Cháo sườn cô Hồng - 37 Lương Sử C Đống Đa- Hình thức: Đầy đặn, những topping