Một lệnh if có thể được theo sau bởi một lệnh else tùy ý, mà tiến hành khi biểu thức lô ghích là false.

Bạn đang xem: Cách sử dụng lệnh điều kiện if

Cú pháp của một lệnh if...else trong ngôn từ C là:

if(bieu_thuc_boolean) /* cac lenh se duoc thuc thi neu bieu thuc boolean la true */else /* cac lenh se duoc thuc thi neu bieu thuc boolean la false */Nếu biểu thức logic được mong lượng là true, thì lúc ấy khối if sẽ tiến hành thực thi, còn nếu như không thì khối else sẽ được thực thi.

Ngôn ngữ C giả sử rằng bất kỳ giá trị non-zero cùng non-null là true, và nếu nó là zero hoặc null, thì khi ấy nó chỉ ra rằng giá trị false.

Xem thêm: " Ngôi Nhà Kỳ Lạ Ở Đà Lạt Khám Phá Crazy House, Du Lịch Đà Lạt Khám Phá Crazy House

Sơ đồ gia dụng một lệnh if...else trong ngôn từ C

*

Ví dụ:

#include int main (){ /* phan dinh nghia bien cuc bo */ int a = 36; /* kiem tra dieu kien */ if( a Biên dịch và tiến hành chương trình C trên đã cho kết quả sau:

*

Lệnh if...else if...else trong C

Một lệnh if hoàn toàn có thể được theo sau do một lệnh else if…else tùy ý, nhưng mà rất có lợi để kiểm tra những điều kiện nhiều dạng.

Khi áp dụng lệnh if, else if, else, có một số điểm chính cần ghi nhớ:

Một lệnh if có 0 hoặc một lệnh else cùng chúng yêu cầu theo sau bởi bất kỳ lệnh else if nào.

Một lệnh if có 0 tới các lệnh else if với chúng bắt buộc ở trước lệnh else.

Một khi lệnh else if thực hiện, nó sẽ không kiểm tra lại bất kỳ lệnh else if hoặc lệnh else còn lại khác.Cú pháp của một lệnh if...else if...else trong ngôn ngữ C như sau:

if(bieu_thuc_boolean 1) /* Thuc thi lúc bieu thuc boolean 1 la true */else if( bieu_thuc_boolean 2) /* Thuc thi lúc bieu thuc boolean 2 la true */else if( bieu_thuc_boolean 3) /* Thuc thi khi bieu thuc boolean 3 la true */else /* Thuc thi lúc tat ca cac bieu thuc boolean tren khong la true */Ví dụ:

#include int main () /* phan dinh nghia bien cuc bo */ int a = 50; /* kiem tra dieu kien */ if( a == 10 ) /* neu dieu kien la true thi in dong sau */ printf("Gia tri cua a la 10 " ); else if( a == trăng tròn ) /* neu dieu kien else if la true */ printf("Gia tri cua a la 20 " ); else if( a == 30 ) /* neu dieu kien else if la true */ printf("Value of a is 30 " ); else /* neu khong co dieu kien nao la true */ printf("Khong teo ket noi!!! " ); printf("Gia tri chinh xac cua a la: %d ", a ); printf("=========================== "); printf("efix.vn chuc cac ban hoc tot! "); return 0;Biên dịch và triển khai chương trình C trên sẽ cho tác dụng sau: