Luật doanh nghiệp là lao lý chuyên ngành của luật dịch vụ thương mại – một trong những lĩnh vực pháp luật đặc biệt điều chỉnh buổi giao lưu của doanh nghiệp. Luật pháp doanh nghiệp hiện nay hành là hình thức doanh nghiệp 2014. Hãy thuộc efix.vn tìm hiểu về luật doanh nghiệp tiếng Anh là gì nhé.

Bạn đang xem: Luật doanh nghiệp tiếng anh là gì

Định nghĩa phương pháp doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Enterprise Law is law giao dịch with the establishment, organization, restructuring, dissolution, and relevant activities of enterprises, including limited liability companies, joint-stock companies, partnerships, private companies, & groups of enterprises.

(Luật doanh nghiệp lớn là phương pháp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức triển khai lại, giải thể và chuyển động có tương quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trọng trách hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh và doanh nghiệp tứ nhân; phương tiện về đội công ty).

Từ vựng tiếng Anh doanh nghiệp xẻ sung

Private enterprise: Doanh nghiệp bốn nhân.

State – own enterprise: doanh nghiệp lớn nhà nước.

Partnership: doanh nghiệp hợp danh.

Limited liability company: công ty trọng trách hữu hạn

Joint-stock company: doanh nghiệp cổ phần.

Shareholder: cổ đông.

Founding shareholder: người đóng cổ phần sáng lập.

Dividend: cổ tức.

Certificate of Business registration: giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

National business registration information system: hệ thống thông tin nước nhà về đăng kí doanh nghiệp.

Enterprise managers: người quản lý doanh nghiệp.

Founder: người thành lập và hoạt động doanh nghiệp.

Foreign investor: nhà đầu tư nước ngoài.

Stake: phần vốn góp.

Enterprise restructuring: tổ chức lại doanh nghiệp.

Division: chia.

Partial division: Tách

Consolidation: phù hợp nhất.

Acquisition: sáp nhập.

Voting capital: vốn bao gồm quyền biểu quyết.

Charter capital: vốn điều lệ.

Rights of enterprises: quyền của doanh nghiệp.

Obligations of enterprises: nhiệm vụ của doanh nghiệp.

The company’s charter: điều lệ công ty.

Internal rules and regulations: quy chế làm chủ nội bộ.

Member register or shareholder register: sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đk cổ đông.

Control Board: ban kiểm soát.

Accounting books: sổ kế toán

Accounting documents: bệnh từ kế toán.

Annual financial: report tài chính

Board of Directors: hội đồng cai quản trị.

Controller: kiểm soát và điều hành viên.

Director: giám đốc.

General Director: tổng giám đốc.

Legal representative: người thay mặt đại diện theo lao lý của doanh nghiệp.

Contracts prior to lớn business registration: đúng theo đồng đăng kí doanh nghiệp.

Application for registration: hồ sơ đăng kí doanh nghiệp.

Enterprise identification number: mã số doanh nghiệp.

Contributed assets: gia sản góp vốn.

Xem thêm: Kiểm Tra Thời Hạn Tên Miền Hết Hạn Cực Chính Xác! Thực Hành Ngay!

Assessing: định giá.

Branches: đưa ra nhánh.

Representative offices: văn phòng công sở đại diện.

Business locations: địa điểm kinh doanh.

Headquarter: trụ sở chính.

Enterprise’s seal: con dấu của doanh nghiệp.

Resolutions of the Board of members : quyết nghị của hội đồng thành viên.

Profit: lợi nhuận.

President: chủ tịch.

Dismissal: miễn nhiệm.

Discharge: giải pháp chức.

Shares: cổ phần.

Sold shares: cổ phần đã bán.

Unsold shares: cp chưa bán.

General Meeting of Shareholders: đại hội đồng cổ đông.

Ordinary shares: cp phổ thông.

Voting preference shares: cổ phần ưu đãi biểu quyết

Shares with preferred dividends: cổ phần ưu đãi cổ tức.

Redeemable preferred shares: cổ phần ưu đãi trả lại.

Share certificates: cổ phiếu.

Certificates: bệnh chỉ.

Book entries: cây viết toán ghi sổ.

Electronic data: dữ liệu điện tử.

Share offering: rao bán cổ phần.

Share transfer: ủy quyền cổ phần.

Bond issuance: gây ra trái phiếu.

Business corporations: tập đoàn lớn kinh tế.

General companies: tổng công ty.

Parent company: doanh nghiệp mẹ.

Subsidiaries: doanh nghiệp con.

Type of business: mô hình pháp lý.

Enterprise suspension: tạm kết thúc kinh doanh.

Dissolution: giải thể.

Bankruptcy: phá sản.

Gorvernment: bao gồm phủ.

Business registration authorities: ban ngành đăng kí gớm doanh.

Converting đổi khác loại hình doanh nghiệp.

https://drive.google.com/open?id=1Jie_4RgqmDommRbz0hIuundoxt6SY_5S

https://drive.google.com/open?id=1R_sfXhkUv1D8yqLboWghinqseIWaApEd


*
efix.vn ĐỒNG HÀNH CÙNG CỐC CỐC POINTS GIÚP BẠN CHINH PHỤC TIẾNG ANH CÔNG SỞ

Mừng năm mới tết đến Nhâm Dần, efix.vn giờ Anh cho người đi có tác dụng đã hợp tác hợp...