Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 48 của Đài tiếng nói Hoa Kỳ, do Hằng chổ chính giữa và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: For a while là gì

Bạn đã xem: In a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE & A WORKAHOLIC.

Trong bài học hôm nay, nhị thành ngữ ta học tập là ONCE IN A WHILE với A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee cửa hàng is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter và talking voices fill the air; everyone seems to lớn delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan và Mike enjoy it, for sure. They seldom come lớn this place, but when they’re here, they often see their friends & relish the conversation with them.

Quán cà phê hôm nay đông bất thường. Người trẻ tuổi tuổi ngồi hết ghế vào tiệm. Tiếng mỉm cười tiếng nói vang mọi nơi; ai cũng vui đam mê khung cảnh thoải mái này. Chắc hẳn rằng Mai Lan và Mike cũng vậy. Họ ít lúc tới đây nhưng lại khi ở đây thì bọn họ gặp các bạn và trò chuyện rất vui.

MIKE: It’s good khổng lồ see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui khi thấy mọi tín đồ quanh bản thân vui vẻ, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed & seems khổng lồ be carefree. We deserve moments lượt thích this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy rảnh rỗi và có vẻ không lo lắng gì. Chúng mình xứng đáng được hưởng đông đảo lúc chũm này, thỉnh thoảng một lần.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô sử dụng từ mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học được từ bỏ này lúc tôi phát âm một chuyện tối hôm qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E có nghĩa là “đôi khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came to this coffee-shop. When was the last time we were here, bởi you remember?

Cô vừa nói song khi chúng ta tới tiệm coffe này. Lần chót ta tới đây là hồi nào, cô gồm nhớ ko ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here lớn rest, enjoy coffee & my favorite almond cookies.

Ồ, đó là những năm trước Lễ Tạ ơn. Bản thân đi mua sắm, mua không ít vì có chào bán giá tốt. Bản thân nghỉ tại đây để uống coffe và ăn uống bánh hạnh nhân tôi rất thích.

MIKE: I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi nhớ rồi. Cô bao gồm trí nhớ giỏi quá, Mai Lan. Thỉnh thoảng ta mới tới đây, hiếm hoi như ta muốn.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time khổng lồ relax.

Mình tới đây nhiều hơn thế nữa nhé. Ở đây đáng yêu và dễ thương quá. Bọn chúng mình bận, dẫu vậy sau kỳ thi, sẽ có rất nhiều thì giờ nghỉ ngơi hơn.

MIKE: Don’t forget we have jobs this summer. You’re lớn be a salesperson at Macy’s, aren’t you? & I, I’m going to intern at the bank. We’ll be quite busy again.

Đừng quên chúng ta có bài toán làm ngày hè này. Cô sẽ bán hàng cho tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi tập sự ở ngân hàng. Bản thân lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have to stand up all the time. I’ll have to lớn sit down and relax at break time.

Xem thêm: # 867+ Hình Ảnh Anime Nam Ngầu, Lạnh Lùng Cute, Khốc Nhất!, Hình Ảnh Anime Nam Ngầu Cực Đẹp

MIKE: That’s right. I’ll have lớn work hard at the bank, too. Both of us need lớn get experience in the workforce & we also need to lớn build up our cash savings.

Đúng thế. Tôi cũng sẽ phải thao tác làm việc nhiều sinh sống ngân hàng. Cả hai chúng ta cần kinh nghiệm làm việc, mình cũng cần phải để dành thêm tiền nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school and then at work. What vì chưng you hotline a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn nghĩ mang đến làm việc. Anh lo việc học sinh hoạt trường, rồi việc làm. Một người làm việc nhiều quá gọi là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve only heard of an alcoholic.

Từ này tốt nhỉ. Tôi chỉ nghe tới từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. And often gets drunk. He’s addicted lớn alcoholic drinks.

Một alcoholic là người uống rượu vang, bia, rượu mạnh, v.v... Nhiều quá cùng hay bị say sưa. Hắn là một người nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t like to see you hanging around with a drink in your hand, doing nothing.

May quá, anh chưa hẳn là bạn nghiện rượu. Tôi không muốn thấy anh la cà nạm ly rượu vào tay, không làm việc gì hết.

MIKE: I wouldn’t vày that, you know me!

Tôi không lúc nào làm thế. Cô biết tôi mà.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time to rest.

Vậy anh ko phải là một trong anh nghiện rượu, tuy vậy anh là anh nghiện có tác dụng việc. Anh thao tác làm việc cả ngày, không giảm ngơi luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want to lớn work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi ko là fan nghiện rượu, tuy vậy cũng ko là fan nghiện làm. Tôi còn ao ước làm những hơn. Tôi suy nghĩ tôi khá lười biếng.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard khổng lồ catch up with you.

Mike, anh xuất sắc lắm. Anh chuyên học siêng làm. Tôi thấy khó tị nạnh kịp cùng với anh.

MIKE: You sound lượt thích I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói như tôi là anh hùng của cô! Tôi ước gì đấy là sự thực! Chính thực chất tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee & this fun place.

Hôm nay chúng ta vừa học nhì thành ngữ : ONCE IN A WHILE tức là ĐÔI KHI với A WORKAHOLIC tức thị MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.