Cách rõ ràng cấu trúc Can, Could và Be able to trong tiếng Anh ra sao cho đúng? cùng 4Life English Center (efix.vn) tò mò trong bài viết sau.

Bạn đang xem:

*
Cách dùng cấu tạo Can
1. Phương pháp dùng kết cấu Can, Could, Be able lớn trong giờ Anh 1.1. Kết cấu Can 1.2. Kết cấu Could 1.3. Cấu tạo Be able to 4. Bài xích tập vận dụng và giải đáp

1. Giải pháp dùng cấu tạo Can, Could, Be able to trong giờ Anh

1.1. Cấu trúc Can

Can tức là có khả năng, năng lực. Tủ định của can là can not. Cấu trúc câu: S + can + Vinf + O. kết cấu can sử dụng để:

1.1.1. Chỉ một bài toán nào đó có thể xảy ra

Ví dụ:

The bad thing can happen. (Điều tồi tệ rất có thể xảy ra).Can you type 100 words in a minute? – Yes, I can. (Bạn rất có thể gõ được 100 từ trong một phút không? – Có, mình gồm thể.)1.1.2. Chỉ khả năng hoàn toàn có thể làm được bài toán gì đó

Ví dụ:

He can swim. (Anh ấy hoàn toàn có thể bơi).She can bring a heavy bag. (Cô ấy có thể mang một chiếc túi nặng).1.1.3. Vào văn nói, “Can” được dùng làm chỉ sự mang lại phép, xin phép một câu hỏi gì đó

Ví dụ:

Can you give me a hand? (Bạn rất có thể giúp tôi không?).Can I ask you some quuestion. (Tôi hoàn toàn có thể hỏi bạn một số trong những câu hỏi?).You can eat that cake. (Bạn rất có thể ăn loại bánh đó).1.1.4. Khi dùng với đụng từ tri giác (verbs of perception) CAN mang đến một ý nghĩa tương đương với thì tiếp diễn (Continuous Tense)

Ví dụ:

I can smell something burned in the kitchen. (Tôi hoàn toàn có thể ngưởi cái gì đó khét trong nhà bếp).Listen! I think I can hear the sound of the sea. (Nghe đi! Tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể nghe giờ đồng hồ của biển).

1.2. Cấu tạo Could

*
Cách dùng cấu tạo Could

“Could” là dạng cồn từ quá khứ của “Can”. Vào văn nói, “Could” được coi như như có khá nhiều tính chất lịch lãm hơn “Can”. Cấu trúc: S + could + Vinf + O. cấu tạo Could cần sử dụng để:

1.2.1. Duy nhất việc chắc hẳn rằng sẽ xảy ra về sau nhưng chưa có thể chắn

Ví dụ:

The competition could be happened soon. (Cuộc thi hoàn toàn có thể diễn ra sớm).The winner in this trò chơi could be the Red team. (Người thắng lợi trong game này hoàn toàn có thể là đội đỏ).1.2.2. Mô tả sự ngờ vực hay là 1 sự phản phòng nhẹ nhàng

Ví dụ: I can’t believe what he promises. It could be a lie. (Tôi chẳng thể tin được gần như gì anh ấy hứa. Anh ấy có thể là kẻ nói dối).

1.2.3. Sử dụng trong câu đk loại 2

Ví dụ: If I were you, I could take part in that event. (Nếu tôi là bạn, tôi có thể tham gia sự kiện này).

1.2.4. “Could” quan trọng sử dụng với hồ hết động từ sau

See (nhìn), hear (nghe), smell (ngửi), taste (nếm), feel (cảm thấy), remember (nhớ), understand (hiểu). Ví dụ: When we went into the house, we could smell burning. (Khi công ty chúng tôi đi vào nhà, công ty chúng tôi có thể ngửi thấy mùi hương cháy).

1.3. Kết cấu Be able to

*
Cách dùng cấu trúc Be able to

“Be able to” hoàn toàn có thể được sử dụng thay thế cho “Can”, dẫu vậy “Can” được dùng thông dụng hơn. Cấu tạo này sử dụng để:

1.3.1. Chỉ phần nhiều khả năng, năng lực nhất thời

Ví dụ:

He is not able khổng lồ swim, the swimming pool is closed today. (Anh ấy ko thể bơi lội vì hồi bơi đóng cửa hôm nay).He can’t play piano, he has never learned how. (Anh ấy bắt buộc chơi bầy piano chính vì anh ấy chưa bao giờ học nghịch cả).He isn’t able khổng lồ talk fast. (Cậu ấy ko nói nhanh được.)1.3.2. Chỉ sự thành công trong việc thực hiện hành động

Ví dụ:

I finished my work early và so was able lớn go to the pub with my friends. (Bởi do tôi trả thành quá trình sớm buộc phải tôi có thể đi mang đến quán rượu với chúng ta tôi).He was able to remember everything that happened in the previous 10 years. (Anh ấy rất có thể nhớ được tất cả những gì đã xẩy ra 10 năm ngoái đó.)1.3.3. Thể quá khứ của “Be able to”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Camera Ngụy Trang Kính Mắt Full Hd 1080P Giá Rẻ 0971238622

Ví dụ:

I haven’t been able lớn sleep recently. (Gần đây tôi cấp thiết ngủ được).We got lost but we were able to find our way home again with the map. (Chúng tôi đã biết thành lạc nhưng kế tiếp đã tìm lại được đường về đơn vị nhờ vào phiên bản đồ.)The fire was too fierce, so he wasn’t able to lớn escape from the building. (Lửa cháy thừa dữ dội, nên anh ấy dường như không thể thoát ra khỏi toà nhà.)1.3.4. Khác nhau “Can” va “Be able to”.

Cả hai các mang ý nghĩa miêu tả khả năng. Can để miêu tả ai rất có thể làm vấn đề gì ở hiện nay tại, còn be able to mô tả ai rất có thể làm gì vào tương lai. Ví dụ:

I can play violen.She’ll be able lớn buy new house next year.

2. Một số cấu tạo đặc biệt với Can

Can’t help + V-ing: thiết yếu không

Ví dụ: I can’t help him. He is my brother. (Tôi ko thể không hỗ trợ anh ấy. Anh ấy là anh của tôi).

Can’t stand = can’t bear + V-ing: cần thiết chịu được, cực không thích

Ví dụ: I can’t stand stopping laughing at them. (Tôi ko thể xong cười họ).

3. Một số chú ý khi áp dụng Can, Could, Be able to

*
Một số xem xét khi sử dụng Can, Could, Be able toCan và be able to rất có thể dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, be able to mang tính trang trọng hơn, còn can được dùng thông dụng hơn.

Ví dụ: She can dance well. (phổ biến hơn) = She is able khổng lồ dance well. (trang trọng hơn) (Cô ấy rất có thể nhảy giỏi.)

Trong câu khẳng định, could với be able to hoàn toàn có thể dùng thay thế cho nhau giả dụ nói về khả năng chung chung. Tuy nhiên, could vẫn được dùng phổ cập hơn.

Ví dụ: He could speak when he was 1. (phổ đổi mới hơn) = He was able to lớn speak when he was 1. (Cậu nhỏ bé biết nói khi bắt đầu 1 tuổi.)

Khi muốn mô tả ai đó có tác dụng được gì vào 1 hoàn cảnh nhất định, thì chúng ta chỉ dùng be able to chứ không dùng could.

Ví dụ: We were able lớn get tickets for the match yesterday. (Chúng tôi đã download được vé mang lại trận đấu ngày hôm qua.)

Ở bao phủ định và nghi vấn, could và be able to hoàn toàn có thể sử dụng thay thế sửa chữa cho nhau.

Ví dụ: She couldn’t/ wasn’t able lớn come into her house because she had lost the key. (Cô ấy cần yếu vào được vào nhà do cô ấy đã bị mất chìa khoá.) Were you able to/ Could you ride a bile when you were ten? (Lúc 10 tuổi chúng ta đã biết đi xe đạp chưa?)

4. Bài xích tập áp dụng và đáp án

4.1. Bài bác tập 1

I…………to him on the phone for three weeks last month. (not/can/to speak)If you try hard, you………… your examinations. (can/to pass)Luke has passed his driving test, now he………… a car. (can/to drive)They were so busy, they…………me. (not/can/to text)Dennis…………the trumpet after four months. (can/to play)Maybe the Smiths………… a new house next year. (can/to build)Last week we………… swimming, this week we can’t. (can/to go)When I was five, I…………. (not/can/to swim)Alex…………his homework when his desk is in such a mess. (not/can/to do)

4.2. Bài tập 2

I can’t see you on Friday, but I ………..meet you on Saturday morning.You have lớn be careful in this part of the city. It ………..be dangerous.I can’t understand Mark. I’ve never ………..understand him.Ask Katherine about your problem. She might……….. Help you.I used to ………..stand on my head, but I can’t bởi vì it anymore.Nicole ………..drive, but she doesn’t have a car.

4.3. Bài bác tập 3

_______ you hear the fireworks from your house last night?CanCan’tCouldDo you think you _______ write that report by Tuesday? I know you’re very busy.will be able tocouldn’thave been able toI _________ touch my toes. See!couldcanwill be able toI ________ spend another moment in that restaurant. It was too noisy.can’tcouldn’thave been able toI _________ never seem lớn get the temperature right.cancan’tto be able to

4.4. Đáp án

Bài 1:

could not speakcan passcan drivecould not textcould playwill be able to lớn buildcould gocould not swimwill not be able to lớn do

Bài 2:

can/ will be able tocanbeen able tobe able tobe able tocan

Bài 3:

cabba

Trên đây là tổng thể ngữ pháp kèm theo bài xích tập của cấu trúc can. 4Life English Center (efix.vn) hy vọng bạn sẽ nắm vững kiến thức và kỹ năng và rất có thể áp dụng trong các trường hợp và bài xích tập.