Excel đến efix.vn 365 Excel mang lại efix.vn 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng hàm AND, một trong các hàm lô-gic, để khẳng định xem liệu tất cả các đk trong một kiểm tra tất cả là TRUE hay không.

Bạn đang xem: Hàm and trong excel là gì

Ví dụ

*


Hàm AND trả về TRUE nếu toàn bộ các tham đối của hàm là TRUE, trả về FALSE giả dụ một hoặc nhiều tham đối là FALSE.

Một giữa những cách cần sử dụng thường gặp gỡ của hàm AND là để không ngừng mở rộng tính bổ ích của các hàm tiến hành các kiểm định lô-gic. Ví dụ, hàm IF thực hiện kiểm nghiệm lô-gic rồi trả về một cực hiếm nếu kiểm tra là TRUE và một giá trị khác nếu kiểm tra là FALSE. Bằng phương pháp dùng hàm AND làm cho đối số logical_test của hàm IF, chúng ta cũng có thể kiểm nghiệm các điều kiện khác nhau thay vị chỉ một điều kiện.

Cú pháp

AND(biểu_thức_logic1; ; ...)

Cú pháp của hàm AND có những tham đối sau đây:

Tham đối

Mô tả

Biểu_thức_logic1

Bắt buộc. Điều kiện đầu tiên mà bạn có nhu cầu kiểm nghiệm và rất có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, ...

Tùy chọn. Những đk khác mà bạn muốn kiểm nghiệm, hoàn toàn có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Chú ý

Các đối số buộc phải định trị về những giá trị logic, ví dụ như TRUE hoặc FALSE, hoặc các đối số phải là những mảng hoặc tham chiếu gồm chứa những giá trị lô-gic.

Xem thêm: Tụ Bù Hạ Thế Là Gì - Có Tiết Kiệm Điện Thật Không

Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu bao gồm chứa văn bạn dạng hoặc các ô trống, hồ hết giá trị này được quăng quật qua.

Nếu dải ô được hướng đẫn không chứa giá trị lô-gic nào, hàm AND đang trả về giá #VALUE! .


Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ thường gặp về cách thực hiện AND lẻ loi và sử dụng kết hợp với hàm IF.

*

Công thức

Mô tả

=AND(A2>1;A21;A3

Tính toán chi phí thưởng

Đây là một kịch phiên bản khá thông dụng khi bọn họ cần đo lường và thống kê xem nhân viên bán sản phẩm có đủ điều kiện được thưởng tốt không bằng cách sử dụng hàm IFAND.

*
=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)" loading="lazy">

=IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0) – NẾU Tổng Doanh số to hơn hoặc bởi (>=) Doanh số kim chỉ nam Số người tiêu dùng lớn hơn hoặc bởi (>=) Số người tiêu dùng tiềm năng thì nhân Tổng doanh thu với % Thưởng, còn nếu như không thì trả về 0.

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.

Chủ đề liên quan

Video: Hàm IF cải thiện tìm hiểu cách sử dụng những hàm lồng trong công thức Hàm IF Hàm OR Hàm NOT Tổng quan liêu về các công thức vào Excel phương pháp tránh cách làm bị lỗi Phát hiện tại lỗi trong công thức Phím tắt vào Excel Hàm lô-gic (tham khảo) Excel hàm (theo sản phẩm công nghệ tự bảng chữ cái) Excel hàm (theo thể loại)