Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú efix.vn.Học những từ các bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


Bạn đang xem: Toàn diện tiếng anh là gì

As this study comprehensively demonstrates, such engagement, albeit conceptual, was never straightforwardly demonizing or static.
These feminine features were comprehensively altered100 to lớn masculine forms in a late-eleventh- or early-twelfth-century hand (or hands).
This chapter, however, fails khổng lồ consider more comprehensively the changes và impact of civil society after 2000.
Our aim has been to cover as comprehensively as possible the landscape of functional languages, while emphasising typed languages.
The principle remains, even in natural history, that laws govern history, even if not comprehensively or immediately.
The velocity field scaling has not been studied comprehensively despite it being a good parameter for comparison between experiments and simulations.
The short message service gives the subscriber the advantage of choosing a minimum number of words that would communicate comprehensively but briefly with minimum cost.
We measured salivary testosterone at six times within và across days to lớn comprehensively represent inter- và intraindividual differences.
His 1990 book (chap. 7) comprehensively đánh giá research done on these sections up to the late 1980s.
các quan điểm của các ví dụ tất yêu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên efix.vn efix.vn hoặc của efix.vn University Press hay của những nhà cấp phép.
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Tên Miền Miễn Phí Tk, Những Điều Bạn Chưa Biết

*

*

*

cải tiến và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích tra cứu kiếm dữ liệu cấp phép
trình làng Giới thiệu khả năng truy cập efix.vn English efix.vn University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng tía Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語