, chủ quyền của Tổ quốc với tự do, dân công ty của nhân dân. Nếu mục tiêu đó ko được đáp ứng, phương thức triển khai chiến tranh thế tất là đấm đá bạo lực cách mạng. Đó chính là nghệ thuật khéo léo dùng đấm đá bạo lực cách mạng phòng lại đấm đá bạo lực phản biện pháp mạng của Người.

Tuy đề cao vai trò của bạo lực cách mạng nhưng sài gòn không tuyệt vời nhất hóa phương châm của bạo lực, của chống chọi vũ trang trong chiến tranh cách mạng. Với Người, đấu tranh vũ trang chỉ là 1 trong những trong những phương pháp để thực hiện kim chỉ nam chính trị của biện pháp mạng. Với lòng tin ấy, sau khi về nước chuẩn bị giành chủ yếu quyền, mon 12-1944, trên cơ sở nghiên cứu và phân tích kỹ tình trạng cách mạng vào nước với trên cầm giới, hồ chí minh ra Chỉ thị ra đời đội “Việt phái mạnh tuyên truyền giải phóng quân”. Fan căn dặn: “Chính trị trọng rộng quân sự”(15), “tuyên truyền trọng hơn tác chiến”, “người trước, súng sau”. Thông tư nêu rõ chế độ xây dựng lực lượng vũ trang phương pháp mạng, phương châm xây dựng bố thứ quân, phương thức hoạt động là phối hợp quân sự với chính trị.

Trong quá trình lãnh đạo chống chọi giành thiết yếu quyền, sài gòn và Đảng đã chỉ huy tích cực kiến tạo và cải tiến và phát triển lực lượng, nhằm khi bao gồm thời cơ đang phát hễ khởi nghĩa vũ trang. Thứ 1 là xây dựng những căn cứ địa, đôi khi mở các lớp đào tạo, giảng dạy cán bộ, xây dựng các tổ chức bao gồm trị của quần chúng... Với sự chủ động, tích cực chuẩn bị đón chờ thời cơ khởi nghĩa, tháng Tám năm 1945, khi cơ hội đến, lệnh “Tổng khởi nghĩa” được ban ra, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, toàn quốc đã vùng lên giành thiết yếu quyền về phần mình nhân dân.

Trong cuộc binh lửa chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm lược, kế thừa và phân phát huy nghệ thuật lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền trong bí quyết mạng tháng Tám năm 1945, hcm và Đảng Lao động việt nam đã triệu tập lãnh đạo sản xuất lực lượng vũ trang bự mạnh, với ba thứ quân với không ngừng cải thiện trình độ kỹ thuật, chiến thuật của quân nhóm để tiến công bại các chiến lược quân sự của kẻ thù; đồng thời, kết hợp với xây dựng lực lượng chủ yếu trị trẻ trung và tràn trề sức khỏe của quần bọn chúng để khi thời cơ đến triển khai tổng tiến công, giành chiến thắng quyết định trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Xem thêm: 7 Kiểu Tết Tóc Lệch 1 Bên Ngang Vai Đẹp Cô Nàng Khuôn Mặt Dài

2. Giá trị thời đại

Những sáng chế lý luận của hồ nước Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc bản địa phản ánh hoài vọng được sinh sống trong độc lập, tự do thoải mái và công bằng, đồng đẳng của không chỉ là dân tộc nước ta mà còn là ý chí, nguyện vọng của mọi dân tộc bị áp bức, tách bóc lột trên cố kỉnh giới, như hcm đã khẳng định: “tất cả các dân tộc trên quả đât đều xuất hiện bình đẳng, dân tộc bản địa nào cũng đều có quyền sống, quyền vui lòng và quyền từ do”(16). Rất có thể nói, giải phóng dân tộc là hoài vọng cháy rộp hơn bất kể yêu ước nào khác. Nó là điều kiện tiên quyết cho hầu như quyền tự do, dân công ty của bé người.

Điều đặc biệt cần giữ ý, sáng chế của hồ nước Chí Minh không chỉ là người xây dựng cơ sở lý luận cho việc nghiệp tranh đấu giành chủ quyền dân tộc của nước ta mà còn là một người tổ chức triển khai và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải tỏa dân tộc. Trong quy trình tổ chức và lãnh đạo sự nghiệp giải pháp mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, hcm đã thể hiện trách nhiệm của fan đứng đầu. Người tổ chức vừa kháng chiến, vừa con kiến quốc với tinh thần “các vua Hùng đã tất cả công dựng nước, bác bỏ cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Phòng chiến đi đôi với loài kiến quốc, đấu tranh đi đôi với xây dựng, cùng một lúc tiến hành hai trọng trách chiến lược là nét khác biệt của cách mạng Việt Nam mang ý nghĩa Hồ Chí Minh. Tín đồ xác định, kháng chiến trường kỳ gian khổ, phức tạp, nặng nề khăn, tuy nhiên nhất định win lợi. Lý luận của hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc vốn đã sáng tạo nhưng lại ngày càng sáng tạo hơn vì đang đi vào thực tiễn, được làm phong phú và đa dạng bởi chiến thắng của bí quyết mạng tháng Tám năm 1945 cũng như thành công của cuộc binh đao chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ thôn tính của quần chúng Việt Nam.

Thực tiễn lãnh đạo toàn dân tộc bản địa đấu tranh giành chủ quyền và binh lửa chống chiến tranh xâm lược đang làm phong phú thêm lý luận của Người về cách mạng và cuộc chiến tranh giải phóng. Từ đó, có thể khẳng định, những hiến đâng sáng tạo nên của hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải tỏa dân tộc, cả thực tế và trình bày đã bổ sung cho kho báu lý luận cách mạng nỗ lực giới, kho báu lý luận nhà nghĩa Mác - Lênin cũng như truyền thống dựng nước với giữ nước đầy trường đoản cú hào của dân tộc bản địa Việt Nam.

Những sáng chế lý luận của hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải hòa dân tộc mang tính thời đại trình bày đậm nét ở chỗ, nó sẽ tác động thâm thúy đến trào lưu giải phóng dân tộc trên thay giới. Trường hợp như thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn thức tỉnh những dân tộc trên thế giới về quyền từ bỏ do, độc lập của từng dân tộc, thì thành công của cuộc binh lửa chống thực dân Pháp xâm lược, với đỉnh cao là thắng lợi Điện Biên bao phủ đã làm “chấn hễ địa cầu”, thức tỉnh những dân tộc ngơi nghỉ châu Á, châu Phi và lục địa châu mỹ - Latinh đứng dậy đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành tự do dân tộc.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã kiên định con đường biện pháp mạng mà quản trị Hồ Chí Minh đã chọn lựa là: độc lập dân tộc nối sát với CNXH, kiên định mục tiêu: “Độc lập - tự do - Hạnh phúc”. Hiện tại nay, tứ tưởng của bạn vẫn soi sáng tuyến phố đi lên của biện pháp mạng Việt Nam. Để thực hiện phương châm xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vấn đề đặc trưng nhất được Đảng cộng sản Việt Nam xác minh là: bền chí mục tiêu tự do dân tộc nối liền với CNXH.

Để đã đạt được điều đó, hơn dịp nào hết, họ cần phải nắm chắn chắn hạt nhân bốn tưởng tp hcm về giải phóng dân tộc, giải phóng bé người, nắm vững phương thức giải quyết mối quan tiền hệ dân tộc bản địa - con bạn trên cửa hàng nhận thức đúng chuẩn đặc điểm của dân tộc bản địa và sự vận động, phát triển của thời đại. Chỉ bao gồm như vậy, bọn họ mới thành công trong trách nhiệm đưa bốn tưởng tp hcm vào cuộc sống thường ngày để xử lý những vấn đề do thực tế đặt ra. Đó cũng là trong số những điều kiện quan trọng nhất bảo vệ cho chiến thắng của giải pháp mạng vn trong hiện tại và tương lai.

-------------------------------------

Ghi chú:

(1) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.11, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.30.

(2), (5) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.2, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.304, 289.

(3), (6), (15) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.1, 3, 539.

(4), (16) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.4, 1.

(7), (12) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.7, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.41, 254.

(8) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.13, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.275.

(10), (13) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.15, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.391, 391.

(11) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.1, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.114.

(14) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.286.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên - Viện lịch sử Đảng, học viện chuyên nghành Chính trị giang sơn Hồ Chí Minh