*

Giải say đắm nghĩa của các từ "In the black"

Có nghĩa là thành công, bao gồm lãi, ko nợ nần.

Bạn đang xem: In the black là gì

Ví dụ:


If a bank account is in the black, it contains some money, & if a person or business is in the black, they have money in the bank and are not in debt.

Nếu một tài khoản bank “có màu sắc đen”, nó chứa một số trong những tiền, cùng nếu một fan hoặc công ty lớn “có color đen”, họ bao gồm tiền trong bank và ko mắc nợ. 

Từ trái nghĩa: be in the red

Có tức thị nợ nần.

Ví dụ: If you or your bank account are in the red, you owe money to the bank.

Nếu chúng ta hoặc tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp “có màu sắc đỏ”, chúng ta nợ ngân hàng.

Bạn có thể bài viết liên quan các thành ngữ khác gồm từ đen nhé:

1. A đen day (for someone/sth): ngày đen tối

- Ví dụ:

Last Monday was a đen day for me. I lost all my money. (Thứ nhì tuần trước là 1 trong những ngày u tối của tôi. Tôi đã không còn hết tiền.)

2. A black list: sổ đen

- Ví dụ:

He is in a black list of the ngân hàng because he cheated them by providing fake income statement. (Anh ta sinh sống trong sổ đen của ngân hàng vì anh ta đã lừa họ bởi hỗ trợ sao kê thu nhập giả.)

3. A đen look: cái nhìn giận dữ

- Ví dụ:

When I forget to vày homework, my mother always gives me a black look.(Khi tôi quên làm bài bác tập về nhà, mẹ luôn nhìn tôi cực kỳ giận dữ).

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Cách Upload File Lên Mạng Mới Nhất 2020, Cách Tải File Lên Mạng

4. A đen mark: một dấu đen, vết nhơ, một điểm bất lợi

- Ví dụ:

My mistake in the previous plan was a đen mark against me. (Sai lầm của tớ trong phiên bản kế hoạch trước là một vết black chống lại tôi)

5. Be in the black: gồm tiền, gồm lời (ngược lại với cụm từ in the red: tức là trong chứng trạng báo động, mất năng lực thanh toán)

- Ví dụ:

Although the economy is difficult, my cửa hàng remains in the black. (Mặc dù tài chính khó khăn nhưng siêu thị của tôi vẫn đang còn lời).

6. Black và blue: bị bầm tím

- Ví dụ:

Your face is black & blue. What happened lớn you?(Mặt chúng ta bị bầm tím. Chuyện gì xảy ra vậy?)

7. đen economy: sale chui (phần của nền kinh tế không được kiểm soát điều hành bởi các cơ quan tiền chức năng)

- Ví dụ:

Illegal weapons trade is a đen economy activity. (Buôn bán vũ khí phi pháp là một buổi giao lưu của nền tài chính chui).

8. đen ice: băng đen (lớp bang mỏng phủ trên mặt mặt đường và người ta không nhìn thấy nó, một hiện tượng kỳ lạ thời máu gây nguy khốn cho các phương nhân thể giao thông)

- Ví dụ:

The road is now covered by the đen ice, so you must be careful when driving. (Mặt đường che đầy băng đen, bạn phải cẩn thận khi tài xế đấy).

9. đen market: thị phần chợ black (thương mại bất đúng theo pháp)

- Ví dụ:

The exchange rate between USD và VNĐ in đen market is better than in the bank. (Tỷ giá bán USD và VNĐ trên thị trường chợ đen tốt hơn sinh hoạt ngân hàng).

10. The black sheep (of the family): chú cừu đen, chỉ người được coi như như là sự việc ô nhục hoặc hổ thẹn (đối với gia đình).

- Ví dụ:

When he was young, he was a đen sheep of the family. (Khi cậu ấy còn trẻ, cậu ấy là sự việc ô nhục của gia đình).