Có lẽ trước khi biết đến bản đồ trong C++, các bạn đã sử dụng qua rất nhiều các cấu tạo dữ liệu rất gần gũi khác như cấu trúc mảng (array), danh sách link (linked list), kết cấu stack, queue, ..v.v. Thì maps cũng là một cấu trúc dữ liệu tựa như nằm vào thư viện chuẩn std của C++.

Bạn đang xem: Top 15+ cách sử dụng map trong c++ mới nhất 2022

Map cũng chủ yếu như cái thương hiệu của nó, khiến cho bạn mường tượng được rằng nó là 1 trong những tập vừa lòng của nhiều bộ phận như cấu tạo mảng, tuy thế mỗi phần tử trong nó không đối chọi thuần chỉ là một vài hoặc một giá chỉ trị rõ ràng nào kia (như trong kết cấu mảng), nhưng mỗi phần tử chính là 1 cặp bao gồm giá trị ban đầu gọi là key (tạm dịch là chìa khóa) và cực hiếm đích value (tạm dịch là giá trị ẩn), họ cần giá trị bắt đầu để đi đường tới sản phẩm công nghệ ẩn đằng sau nó.

Lấy cuốn tự điển làm ví dụ, bọn họ có một từ ko hiểu, điện thoại tư vấn từ sẽ là key, sử dụng từ đó để tra trong từ điển, nó đang dẫn tới một quãng văn giải thích nào đó, thì đoạn văn đó gọi là value. Ví dụ, "nước": "một loại chất lỏng ko mùi ko vị".

Trong lập trình, khi bạn có nhu cầu dùng một định danh nào đó sửa chữa thay thế cho quý giá ẩn thật sự ẩn dưới nó, ví dụ cần sử dụng từ "một" để sửa chữa cho số "1", thì bạn nên nghĩ ngay tới vấn đề sử dụng cấu trúc map.

*

Một điểm đặc biệt quan trọng nữa là từng key trong map là độc nhất vô nhị và bắt buộc bị trùng lắp, trong những lúc giá trị ẩn của key đó thì có thể bị trùng lắp với cái giá trị ẩn của key khác, đây cũng là điều dễ hiểu bởi vì nếu chúng ta có nhị điểm bắt đầu, họ sẽ phân vân chần chờ chọn điểm ban đầu nào, đó là giữa những tính chất đặc trưng của map.

Xem thêm: Thuốc Kích Thích Ra Hoa Đậu Quả Archives, Kích Thích Ra Hoa

Nếu bạn có nhu cầu lưu danh sách các phần tử không bị trùng lắp hoặc đếm số lần lộ diện của mỗi từ vào câu thì sao, map là sự việc lựa chọn hoàn hảo.

Làm nuốm nào để sử dụng maps trong C++?

Bạn có thể tìm thấy cấu tạo map trong tủ sách của C++.

Sử dụng khá 1-1 giản, khai báo một cấu trúc map như sau:

map someMap;Trong đó kiểu dữ liệu của key thường là string, kiểu dữ liệu của value thường là quý hiếm số như int, float, ..v.v. SomeMap là tên bạn muốn đặt mang lại map.

Ví dụ:

#include #include using namespace std;int main() { bản đồ A; // Khởi sinh sản một bản đồ A // Thêm vào bản đồ A một số phần tử. A<"One"> = 1; A<"Two"> = 2; A<"Three"> = 3; // ưng chuẩn và xuất ra từng cặp giá trị key: value của mỗi thành phần trong map A map::iterator it; for (it = A.begin(); it != A.end(); it++) { cout first.c_str() second first.c_str() second Hope it help.