Nếu thứ tính không tồn tại cài đặtMicrosoft Ofice, hoàn toàn có thể dùng Outlook Express được tải sẵn vào Windows XP để thực hiện Email.

Bạn đang xem: Incoming mail server outlook là gì

Vào Start > Programs > Outlook Express

Nếu máy tính đã có cài đặt Microsoft Office, có thể dùng Outlook Express hoặc Outlook để thực hiện Email.

Vào Start > Programs > Microsoft Office > Microsoft Outlook.

I./ THIẾT LẬP TRÊN OUTLOOK EXPRESS

1. Lựa chọn mục "Accounts..." trong thực đơn "Tools".

2. Kích vào nút "Add" cùng chon "Mail...".

3. Nhập thương hiệu mà bạn muốn hiển thị khi tín đồ người nhận gồm thư của bạn, sau đó bấm"Next".

4. Nhập showroom email của bạn, lấy một ví dụ tenban
tenmien.com cùng bấm "Next".

5.Thiết lập mục "My incoming mail vps is a" thành POP3.

6.Tại mục "Incoming (POP3, IMAP or HTTP) mail server", đặt về địa chỉmail.tenmien.com". (Thay tenmien.com bằng tên miền của bạn)

7.Tại mục "Outgoing (SMTP) mail server", đặt về địa chỉ"mail.tenmien.com" và sau đó kích "Next". (Thay tenmien.combằng thương hiệu miền của bạn).

8.Điền vào mục "Account name": địa chỉ email của bạn.

9.Đặt "Password": Nhập password truy cập hòm thư của doanh nghiệp vào. Nếu như khách hàng dùng chung máy tính vàmuốn Outlook Express 6 hỏi mật khẩu đăng nhập mỗi lần check e-mail mới, hãy để trống ô này và bấm "Next".

10.Bấm "Finish".

11.Chọn vào tài khoản mới được tạo thành trong khung bên trái, tiếp đến chọn nút"Properties" mặt phải

12.Sửa lại tên mail.tenmien.com thành địa chỉ cửa hàng email của người sử dụng hoặc tên gì mà chúng ta muốn.

13.Chọn mục tab "Servers", tiếp nối chọn ô "My hệ thống requiresauthentication". Bước này quan trọng vì nếu bạn không chọn mục này, bạn sẽ không thể gửi email.

14.Chọn mục tab "Advanced" phía trên, kế tiếp chuyển thanh "ServerTimeouts" sang "Long - 5 minutes".

15. Vào mục "Incoming hệ thống (POP3)" lựa chọn vào ô "This hệ thống requires an encrypted connection (SSL)" và bình chọn xem POP3 port là 995.

16. Trong mục "Outgoing server (SMTP)" chỉnh port tự 25 sang 587. Chọn "TLS" trong mục "Use the following type of encrypted connection".

17.Ngoài ra, chúng ta cũng có thể lựa chọn "Leave a copy of messages on server" đểserver ko xoá các mail trong hòm thư sau khi download về Outlook. Bạn có thể thiết lập thời gian mà server lưu trữ email trên thứ chủ sau khi đã tải về về Outlook. Thường bạn cũng có thể thiết lập 7 ngày. Lưu giữ ý: nếu bạn lựa chọn "Leave a copy of messages on server" thì bạn phải xem xét xóa email thườngxuyên bằng phương pháp login vào Webmail, nếu không dung lượng hộp thư trên vps sẽmau bị đầy.

Xem thêm: Increase 512Mb To 40 Gb Upload Limit For All In One Wp Increase Upload Filesize

18.Bạn cũng có thể chọn "Remove from hệ thống when deleted from DeletedItems". Lúc đó, nếu như bạn xoá những thư trong mục Deleted Items của OutlookExpress 6, chúng cũng biến thành được xoá trên áo quan thư bên trên server.

II./ THIẾT LẬP TRÊN OUTLOOK 2003-2007

1.Chọn mục "Accounts Settings..." trong thực đơn "Tools".

2.Kích vào nút "New..." và chon "Microsoft Exchange, POP3, IMAP or HTTP...".

3.Chọn "Manually configure server settings or additional server types" rồi nhấnNext.

4.Chọn "Internet Email" rồi dìm Next.

*

5.Trong ô "Your Name": Nhập vào tên của bạn.

6.Trong ô "Email": Nhập showroom email của bạn, ví dụ như tenban
tenmien.com.

7.Thiết lập mục "Account Type" thành POP3.

6.Tại mục "Incoming mailserver", đặt về add "mail.tenmien.com". (Thay tenmien.com bằngtên miền của bạn)

7.Tại mục "Outgoing (SMTP) mail server", đặt về địa chỉ"mail.tenmien.com". (Thay tenmien.com bằng tên miền của bạn)

8.Điền vào mục "User name": showroom email của bạn.

9.Đặt "Password": Nhập password truy cập hòm thư của người tiêu dùng vào. Chọn "Save password". Ví như bạndùng chung laptop và muốn Outlook hỏi password mỗi lần check e-mail mới, hãyđể trống ô này.

10.Nhấn nút "More Settings...".

11.Trong thẻ "General", mục "My Account" hãy nhập vào địa chỉ cửa hàng email của bạn. Mục"Organiztion" bạn có thể nhập vào tên doanh nghiệp của mình. Mục "Reply Email" bạnhãy nhập vào địa chỉ email của mình.

12.Trong thẻ "Out going server" lựa chọn "My Outgoing vps (SMTP) hệ thống requiresauthentication". Lựa chọn mục "Use same settings as incoming server".

13. Chọn thẻ "Advanced" , tiếp nối chuyển thanh "Server Timeouts" quý phái "Long - 5 minutes".

14. Vào mục "Incoming hệ thống (POP3)" chọn vào ô "This vps requires an encrypted connection (SSL)" và bình chọn xem POP3 port là 995.

15. Trong mục "Outgoing vps (SMTP)" chỉnh port từ bỏ 25 sang trọng 587. Lựa chọn "TLS" trong mục "Use the following type of encrypted connection".

16.Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn "Leave a copy of messages on server" đểserver ko xoá những mail trong quan tài thư sau khoản thời gian download về Outlook. Chúng ta cũng có thể thiết lập thời gian mà server giữ trữ e-mail trên máy chủ sau khi đãdownload về Outlook. Thường chúng ta có thể thiết lập 7 ngày. Lưu lại ý: nếu như bạn lựa chọn"Leave a copy of messages on server" thì chúng ta phải chú ý xóa thư điện tử thường xuyên bằng cách login vào Webmail, ví như không dung lượng hộp thư trên server sẽmau bị đầy.

17.Bạn cũng có thể chọn "Remove from server when deleted from DeletedItems". Lúc đó, nếu như bạn xoá những thư trong mục Deleted Items của Outlook,chúng cũng trở thành được xoá trên áo quan thư bên trên server.