Theo cái thời gian, việt nam đã bao gồm một nền sử học truyền thống với những bộ quốc sử với nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn to tướng như: Đại Việt sử ký; Đại Việt sử ký toàn thư; che biên tạp lục; Gia Định thành thông chí; Đại Nam độc nhất vô nhị thống chí…

Nhận thức sâu sắc về tầm đặc biệt của sử học, các nhà sử học nước ta luôn luôn đi sâu nghiên cứu toàn vẹn các vụ việc trong lịch sử Việt Nam. Các công trình được soạn trong thời gian qua vẫn làm đa dạng và phong phú thêm diện mạo nền sử học Việt Nam, đóng góp thêm phần truyền bá con kiến thức lịch sử dân tộc tới các tầng lớp nhân dân.

Bạn đang xem: Download lịch sử việt nam toàn tập


Kế thừa thành quả nghiên cứu và phân tích của thời kỳ trước, bổ sung các công dụng nghiên cứu vãn trên tất cả các lĩnh vực, năm 2013, Viện Sử học sẽ phối phù hợp với Nhà xuât bản Khoa học xã hội tổ chức biên soạn, xuất phiên bản bộ sách “Lịch sử Việt Nam” từ thời chi phí sử đến nay.
Bộ “Lịch sử Việt Nam” được kết cấu theo những thời kỳ: Thời kỳ cổ – trung đại (từ thời tiền sử mang lại năm 1858, lúc thực dân Pháp nổ sung xâm lấn Việt Nam); Thời kỳ cận đại (thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, biến nước ta thành thuộc địa đến bí quyết mạng tháng Tám năm 1945 thành công) với Thời kỳ văn minh (từ khi nước vn Dân công ty Cộng hòa ra đời cho đến nay). Bộ sách lịch sử dân tộc Việt Nam có 15 tập:
Tập 1: lịch sử hào hùng Việt phái mạnh từ lên đường đến cầm kỷ X do PGS.TS. Vũ Duy Mền công ty biên. Tập sách được biên soạn công phu, với 9 chương. Cuốn sách trình diễn một cách khách quan liêu về lịch sử dân tộc nước ta tự khi xuất hiện thêm con người đứng thẳng sáng suốt (Homo Erectus), đến sự phát triển liên tiếp của những nền văn hóa bản địa thuộc ba trung tâm: văn hóa Đông Sơn sinh sống châu thổ sông Hồng, sông Mã, sông Cả, có mặt nên giang sơn Văn Lang – Âu Lạc đầu thời thời Hùng Vương; văn hóa Sa Huỳnh có mặt nên đất nước Lâm Ấp – Champa cổ kính ở miền Trung; văn hóa truyền thống Đồng Nai – văn hóa truyền thống Tiền Óc Eo Nam cỗ là nền tảng gốc rễ của sự ra đời Vương quốc cổ Phù phái nam – Chân Lạp. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phản bội anh cuộc chiến đấu bền bỉ, thọ dài, những hi sinh, buồn bã chống Bắc thuộc, phòng Hán hóa chiến hạ lợi, giành lại quyền độc lập, tự chủ, lộ diện một kỷ nguyên mới cho nước nhà ta.
Tập 2: lịch sử vẻ vang Việt phái nam từ vắt kỷ X đến gắng kỷ XIV vị PGS.TS. è Thị Vinh công ty biên. Tập sách gồm tất cả 11 chương, viết về cha thời kỳ lịch sử dân tộc lớn của dân tộc: Thời kỳ đầu tiên ứng với các họ Khúc – Dương – Ngô – Đinh – tiền Lê (thế kỷ X); Thời kỳ vật dụng hai: Đại Việt thời Lý (thế kỷ XI – vào đầu thế kỷ XIII); Thời kỳ máy ba: Đại Việt thời nai lưng (đầu núm kỷ XIII – thời điểm cuối thế kỷ XIV), và một chương 12 viết về vương quốc Champa (thế kỷ X-XIV). Với tập sách này, lịch sử nước nhà được nghiên cứu, soạn trên toàn bộ các lĩnh vực: thiết yếu trị, ghê tế, văn hóa truyền thống và thôn hội trong năm thế kỷ (X – XVI) những thời bọn họ Khúc, chúng ta Dương, đến các vương triều Ngô, Đinh, tiền Lê, Lý cùng Trần.
Tập 3: lịch sử dân tộc Việt nam từ cố gắng kỷ XV đến nuốm kỷ XVI vị PGS.TS. Tạ Ngọc Liễn chủ biên. Tập sách tất cả 10 chương, trình bày một phương pháp bao quát toàn bộ quá trình diễn biến của lịch sử hào hùng Việt Nam từ trên đầu thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVI với rất nhiều sự kiện trọng yếu về chủ yếu trị, quân sự, gớm tế, văn hóa truyền thống của các Triều hồ nước (1400 – 1407), Triều Lê (1428 – 1527), Triều Mạc (1527 – 1593) và Triều Lê sau khoản thời gian thu phục kinh đô Thăng Long, tái thiết vương Triều Lê, trả thành quá trình trung hương khu đất nước. Đồng thời, cuốn sách reviews văn tắt tiểu sử những nhân đồ trọng yếu hèn của lịch sử dân tộc trong hai núm kỷ này vào phần Phụ lục.
Tập 4: lịch sử dân tộc Việt nam giới từ cụ kỷ XVII đến thay kỷ XVIII bởi PGS.TS. è cổ Thị Vinh nhà biên. Tập sách được ban đầu từ sau sự kiện triều Mạc bị lật đổ (1529) cho đến khi xong triều Tây Sơn, bội phản ánh cốt truyện lịch sử của nước nhà trên những mặt thiết yếu trị – làng mạc hội, kinh tế và văn hóa trong hai cầm cố kỷ XVII cùng XVIII. Cuốn sách được chia thành 3 phần, 12 chương, bao gồm: Phần vật dụng nhất: Thời kỳ tổ quốc bị chia cắt; Phần thứ hai: Thời kỳ khủng hoảng của chính sách phong kiến và nở rộ của trào lưu nông dân; Phần đồ vật ba: tình trạng tư tưởng văn hóa truyền thống từ cố kỉnh kỷ XVII đến cầm cố kỷ XVIII.

Xem thêm: Nơi Bán Tông Đơ Cắt Tóc Philips Hc3418, Tông Đơ Cắt Tóc Indonesia Philips Hc3418


Tập 5: lịch sử hào hùng Việt Nam từ thời điểm năm 1802 cho năm 1858 vị TS. Trương Thị Yến chủ biên. Tập sách được chia làm 10 chương, với các nội dung: Triều Nguyễn cấu hình thiết lập nhà nước quân chủ chuyên chế; Hệ thống cai quản hành chính những địa phương; tổ chức hành chính, xã hội và cơ chế của đơn vị nước so với làng xã; chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp; Công nghiệp và thủ công bằng tay nghiệp; yêu mến nghiệp; quan hệ tình dục đối ngoại; phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân; Văn hóa; Âm mưu xâm lăng của thực dân Pháp.
Tập 6: lịch sử hào hùng Việt Nam từ thời điểm năm 1859 cho năm 1896 do PGS.TS. Võ Kim Cương công ty biên. Tập sách bao gồm 5 chương, phản ảnh tình hình nước ta trước khi Pháp xâm lược; Cuộc binh đao của nhân dân vn chống Pháp xâm lăng (giai đoạn 1858 – 1873); Cuộc nội chiến chống Pháp thôn tính Bắc Kỳ và Trung Kỳ (giai đoạn 1873 – 1884); trào lưu kháng chiến kháng Pháp (giai đoạn 1885 – 1896); Những biến đổi về thiết yếu trị, ghê tế, thôn hội nước ta nửa thời điểm cuối thế kỷ XIX. Nội dung những Hiệp mong Nhâm Tuất (1862), Hiệp ước gần kề Tuất (1874), Hiệp ước liền kề Thân (1884) được nhóm biên soạn thể hiện tại trong phần Phụ lục.
Tập 7: lịch sử hào hùng Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918 vì PGS.TS. Tạ Thị Thúy công ty biên. Tập sách được bố cục gồm 8 chương: chế độ thuộc địa và việc củng cố cỗ máy chính quyền ở nước ta của thực dân Pháp một trong những năm đầu thế kỷ XX; Nền kinh tế Việt phái mạnh trong cuộc khai quật thuộc địa lần đầu tiên của Pháp (1897 – 1914); tình hình văn hóa – làng mạc hội nước ta đầu gắng kỷ XX; Các kẻ thống trị trong xã hội việt nam đầu thế kỷ XX; trào lưu yêu nước và biện pháp mạng nước ta đầu ráng kỷ XX; phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân thời điểm đầu thế kỷ XX; xã hội Việt Nam giữa những năm chiến tranh 1914 – 1918; trào lưu chống Pháp của nhân dân vn trong cuộc chiến tranh 1914 – 1918.
Tập 8: lịch sử hào hùng Việt Nam từ thời điểm năm 1919 cho năm 1930 vị PGS.TS. Tạ Thị Thúy chủ biên. Tập sách được trình diễn thành 9 chương: chính sách thuộc địa của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất; Thực dân Pháp củng thế và tăng cường cỗ máy chính quyền thuộc địa; Cuộc khai quật thuộc địa lần sản phẩm hai sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên và những đổi khác trong nền tài chính Việt Nam; tình hình văn hóa- buôn bản hội; xóm hội vn phân hóa thêm sâu sắc sau chiến tranh; Ảnh hưởng trọn của trào lưu cách mạng nhân loại tới cách mạng Việt Nam; trào lưu yêu nước và người công nhân ở việt nam đầu trong thời gian 20 cầm kỷ XX; những tổ chức giải pháp mạng ra đời trong những năm 1925 – 1929; Đảng cộng sản vn ra đời.
Tập 10: lịch sử Việt Nam từ năm 1945 mang lại năm 1950 bởi PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật công ty biên. Tập sách được soạn thành 6 chương, trình bày một cách tương đối trọn vẹn tiến trình lịch sử dân tộc giai đoạn từ tháng 9/1945 đến thời điểm cuối năm 1950 với những nội dung: nước ta từ thành lập và hoạt động nền Dân chủ Cộng hòa đến ký kết Hiệp định Sơ cỗ Việt – Pháp (9/1945 – 3/1946); loạn lạc Toàn quốc bùng nổ (12/1946); đường lối binh đao “Toàn dân, toàn diện, lâu dài và từ bỏ lực cánh sinh” của Đảng; vừa chống chiến, vừa loài kiến quốc; xây dừng và củng cố hậu phương, vươn lên là hậu phương của địch thành tiền phương của ta; đấy khỏe mạnh kháng chiến (1948 – 1950).
Các tập 9: lịch sử hào hùng Việt Nam từ thời điểm năm 1930 đến năm 1945, tập 11: lịch sử vẻ vang Việt Nam từ năm 1951 mang lại năm 1954; tập 12: lịch sử hào hùng Việt Nam từ thời điểm năm 1954 mang lại năm 1965; tập 13: lịch sử vẻ vang Việt Nam từ năm 1965 mang lại năm 1975; tập 14: lịch sử vẻ vang Việt Nam từ năm 1975 mang lại năm 1986; tập 15: lịch sử hào hùng Việt Nam từ thời điểm năm 1986 mang đến năm 2000 sẽ tiếp tục được nhóm biên soạn xong trong thời hạn tiếp theo.
gmail.com