mình coi trong phần nhiều các topic về số nguyên tố chưa cos bài nào thực hiện hàm bool cả các bạn nào hoàn toàn có thể sử dụng hàm bool để giải bài xích :nhập vào n số in ra những số thành phần (chú ý áp dụng hàm bool nhé()
*
*
vấn đáp cùng với trích dẫn

Thành viên sức nóng tình

Thành viên nhiệt tình
mình xem trong hầu hết các topic về số nguyên tố không cos bài nào áp dụng hàm bool cả chúng ta nào có thể sử dụng hàm bool để giải bài bác :nhập vào n số in ra những số yếu tắc (chú ý sử dụng hàm bool nhé()
#include#includeboolNguyenTo(unsignedlongn)longm=(long)sqrt(n);for(longk=2;km&&n%k;k++);returnk>m;voidNhap(longa<>,int&n)printf(" Nhapsophantu:");scanf("%d",&n);for(intk=0;kn;k++)printf("a<%d>=",k+1);scanf("%d",&a);voidXuat(longa<>,intn)printf(" Cacsonguyentotrongdayla: ");for(inti=0;in;i++)if(NguyenTo(a))printf("%d ",a);voidmain()longa<100>;intn;Nhap(a,n);Xuat(a,n);
chưa chính xác với n = 1 thêm nữa từng vòng for lại bắt buộc tính lại cực hiếm sqrt(n) là không về tối ưu.Sửa lại chút
chưa đúng đắn với n = 1 thêm nữa mỗi vòng for lại yêu cầu tính lại giá trị sqrt(n) là không tối ưu.Sửa lại chút
Hay thật. Sao lại hỏi giá trị của hàm ngoài miền xác minh của nó vậy? Cả nhân loại đều biết đk cần của prime number là số thoải mái và tự nhiên >= 2, tương tự như không quan yếu hỏi quý hiếm sqrt(-1) vậy.

Bạn đang xem: Kiểu luận lý và cơ bản về câu điều kiện if (boolean and if


Bạn namdq2k nói đúng rồi ,bạn làm cho vậy là chưa về tối ưu.Điều j cũng rất có thể xảy ra,nếu tín đồ ta cứ ham mê gọi: NguyenTo(0) cùng NguyenTo(1) thì sao? -->fai thông báo hiệu quả là không nên chứ, chứ ai lại thông báo là 0 và 1 là số yếu tố bao giờ-Chẳng lẽ giả dụ ko xét toàn bộ các trường hòa hợp thì: nếu bạn ta gọi: sqrt(-1) -->thì cũng tính ra kết quả à.
Bạn namdq2k nói đúng rồi ,bạn làm cho vậy là chưa về tối ưu.Điều j cũng có thể xảy ra,nếu bạn ta cứ yêu thích gọi: NguyenTo(0) và NguyenTo(1) thì sao? -->fai thông báo kết quả là sai chứ, chứ ai lại thông báo là 0 và 1 là số yếu tố bao giờ-Chẳng lẽ giả dụ ko xét toàn bộ các trường đúng theo thì: nếu bạn ta gọi: sqrt(-1) -->thì cũng tính ra kết quả à.

Xem thêm: Cách Tiết Kiệm Pin Cho Smartphone Android/Ios, Có Nên Bật Không


Có lẽ chúng ta chưa hiểu ý mình. Chính mình vẫn hỏi là: có thể gọi sqrt(-1) à?Việc gọi hàm dành riêng cho user, họ phải đảm bảo an toàn đối số ở trong miền xác định.
Có lẽ các bạn chưa phát âm ý mình. Bao gồm mình đã hỏi là: hoàn toàn có thể gọi sqrt(-1) à?Việc hotline hàm dành riêng cho user, chúng ta phải bảo đảm an toàn đối số trực thuộc miền xác định.
Nếu người tiêu dùng cứ ý muốn gọi hàm cùng với đối số xung quanh miền xác minh thí sao?-->fai thông tin là ko phù hợp lệ hay thông báo lỗi j chứ-Bạn thấy khi bọn họ gọi: sqrt(-1)-->thì bệnh ta vẫn nhận đc thông báo lỗi xảy ra đúng không.Nghĩa là lúc code hàm sqrt(...) thì người ta đã tính cho trường thích hợp đối số chuyển vào -Còn hàm NguyênTo của doanh nghiệp lại không xét đên trường đúng theo đối số chuyển vào NguyenTo(0) và NguyenTo(1) đúng ? -->Chưa về tối ưuTôi chỉ nói là chúng ta làm chưa về tối ưu và chưa hoàn toàn đúng đắn thôi
Quick NavigationNhập môn lập trình sẵn C/C++TopCác khu vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ