Bài viết bao hàm 12 thì trong giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng và thêm một ngoại lệ là thì sau này gần. Đây là những kiến thức cơ bạn dạng nhất mà chúng ta không thể quăng quật qua.Bạn đã xem: At the moment thì gì

Bạn vẫn xem: At the moment thì gì

Bài viết tổng hợp những thì trong giờ Anh bao hàm 12 thì tiếng Anh đồng ý cùng với công thức, biện pháp sử dụng. Tổng quan cùng dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng Anh cơ bạn dạng cần buộc phải biết. (Ngoài ra, các các bạn sẽ học thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì sau này gần gồm dự định).

Bạn đang xem: Tìm hiểu về thì đi cùng với at the moment

 

Trong giờ đồng hồ anh có 12 thì cơ bản được phân thành các mốc thời hạn là hiện tại tại, thừa khứ cùng tương lai. Trong bài từ bây giờ Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ với chúng ta các lốt hiệu nhận ra các thì giờ anh cơ bạn dạng này, cách làm và bài tập. Hãy cùng khám phá nhé!

 ➤ Sơ thứ tóm tắt phương pháp của 12 thì tiếng anh

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT):

1. Cách làm thì hiện tại đơn

Công thức thì bây giờ đơn đối với động từ hay Khẳng định:S + V_S/ES + O lấp định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

phương pháp thì bây giờ đơn đối với động từ Tobe Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student. She is not beautiful. Are you a student?

2. Bí quyết sử dụng:

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East & sets in the West.) diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện nay tại. (E.g:I get up early every morning.) Nói lên năng lực của một người (E.g : He plays tennis very well.)

3. Vệt hiệu nhận biết thì bây giờ đơn:

trong câu có xuất hiện từ sau: every (every day, every week, every month, ...) những trạng trường đoản cú tần suất xuất hiện thêm trong thì hiện tại đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

 

> Tổng hợp ngữ pháp TOEIC (Full công ty điểm quan lại trọng)

Ví dụ:

I use the internet just about every day. I always miss you.

Bạn xem chi tiết hơn về thì hiện tại đơn: Thì hiện tại đơn (Simple Present) 

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)


*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.) lấp định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.) Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Bí quyết sử dụng

diễn đạt hành rượu cồn đang diễn ra tại thời điểm nói (E.g: The children are playing football now.) diễn đạt hành rượu cồn đang diễn ra tuy nhiên không duy nhất thiết xẩy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job) diễn đạt 1 sự thở than với hành động lặp đi tái diễn nhiều gây cực nhọc chịu, bực mình. Trong trường thích hợp này, câu thông thường sẽ có trạng từ tần suất "always". (E.g : He is always borrowing our books & then he doesn’t remember.) sử dụng để diễn tả một hành động sắp xảy ra trong tương lai theo planer đã định trước (E.g: I am flying to vương quốc của nụ cười tomorrow.)

Lưu ý đặc trưng cần biết:

Không dùng thì hiện tại tại tiếp diễn với những động từ chỉ tri giác, thừa nhận thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now. He wants to go for a cinema at the moment. Do you remember me?

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu bao gồm từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong các câu trước đó là 1 câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các chúng ta xem chi tiết về thì hiện tại tiếp diễn: Thì hiện nay tại tiếp tục (Present Continuous) 

Tham khảo các bài viết khác: 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.) phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.) Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Bí quyết sử dụng thì hiện tại kết thúc trong tiếng Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong vượt khứ tuy nhiên không nói rõ thời điểm, có công dụng liên quan đến hiện tại:

Ví dụ: : My oto has been stolen./ loại xe của tôi đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

3. Lốt hiệu nhận ra thì bây giờ hoàn thành:

just, recently, lately: ngay gần đây, vừa bắt đầu ever: đã từng có lần already: rồi for + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …) since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …) yet: chưa (dùng vào câu bao phủ định cùng câu hỏi) so far = until now = up lớn now = up to the present: cho mang đến bây giờ

➨ Các chúng ta xem chi tiết hơn về thì hiện tại hoàn thành: Thì hiện tại ngừng (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.) đậy định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.) Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Phương pháp dùng:

Diễn tả một hành động bắt đầu trong vượt khứ diễn ra liên tục và kéo dãn đến hiện tại tại. Nhấn mạnh vấn đề vào tính chất “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy sẽ đứng bên dưới trời tuyết rộng 3 giờ rồi.

Xem thêm: Cách Dùng Thuốc Tránh Thai Cấp Tốc, Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp Dùng Thế Nào

Phân biệt cùng với thì bây giờ hoàn thành:

Thì hiện tại chấm dứt nhấn bạo phổi vào kết quả còn thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vào quá trình.

3. Cách nhận biết thì hiện tại ngừng tiếp diễn:

- Từ dấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)


*

1. Công thức

Với rượu cồn từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.) (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.) (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you gọi Zoey yesterday?)

 

Với cồn từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Cách dùng thì vượt khứ đơn:

Diễn tả một hành vi đã xẩy ra và kết thúc trong thừa khứ. 

Ví dụ:

I went to lớn the concert last week. A few weeks ago, a woman called to lớn report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các từ bỏ thường xuất hiện thêm trong thì quá khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS


*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.) bao phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.) Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Phương pháp dùng: 

sử dụng để diễn đạt một hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm khẳng định trong vượt khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào cơ hội 12h ngày hôm qua, shop chúng tôi đang ăn trưa.)

 

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta sẽ tán gẫu với bạn khi bà bầu cậu ta vào phòng.)

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu gồm có từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV. He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.Chuyên mục: Hỏi Đáp