100 Websites100 GB SSD dung tích Đĩa~25000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress nguyên tắc Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn chi phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline

Bạn đang xem: Tên miền miễn phí .vn

100 Websites200 GB SSD dung tích Đĩa~100000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí e-mail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress dụng cụ Staging help_outline30 NGÀY bảo vệ hoàn mức giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDN (trị giá 185.005 VNĐ) help_outline
100 Websites100 GB SSD dung lượng Đĩa~25000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí thư điện tử help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outlineWordPress chính sách Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn giá tiền help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD dung lượng Đĩa~100000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress qui định Staging help_outline30 NGÀY đảm bảo an toàn hoàn giá tiền help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá bán 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDN (trị giá 185.005 VNĐ) help_outline
100 Websites100 GB SSD dung lượng Đĩa~25000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí e-mail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress khí cụ Staging help_outline30 NGÀY bảo vệ hoàn tổn phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline

Xem thêm: Ngôn Ngữ Thiết Kế Web Phổ Biến Nhất Hiện Nay, So Sánh 3 Ngôn Ngữ Thiết Kế Web Phổ Biến

100 Websites200 GB SSD dung lượng Đĩa~100000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí e-mail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(219.900 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outlineWordPress chính sách Staging help_outline30 NGÀY bảo đảm hoàn mức giá help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá 211.980 VNĐ) help_outlineCloudflare CDN (trị giá chỉ 185.005 VNĐ) help_outline
Tu1edbi giu1ecf hu00e0ng"}" :loader-props=""heading":"Kiu1ec3m tra tu00ean miu1ec1n, xin vui lu00f2ng chu1edd"" :error-props=""heading":"Xin lu1ed7i, cu00f3 lu1ed7i xu1ea3y ra u1edf phu00eda chu00fang tu00f4i.","subheading":"Developer cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng bu00e1o vu00e0 su1ebd su1eeda lu1ed7i nu00e0y nhanh nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3. Hu00e3y thu1eed lu1ea1i.","img":"https://assets.efix.vn.com/images/domain-checker-2020/error-e0a102fe3c.svg","alt":"Phi hu00e0nh gia"" :idn-error-props=""heading":"Xin lu1ed7u! Internationalized tên miền name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 mang đến domain extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!"" :domain-props=""serverError":"Lu1ed7i server: thu1eed lu1ea1i bu1eb1ng cu00e1ch nhu1ea5n "Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng" lu1ea7n nu1eefa","buttonAddToCart":"Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","cartRedirect":"/cart","buttonContinueToCart":"Vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","addedText":"u0110u01b0u1ee3c thu00eam!","freeText":"MIu1ec4N PHu00cd","save":"GIu1ea2M %percent%%","twoYearsSpecialOfferDisclaimer":"1st year with a 2 or more years registration","availableTakenIndicator":"available":"Khu1ea3 du1ee5ng","taken":"u0110u00e3 bu1ecb download tru01b0u1edbc","availableTakenLabels":"domainIsAvailable":"Domain khu1ea3 du1ee5ng!","domainIsTaken":"Domain u0111u00e3 bu1ecb sở hữu tru01b0u1edbc","price":"%price%/nu0103m","routeName":"free-domain","verifyingText":"Kiu1ec3m tra tu00ednh khu1ea3 du1ee5ng...","sorryTakenText":"Xin lu1ed7i, ai u0111u00f3 u0111u00e3 cài đặt tu00ean miu1ec1n nu00e0y tru01b0u1edbc","idnNotSupportedText":"Xin lu1ed7u! Internationalized domain name name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 mang lại domain extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!","idnProhibitedText":"Khu00f4ng u0111u0103ng ku00fd tên miền %tld% u0111u01b0u1ee3c u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","domainsProhibitedText":"u0110u0103ng ku00fd tu00ean miu1ec1n bu1ecb cu1ea5m u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","rateLimitHitText":"Slow down! You're too fast! Try again in 1 minute.","hostingOffer":"cheapestHostingDiscount":78,"domainPlusHosting":"Tu00ean miu1ec1n %domainName% + web Hosting","hostingButtonText":"Chu1ecdn gu00f3i hosting","domainPlusHostingSubtitle":"Pick your web hosting plan và get a domain name name for free."" :default-tld=""com"" :priority-tlds="<"domain-com","domain-net","domain-online","domain-live","domain-store","domain-info","domain-tech","domain-xyz","domain-site","domain-link","domain-website","domain-org","domain-fun","domain-space","domain-io","domain-website","domain-in","domain-uno","domain-host","domain-fun","domain-press">" :invalid-tld-props=""heading":"Tu00ean miu1ec1n %tld% khu00f4ng khu1ea3 du1ee5ng, nhu01b0ng hu00e3y chu1ecdn tu00ean khu00e1c tu1eeb hu00e0ng chu1ee5c tu00ean miu1ec1n u0111u1ed9c u0111u00e1o bu00ean du01b0u1edbi."" :domain-filter-props=""alternativeText":"Xem cu00e1c lu1ef1a chu1ecdn tu00ean miu1ec1n khu00e1c","resetText":"u0110u1eb7t lu1ea1i","applyText":"u00c1p du1ee5ng","cancelText":"Hu1ee7y","optionsText":"Lu1ef1a chu1ecdn","clearAllText":"Xu00f3a tu1ea5t cu1ea3","selectAllText":"Chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3","extensionsText":"Phu1ea7n mu1edf ru1ed9ng","okText":"OK","allEndingsText":"Tu1ea5t cu1ea3 u0111uu00f4i tu00ean miu1ec1n","popularEndingsText":"Phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t","placeholderText":"Gu00f5 u0111u1ec3 lu1ecdc","priceText":"Giu00e1"" :invalid-filter-props=""heading":"Xin lu1ed7i, khu00f4ng tu00ecm thu1ea5y. Hu00e3y chu1ecdn cu00e1c tu00ean miu1ec1n khu00e1c sau."" :free-domain="1">

Khởi động hành trình dài online bởi tên miền miễn phí

Mua gói web hosting thời thượng hoặc Doanh Nghiệp 1 năm trở lên để thừa nhận tên miền miễn phí, tương tự miền trả phí tổn cấp cao nhất cho năm đầu tiên.


Tận hưởng anh tài cao cấp

efix.vn là nhà cung ứng uy tín của nhì thành phần đặc biệt nhất nhân loại online - thương hiệu miền hay và web hosting nhanh. Đăng ký tên miền miễn phí tại efix.vn sẽ thuận lợi tạo lập uy tín với tăng hạng tìm kiếm kiếm.

Đăng cam kết domain free
*

Lựa chọn là của bạn

Tên miền miễn chi phí được khuyến mãi ngay là các tên miền cao cấp và phổ cập nhất để bạn có thể sử dụng lâu dài, cho dự án nghiêm túc của bạn.