Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúcSố: 309/TBHH-TCBĐATHHMNBà Rịa – Vũng Tàu, ngày trăng tròn tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật kỹ thuật của khu nước trước mong cảng Container quốc tế SP-ITC của khách hàng cổ phần vận tải và thương mại Quốc tế

HCM – 70 – 2021

Vùng biển: tp Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Cảng container quốc tế sp-itc

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Thừa ủy quyền của cục trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an ninh hàng hải khu vực miền nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu vực nước trước ước cảng Container thế giới SP-ITC như sau:

Trong phạm vi điều tra khu nước số 1, được số lượng giới hạn bởi các điểm bao gồm tọa độ:
Tên điểmHệ việt nam -2000Hệ WGS-84
Vĩ độ (j)Kinh độ (l)Vĩ độ (j)Kinh độ (l)
A1′10°46’54,9” N106°48’45,9” E10°46’51,2” N106°48’52,4” E
N2′10°46’51,8” N106°48’44,0” E10°46’48,1” N106°48’50,5” E
N2A10°46’53,3” N106°48’49,7” E10°46’49,6” N106°48’56,2” E
A110°46’55,7” N106°48’49,1” E10°46’52,0” N106°48’55,6” E

Độ sâu được xác minh bằng sản phẩm hồi âm tần số 200 kHz tính cho mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,2 m.

Trong phạm vi điều tra khảo sát khu nước số 2, được số lượng giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểmHệ cả nước -2000Hệ WGS-84
Vĩ độ (j)Kinh độ (l)Vĩ độ (j)Kinh độ (l)
A110°46’55,7” N106°48’49,1” E10°46’52,0” N106°48’55,6” E
N2A10°46’53,3” N106°48’49,7” E10°46’49,6” N106°48’56,2” E
N310°46’55,7” N106°48’59,3” E10°46’52,0” N106°49’05,8” E
N410°46’58,1” N106°48’58,7” E10°46’54,4” N106°49’05,2” E

Độ sâu được khẳng định bằng lắp thêm hồi âm tần số 200 kHz tính mang lại mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,5 m.

Xem thêm: Mua Máy Lọc Nước Aosmith G1 Nhập Khẩu Mỹ Made In Usa, Máy Lọc Nước Ao Smith

Trong phạm vi khảo sát khu nước số 3, được số lượng giới hạn bởi những điểm gồm tọa độ:
Tên điểmHệ vn -2000Hệ WGS-84
Vĩ độ (j)Kinh độ (l)Vĩ độ (j)Kinh độ (l)
N310°46’55,7” N106°48’59,3” E10°46’52,0” N106°49’05,8” E
N410°46’58,1” N106°48’58,7” E10°46’54,4” N106°49’05,2” E
N510°47’00,1” N106°49’06,7” E10°46’56,4” N106°49’13,2” E
N610°46’57,5” N106°49’07,3” E10°46’53,8” N106°49’13,8” E

Độ sâu được xác định bằng thiết bị hồi âm tần số 200 kHz tính mang lại mực nước “số 0 hải đồ” đạt 12,1 m.

Trong phạm vi điều tra khảo sát khu nước số 4, được số lượng giới hạn bởi những điểm tất cả tọa độ:
Tên điểmHệ cả nước -2000Hệ WGS-84
Vĩ độ (j)Kinh độ (l)Vĩ độ (j)Kinh độ (l)
N110°46’58,6” N106°49’11,4” E10°46’54,9” N106°49’17,9” E
A210°47’00,5” N106°49’08,3” E10°46’56,8” N106°49’14,8” E
N510°47’00,1” N106°49’06,7” E10°46’56,4” N106°49’13,2” E
N610°46’57,5” N106°49’07,3” E10°46’53,8” N106°49’13,8” E

Độ sâu được xác định bằng lắp thêm hồi âm tần số 200 kHz tính mang đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,5 m.

Trong phạm vi điều tra rà quét vật cản vật được số lượng giới hạn bởi những điểm gồm tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật vật.

Để hiểu biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với công ty cổ phần vận tải và thương mại Quốc tế (1)./.

Nơi nhận:

– cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ hàng hải TP. Hồ nước Chí Minh;

– Cty tnhh MTV Hoa tiêu sản phẩm hải KV I;

– Cty trách nhiệm hữu hạn MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty tnhh MTV tin tức Điện tử sản phẩm hải Việt Nam;

– chỉ đạo Tổng doanh nghiệp BĐATHH miền Nam;

– website www,efix.vn,vn;

– phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– lưu VT-VP; P.ATHHNăng

KT,TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Về độ sâu quần thể nước bến phao đồn neo BP04 – Sông đống Gia

Về thông số kỹ thuật kỹ thuật độ sâu khu vực nước trước ước cảng Xăng dầu hàng đầu (40.000DWT) và cầu cảng Xăng dầu số 2 (5.000DWT) trực thuộc Bến cảng Xăng dầu PVOIL nhà Bè

Thông số chuyên môn của khu vực nước trước ước cảng Xăng Dầu ở trong Tổng kho Xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước

Về khoanh vùng chuyên dùng: hoạt động vui chơi của giàn khoan Key Hawaii

Về việc kiểm soát và điều chỉnh hướng con đường và đổi khác đặc tính chuyển động các phao báo cáo hàng hải số “3A”, “4A” luồng sản phẩm hải Quy Nhơn