Even if là 1 trong những cụm từ phổ cập trong giờ đồng hồ Anh. Hãy cùng efix.vn tò mò Even if tức là gì, kết cấu và giải pháp dùng nó ra làm sao nhé!


Even if là gì?

Even if là từ ghép của nhị từ biệt lập nhưng phần đông có ý nghĩa sâu sắc trong giờ đồng hồ Anh:

Even: Thậm chí, ngay cả…If: Nếu, trả sử, với điều kiện…

Khi kết hợp cả hai, Even If có nghĩa là ngay cả khi, cho dù…

Cấu trúc và bí quyết dùng Even If trong giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc: Even if + S + V, S + V

Cách dùng:

Even If là một cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh dùng làm nhấn dạn dĩ điều kiện, trường hợp nào đó dù cho có xảy ra hay là không cũng không tác động tới mệnh đề chính.

Bạn đang xem: Cấu trúc even if

Ví dụ:

Even if John is hungry, he only eats a bit. (Ngay cả lúc đói, John cũng chỉ ăn uống một chút).

We still go lớn school even if it is rains. (Chúng tôi vẫn tới trường ngay cả khi trời mưa).

Even if Hoa had the money, she wouldn’t build a big house. (Cho mặc dù Hoa có tiền, cô ấy sẽ không còn xây một căn nhà lớn).

Sự khác hoàn toàn giữa Even though cùng Even if

Even if: trong cả khi

Even if thường được dùng khi nói tới tình huống không thật, hay không biết có xảy ra hay không. Ví dụ:


I am going out at the weekend even if it is raining.

Xem thêm: Thế Nào Là Khe Co Giãn Là Gì, Các Loại Khe Co Giãn Phổ Biến Hiện Nay

Rõ ràng, sinh sống đây, người nói không biết cuối tuần có mưa hay là không nhưng chúng ta vẫn rời khỏi ngoài.

Even though: Dẫu rằng

Even though thường được sử dụng khi nói tới tình huống có thật để diễn tả một thực tế hay thời khắc mà chúng ta nghĩ điều nào đó là đúng. Ví dụ:

I am going out at the weekend even though it is raining.

Ở đây, người nói đã biết vào buổi tối cuối tuần có mưa nhưng không thân thiện tới điều đó, bọn họ vẫn đang đi ra ngoài.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Điền những từ if ,even, even if hoặc even though vào địa điểm trống

His Spanish isn"t very good .... He"s lived in Spain for three years..... With the heating on,it was very cold in the house.I couldn"t sleep .... . I was very tired.The bus leaves in five minutes, but we can stil catch it .... We run.The bus leaves in two minutes. We won"t catch it now .... We run.His Spanish isn"t very good – .... After three years in Spain.I won"t forgive them for what they did, .... They apologise..... I hadn"t eaten anything for 24 hours, I wasn"t hungry.

Bài 2: Tìm với sửa lỗi sai trong câu:

Even I had a headache, I enjoyed the movie.She eats anything. She eats even when raw potatoes.Nick is selfish. Even if I can’t help liking him.I will bởi vì it even it hurts me.My father still leaving the company, even if they offered him a promotion yesterday.

Đáp án:

Bài 1:

Even thoughEvenEven thoughIfEven ifEvenEven ifEven though

Bài 2:

Even ⇒ Even thougheven when ⇒ evenEven if ⇒ Even soeven ⇒ even ifeven if ⇒ even though
Chia sẻ bởi:
*
Vy Vy
tải về