Trong giờ Anh, việc sử dụng những từ như little, a tittle, few, a few, many, much, lot of với a lot of rất dễ khiến cho nhâm lẫn cho những người học. Liệu rằng sự khác hoàn toàn giữa chúng như vậy nào? Dùng ra làm sao cho đúng? thậm chí là những bạn học tiếng Anh các năm cũng thường xuyên lẫn lộn thân chúng.

Bạn đang xem: 3 phút để không còn nhầm lẫn a few/few, a little/little, lots of/a lot of, much/many


*
Phân biệt – cách áp dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of và A Lot of

Vì nguyên nhân đó, cửa hàng chúng tôi đã rành mạch và giúp cho bạn hiểu hơn về kiểu cách dùng little, a tittle, few, a few, many, much, lot of cùng a lot of trong nội dung bài viết này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!


Nội dung chính

1 1. Little với A little2 2. Bí quyết dùng Few cùng A few3 3. Bí quyết dùng Many cùng Much5 5. Bài xích tập áp dụng

1. Little với A little

1.1. Giải pháp dùng Little

Người ta sử dụng Little đứng trước các danh từ không đếm được. Bao gồm nghĩa đậy định là hết sức ít, không được nhiều.

Liitle + uncountable nouns (danh từ không đếm được): khôn cùng ít, ko được nhiều.

Ví dụ: She has little money. (Cô ấy tất cả ít tiền)

1.2. Bí quyết dùng A little

Người ta sử dụng Little đứng trước những danh tự đếm được. Tức là một chút, một ít.

Little + uncountable nouns (danh từ không đếm được): một chút, một ít.

Ví dụ: I just have a little money lớn buy an apple. (Tôi chỉ có một chút chi phí để download một quả táo).

2. Giải pháp dùng Few và A few


*
Cách cần sử dụng Few cùng A few

2.1. Biện pháp dùng Few

Ta thực hiện few trước danh trường đoản cú đếm được tức là có hết sức ít, ko nhiều.

Xem thêm: Bồ Đào Nha Tây Ban Nha - Highlights Tây Ban Nha 1

Few + countable nouns (danh từ bỏ đếm được): vô cùng ít, ko nhiều

Ví dụ: Few students left the class yesterday. (Có vô cùng ít học sinh đã rời ra khỏi lớp hôm qua)

2.2. Cách dùng A Few

Ta áp dụng a few trước danh trường đoản cú đếm được tức là một xí, một ít đủ xài.Few + countable nouns (danh từ bỏ đếm được): một xí, một ít đủ xài

Ví dụ: I have a few friends but we are very close. ( Tôi tất cả vài người các bạn nhưng chúng tôi rất thân thiết)

3. Cách dùng Many và Much

3.1. Phương pháp dùng Many

Ta sử dụng Many mang lại danh từ đếm được số nhiều trong phong phú loại câu như câu hỏi, câu khẳng định hay phú định. MAny tức là nhiều.

Many + countable nouns: nhiều

Ví dụ: There are many people in my family. ( có nhiều người trong mái ấm gia đình của tôi)

– Cấu trúc, cách áp dụng Accept và Agree trong giờ Anh

– phương pháp dùng kết cấu Not only – But also trong tiếng Anh

3.2. Biện pháp dùng Much


*
Cách dùng Many với Much

Much được sử dụng với danh từ không đếm được có nghĩa là nhiều vào cả câu nghi vấn, xác định và đậy định. Tức là nhiều.

Much + uncountable nouns: nhiều

Ví dụ: I don’t have much money to lớn give you. (Tôi không có rất nhiều tiền để cho bạn)

4. Cách dùng Lot of với A Lot of

Bạn rất có thể dùng cả lot of cùng a lot of mang lại danh trường đoản cú đếm được hoặc danh từ ko đếm được. Tức là nhiều

Lots of/ A Lot of + uncountable/countable nouns: nhiều

Ví dụ: I have a lot of books lớn read. (Tôi có tương đối nhiều sách để đọc)Lots of people have voted for Donald Trump in the presidential chiến dịch in 2020. (Rất nhiều người đã bỏ thăm cho Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020).


Đăng cam kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ tương tác với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp gỡ tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


*
Bài tập áp dụng

1. Điền few/a few hoặc little/a little vào địa điểm trống vào câu

I have _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave us __________apples from her garden. Shall we tóm tắt them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like to borrow them.He has ____education. He can’t read or write, và he can hardly count.We’ve got ____time at the weekend. Would you lượt thích to meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking to lớn new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?Đáp ána few few a few few a fewlittle a little, little; a little

2. Chọn lời giải đúng

I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. MuchB. Many……………… pencils did you find yesterday?A. How muchB. How manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. MuchB. ManyThis cow produces …………………. Milk.A. MuchB. Many………………. Shampoo did you use last week?A. How muchB. How manyPaul always gets ………………. Homework.A. MuchB. Many………………. Castles did he destroy?A. How muchB. How many…………….. Love do you need?A. How muchB. How manyAndy hasn’t got ……………….. Hair.A. MuchB. ManyI drank too ……………… cola yesterday.A. MuchB. ManyThere aren’t …………. Oto parks in the center of Oxford.A. MuchB. ManyEating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.A. AnyB. SomeLiverpool has …………. Of great nightclubs.A. A lotB. ManyHurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.A. A fewB. A littleWe saw ……………. Beautiful scenery when we went to Austria.A. A little ofB. SomeThere are a ………….. Shops near the university.A. FewB. AnyIt’s very quiet. There aren’t …………… people here today.A. MuchB. ManyThere are ……………… expensive new flats next to the riverA. SomeB. A littleAfter Steve tasted the soup, he added ……. Salt lớn it.A. A fewB. FewC. LittleD. A littleMany people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.A. Very fewB. Very littleC. Very muchD. Very manyĐáp ánBBBAAABAA A bố ABBA BADA

Trên đây là bài viết Phân biệt – cách sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of với A Lot of nhưng mà efix.vn đã tổng hợp đến bạn. Hy vọng bạn sẽ có thể thành thạo rộng trong việc áp dụng những từ trên thông qua bài viết này.


phương pháp phân biệt, cách dùng Most, Most of, Almost và The most trong tiếng Anh
03 mon 08, 2022
Trong giờ Anh sẽ có không ít cấu trúc, phương pháp phân biệt không giống nhau. Most, Most of, Almost và The most là 1 trong những trong số đó. Hôm nay, tài liệu IELTS đang giới thiệu cho bạn về bí quyết phân biệt,