3 Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ tình dục 7 cách rút gọn mệnh đề quan lại hệ8 Phân biệt giải pháp dùng Who, Whom và Whose trong giờ anh8.4 tách biệt WHO, WHOM với WHOSE
Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó bao gồm thể bao gồm nhiều từ hay có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng làm giải thích hợp rõ hơn về danh từ bỏ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Công thức who whom which


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để làm xác định danh trường đoản cú đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra họ vẫn tất cả một câu hoàn chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn đang xem: cách làm who whom which

Who

Làm nhà ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi đồ gia dụng vật, đụng vật

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt quan trọng trong mệnh đề quan hệ khẳng định (who, which vẫn đang còn thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư tiếng Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ giới tính

Mệnh đề quan hệ nam nữ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay đầy đủ trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan liêu hệ dùng để bổ nghĩa cho danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Những đại từ quan liêu hệ


1. WHO

– làm chủ từ trong mệnh đề quan hệ

– sửa chữa cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who sửa chữa cho danh từ chỉ người

2. WHOM

– có tác dụng túc từ mang đến động từ trong mệnh đề quan lại hệ

– sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– thống trị từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan liêu hệ

– thay thế cho danh tự chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vật

4. THAT

– có thể thay nắm cho vị trí của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác định

* các trường hợp thường dùng “that”:

– lúc đi sau các bề ngoài so sánh nhất

– khi đi sau các từ: only, the first, the last

– khi danh từ đi trước bao gôm cả người và vật

– lúc đi sau các đại tự bất định, đại từ che định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* những trường thích hợp không dùng that:

– trong mệnh đề dục tình không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ mua cho danh từ chỉ bạn hoặc vật, thường xuyên thay cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan liêu hệLoại danh từ ráng thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ tuyệt túc từ
Thatchỉ fan hay chỉ vậtchủ từ tuyệt túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan lại hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ giới tính trong tiếng Anh chỉ lý do, thường cầm cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường nạm cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.→ The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường cầm cố cho từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: do you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các các loại Mệnh đề quan lại hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan lại hệ xác minh và mệnh đề dục tình không xác định.

Mệnh đề quan hệ xác minh (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề quan trọng cho chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh từ không khẳng định và không cần sử dụng dấu phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một đồ hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không tốt nhất thiết phải bao gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh tự là danh từ xác định và được phân cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai vệt phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết bao giờ dùng mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định, ta để ý các điểm sau:

– lúc danh từ nhưng mà nó bổ nghĩa là 1 trong danh từ riêng

– khi danh từ cơ mà nó té nghĩa là 1 tính từ cài (my, his, her, their)

– khi danh từ mà lại nó té nghĩa la một danh từ bỏ đi cùng với this , that, these, those

Một số lưu ý trong mệnh đề quan tiền hệ

1. Ví như trong mệnh đề quan liêu hệ bao gồm giới trường đoản cú thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ vận dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom rất có thể được thay bằng who.

Ex: I’d like to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

4. Vào mệnh đề quan tiền hệ xác định , bạn cũng có thể bỏ những đại từ quan hệ làm túc từ:whom, which.


5. Các cụm tự chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được cần sử dụng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề dục tình được rút thành cụm phân từ
Mệnh đề dục tình chứa các đại từ quan liêu hệ cai quản từ who, which, that có thể được rút gọn gàng thành cụm lúc này phân tự (V-ing) hoặc thừa khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

* trường hợp mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door lớn me are professors. → The couple living next door to me are professors.

* giả dụ mệnh đề tình dục là mệnh đề tiêu cực thì rút thành cụm quá khứ phân từ bỏ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành nhiều động từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành các động từ bỏ nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ tình dục có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.

Xem thêm: Cách Tạo 1 Trang Web Bán Hàng Online Miễn Phí Tốt Nhất 2021, 5 Phần Mềm Tạo Website Bán Hàng Miễn Phí Tốt Nhất


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

+ The woman, who is very clever & beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever & beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ quan liêu hệ với to be trước một ngữ giới tự (một giới từ khởi đầu kết phù hợp với các danh tự theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt bí quyết dùng Who, Whom với Whose trong tiếng anh

1. Biện pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức chủ từ khi từ đứng trước của chính nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke to you, is my father

Người bầy ông (người mà) đã rỉ tai với anh là thân phụ tôi

The girls who serve in the siêu thị are the owner’s daughters

Những cô gái (mà họ) giúp việc ở của hàng là phụ nữ ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn là rượu cồn từ Verb

2. Giải pháp dùng Whom

– Whom được sử dụng như hình thức bổ túc từ, khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người lũ ông, bạn mà anh gặp mặt là cha tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô gái mà anh thấy là những chị bọn họ tôi

– vào văn nói tín đồ ta thường được sử dụng who hoặc that nạm cho whom, hoặc phổ thông không chỉ có thế bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường vừa lòng whom có tác dụng từ té túc cho 1 giới từ, khi viết ta để giới từ trước whom, khi nói tứ để giới tự sau cùng, còn whom được thay thế bằng that hoặc quăng quật hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man khổng lồ whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại từ Subject

3. Biện pháp dùng Whose

– Whose được dùng như bề ngoài sở hữu phương pháp khi trường đoản cú đứng trước là nhà ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người dân có nhà của mình bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh từ Noun, danh từ đứng sau whose không khi nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM và WHOSE

1. Phân biệt giải pháp dùng Who cùng Whose

– Sau who luôn là hễ từ còn sau whose cần là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người phụ nữ giúp bạn là giáo viên dạy tiếng anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người lũ ông có con trai học cùng lớp tôi là 1 bác sĩ

2. Phân biệt bí quyết dùng Who với Whom

– Who làm chủ từ trong mệnh đề quan tiền hệ và sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom có tác dụng túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan liêu hệ và thay thay cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn có biết cậu bé bỏng mà mẹ cậu ấy là 1 trong y tá?

Bài tập về kiểu cách dùng Who, Whom cùng Whose

Bài 1: dứt câu cùng với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I lượt thích is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người đàn ông mà nam nhi cuả ông ta là các bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn tất cả biết người phụ nữ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà cơ mà cưả cuả nó màu tiến thưởng là công ty cuả tôi

4) The girl whom I lượt thích is you

 Cô gái mà lại tôi say mê là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu với Who hoặc Whom.

1) We are talking to lớn some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying to lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking khổng lồ some peasants whom we will help.

 Chúng tôi thì thầm với vài bạn nông dân (những bạn mà) cửa hàng chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to study hard.

 Các em học viên (những em mà) trước đó lười học tập giờ đang cầm cố gắng chịu khó học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh gần kề đã bắt giữ lại người lũ ông (người mà) có khá nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã ăn cắp ví của tôi

Bài 3: dứt câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ gần cạnh hại những người dân tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ người mà gồm thanh tìm dài đã trở nên đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những đơn vị khoa học những người dân mà vẫn nghiên cứu bộ máy mới vẫn qua đời.

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is to lớn demolish the tower.