Cụm tự Hold my beer tức thị gì?

Giải thích hợp nghĩa của các từ "Hold my beer"

Hold my beer được dùng để ý niệm rằng ai đó sắp tới làm điều gì đó nguy hiểm hay là ngu ngốc.

Bạn đang xem: Hold my beer là gì

Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng hoặc bắt gặp hình ảnh của hold my beer ở trong một giở tiệc, hầu hết người đang ăn uống say sưa cười cợt nói và đột nhiên một chiện gì đó xảy ra. Một cuộc cãi cọ chẳng hạn. Và bạn trong cuộc đó đang cầm cố 1 ly bia. Anh ta nói với các bạn hold my beer để xông vào trong 1 cuộc đọ tay đôi chẳng hạn.

Xem thêm: Mã Vận Đơn Là Gì - Mã Vận Đơn Dùng Để Làm Gì

Đó là hình ảnh về nghĩa đen của các từ hold my beer. Nhiều từ này thường xuyên xuyên được sử dụng với ý nghĩa là lúc nói hold my beer có nghĩa là hành động tiếp theo của ai đó còn ghê gớm hơn hay nguy nan hơn khắp cơ thể trước đó. Cụm từ hold my beer thường xuất hiện thêm nhiều trong những meme giỏi dạng comment mang tính hài hước.

Ví dụ:


1. If you hold my beer for me I can show you a trick

Nếu các bạn cầm ly bia cho tôi, tôi có thể chỉ cho bạn một mẹo nhỏ này.

2: A: From 110 kg, I’m now 70 kg

B: Hold my beer