Bạn vẫn thường tuyệt nghe nói➡️Thích, Yêu và Thương một bạn là không giống nhau.