Kế toán tp. Hà nội sẽ phía dẫn chúng ta cách Hạch toán hàng chi tiêu và sử dụng nội bộ theo TT133, TT200. 


*

Hạch toán hàng tiêu dùng nội cỗ theo TT133, TT200


Mời chúng ta theo dõi bài xích viết.

Bạn đang xem: Cách hạch toán xuất dùng nội bộ

Hạch toán hàng tiêu dùng nội cỗ theo TT133.

Đối với sản phẩm, hàng hóa, thương mại dịch vụ thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT, tính theo phương thức khấu trừ, kế toán tài chính hạch toán theo 2 ngôi trường hợp, đó là: Trường hợp phục vụ cho sản xuất, sale hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT; Trường hợp phục vụ cho sản xuất, marketing hàng hoá, thương mại dịch vụ không thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT. Kế toán hạch toán từng đối tượng cụ thể như sau:

Trường hợp phục vụ cho sản xuất, marketing hàng hoá, thương mại & dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Khi doanh nghiệp xuất hàng hóa, sản phẩm, thương mại & dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT, tính theo phương pháp khấu trừ phục vụ cho sản xuất, sale hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT tính theo cách thức khấu trừ, kế hạch toán như sau:

– Xuất sản phẩm, mặt hàng hoá thực hiện trong nội bộ Doanh nghiệp, hạch toán:

Nợ TK 632: giá bán vốn sản phẩm bán

Có các TK 155, 156: Giá vốn hàng bán.

– kế toán tài chính ghi thừa nhận doanh thu bán sản phẩm nội cỗ theo túi tiền sản xuất thành phầm hoặc giá bán vốn sản phẩm hoá, hạch toán:

Nợ TK 154: giá thành sản xuất 

Nợ TK 642: chi phí làm chủ kinh doanh

Có TK 511: Doanh thu bán sản phẩm nội bộ.

Trường hợp phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, thương mại dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Khi sản phẩm, sản phẩm hoá, thương mại dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo cách thức khấu trừ tiêu dùng nội cỗ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, thương mại dịch vụ không thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT. Kế toán hạch toán như sau:

– Xuất sử dụng sản phẩm, sản phẩm hoá áp dụng nội bộ, hạch toán:

Nợ TK 632: giá bán vốn mặt hàng bán

Có những TK 155, 156: giá vốn sản phẩm bán.

– kế toán ghi thừa nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn mặt hàng hoá, hạch toán:

Nợ TK 154: túi tiền sản xuất bao gồm thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 642: chi phí quản lý kinh doanh bao hàm thuế GTGT đầu ra

Có TK 511: Doanh thu bán sản phẩm nội bộ

Có TK 33311: tiền thuế GTGT phải nộp.

Xem thêm: Top 15 Thương Hiệu Thời Trang Đồ Bộ Mặc Nhà Giá Tốt Tháng 9, 2022

Hạch toán hàng chi tiêu và sử dụng nội cỗ theo TT200.

Đối cùng với sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT, tính theo cách thức khấu trừ, kế toán hạch toán theo 2 trường hợp, kia là: Trường hợp phục vụ cho sản xuất, marketing hàng hoá, dịch vụ thương mại thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT; Trường hợp phục vụ cho sản xuất, sale hàng hoá, dịch vụ thương mại không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Kế toán hạch toán từng đối tượng cụ thể như sau:

Trường hợp phục vụ cho sản xuất, marketing hàng hoá, thương mại dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT.

Khi công ty lớn xuất mặt hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT, tính theo phương pháp khấu trừ phục vụ cho sản xuất, sale hàng hoá, thương mại & dịch vụ thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT tính theo phương thức khấu trừ, kế hạch toán như sau:

– Kế toán đề đạt doanh thu bán sản phẩm nội bộ, hạch toán:

Nợ TK 627: ngân sách sản xuất chung

Nợ TK 641: giá thành bán hàng

Nợ TK 642: chi phí thống trị Doanh nghiệp

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ.

Trường hợp phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT.

Khi sản phẩm, sản phẩm hoá, dịch vụ thương mại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương thức khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ đến sản xuất, marketing hàng hoá, thương mại & dịch vụ không thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT.

– Kế toán đề đạt doanh thu bán hàng nội bộ, hạch toán:

Nợ TK 627: chi tiêu sản xuất bình thường bao gồm thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 641: giá thành bán hàng bao gồm thuế GTGT đầu ra

Nợ TK 642: đưa ra phí cai quản Doanh nghiệp bao gồm thuế GTGT đầu ra

Có TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ 

Có TK 33311: tiền thuế GTGT nên nộp.

Kế toán hà nội thủ đô đã hướng dẫn chúng ta cách Hạch toán hàng chi tiêu và sử dụng nội bộ theo TT133, TT200. 

Cảm ơn chúng ta đã theo dõi.

*
Mời xem: Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hoá đối chọi không? của kế toán tài chính Hà Nội.