Cách gọi số tròn chục: Em hiểu số hàng chục và ghép với chữ “mươi” , kế bên số (10)

Cách viết số tròn chục: Em viết chữ số hàng chục và viết vào hàng đơn vị chữ số (0).

Ví dụ:

Số (70) được hiểu là “bảy mươi”

Số "Bốn mươi" được viết là (40)

Dạng 2: So sánh những số tròn chục.


Bạn đang xem: Số tròn chục là gì

Số tròn chục nào bao gồm chữ số hàng trăm càng bự thì giá trị của số kia càng lớn.

Ví dụ: Điền dấu tương thích vào địa điểm chấm

(50.....70)

Giải:

Vì (5
Mục lục - Toán 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
bài xích 1: nhiều hơn, ít hơn.
bài bác 2: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
bài xích 3: những số 1, 2, 3
bài xích 4: những số 1, 2, 3, 4, 5.
bài bác 5: bé hơn. Khủng hơn. Bằng. Dấu ; =
bài xích 6: Số 6
bài 7: Số 7
bài 8: Số 8
bài bác 9: số cửu
bài bác 10: Số 0
bài bác 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 10
bài 1: Phép cùng trong phạm vi 3
bài 2: Phép cùng trong phạm vi 4
bài xích 3: Phép cùng trong phạm vi 5
bài 4: Số 0 vào phép cộng
bài xích 5: Phép trừ vào phạm vi 3
bài 6: Phép trừ vào phạm vi 4
bài bác 7: Phép trừ vào phạm vi 5
bài 8: Số 0 vào phép trừ
bài xích 9: Phép cộng trong phạm vi 6
bài 10: Phép trừ các số vào phạm vi 6
bài bác 11: Phép cùng trong phạm vi 7
bài 12: Phép trừ vào phạm vi 7
bài bác 13: Phép cùng trong phạm vi 8
bài 14: Phép trừ vào phạm vi 8
bài 15: Phép cùng trong phạm vi 9
bài bác 16: Phép trừ vào phạm vi 9
bài xích 17: Phép cùng trong phạm vi 10

Xem thêm: Sửa Các Câu Lệnh Sql Để Tinh Chỉnh Kết Quả Truy Vấn Dữ Liệu Sql Server (Phần 2)

bài bác 18: Phép trừ vào phạm vi 10
bài xích 19: Bảng cùng và bảng trừ vào phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ trong PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
bài bác 1: Điểm. Đoạn thẳng
bài 2: Độ dài đoạn trực tiếp - thực hành thực tế đo độ nhiều năm đoạn thẳng
bài bác 3: Một chục. Tia số
bài xích 4: Mười một, mười hai
bài xích 5: Mười ba, mười bốn, mười lăm
bài 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
bài 7: nhì mươi. Hai chục
bài bác 8: Phép cộng dạng 14 + 3
bài 9: Phép trừ dạng 17 - 3
bài 10: Phép trừ dạng 17 - 7
bài 11: bài toán có lời văn. Giải việc có lời văn
bài xích 12: Xăng-ti-mét. Đo độ dài. Vẽ đoạn thẳng có độ dài đến trước.
bài bác 13: các số tròn chục
bài bác 14: Cộng các số tròn chục
bài bác 15: Trừ các số tròn chục
bài bác 16: Điểm sống trong, điểm ở quanh đó của một hình.
bài 17: những số gồm hai chữ số
bài bác 18: So sánh các số có hai chữ số
bài bác 19: Bảng những số từ là 1 đến 100
bài bác 20: Giải toán bao gồm lời văn (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
bài 1: Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng ko nhớ)
bài xích 2: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ ko nhớ)
bài bác 3: các ngày trong tuần lễ
bài 4: Công, trừ (không nhớ) vào phạm vi 100
bài 5: Đồng hồ. Thời gian
bài bác 6: Ôn tập: những số mang đến 10
bài bác 7: Ôn tập: các số mang đến 100
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.