Bạn có thể dùng "compared to", "compared with", "in comparison to" và "in comparison with" như nhau.Bạn vẫn xem: In comparison with là gì

Ví dụ:

- Prices in the UK are high compared to / with / in comparison with (prices in) Canada and Australia.

Bạn đang xem: In comparison with là gì

Bạn sẽ xem: In comparison with là gì

- Compared to / with / in comparison with (prices in) Canada & Australia, prices in the UK are high.

Khi viết về số lượng hoặc sự cụ đổi, các từ “while” hoặc “whereas” hoàn toàn có thể dùng được trong tương đối nhiều hoàn cảnh:

- There are 5 million smokers in the UK, while / whereas only 2 million Canadians và 1 million Australians smoke.

- Between 1990 & 2000, the number of smokers in the UK decreased dramatically, while / whereas the figures for Canada and australia remained the same.

Lưu ý:

Chúng ta không nói "comparing to".

Chúng ta nói "2 million" , không nói "2 millions".

Cách nói đúng: 10 million people

Cách nói sai: 10 millions people, 10 millions of people, 10 million of people

Khi không tồn tại số liệu thiết yếu xác, có thể viết "millions of".

e.g. Millions of people travel abroad each year.

2. Trường đoản cú vựng so sánh

Dưới đấy là các cụm dùng để làm so sánh rất hấp dẫn mà chúng ta nên áp dụng:

- The chart compares... In terms of the number of...

- ...is by far the most... OR ...has by far the highest number of...

- the figures for... Tend to lớn be fairly similar

- In second place on the chart is...*

- The number of... Is slightly higher than...

- Only four other countries have...

Xem thêm: Hàng Order Nghĩa Là Gì - Cách Mua Hàng Order Taobao, Quảng Châu

Lưu ý: Chỉ dùng các cụm như "in second place" nếu như biểu đồ có đề cập mang lại thứ hạng hoặc ganh đua giữa các đối tượng. Chúng ta không phải viết "in first/ second place" nếu như biểu đồ nói về việc thất nghiệp hoặc những vấn đề về mức độ khỏe/y tế.

3. So sánh hơn và so sánh nhất

So sánh rộng kém cùng đối chiếu các số liệu với nhau là kỹ năng được reviews rất cao vào Writing Task 1. đối chiếu hơn và so sánh nhất là nhì cách tác dụng và tuyệt được vận dụng nhất.

Ex: Leopards are faster than tigers.

Ex: The leopard is the largest of the four big cats.

Bảng bên dưới đây sẽ giúp đỡ bạn tưởng tượng rõ hơn về những dạng so sánh trên nhé:

Example Word

Comparative

Superlative

Từ có một âm tiết

high

higher

the highest

Từ tất cả 3 âm máu trở lên

productive

more productive

less productive

the most productive

the least productive

Từ dứt bằng chữ -y

wealthy

wealthier

the wealthiest

Từ ngắn có nguyên âm ở giữa từ

hot

hotter

the hottest

Trường hợp sệt biệt

good

better

the best

4. Các từ vựng đối chiếu khác

So sánh hơn và đối chiếu nhất được dùng để so sánh và đối chiếu, mặc dù vẫn không đủ để phong phú hóa phương pháp mô tả trong bài xích báo cáo.

Ngoài ra, còn có các cách miêu tả so sánh như sau:

Từ nối

The Middle East produces high levels of oil; however, nhật bản produces none.

The USA produces large amounts of natural gas. In contrast, South Korea produces none.

European countries make great use of solar power. On the other hand, most Asian countries us this method of power generation very little.

Liên từ

The Middle East produces high levels of oil, whereas / while Japan produces none.

Whereas / While the Middle East produces high levels of oil, nhật bản produces none.

Các cấu trúc khác

Solar power nguồn accounts for far less of the total energy production than gas or coal does.