Thì hiện tại 1-1 và bây giờ hoàn thành rất giản đơn nhầm lẫn trong quy trình học tập. Để làm rõ hơn về hiện tại đơn cùng hiện tại xong xuôi cũng như sự giống như và khác nhau của chúng, hãy cùng efix.vn tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách dùng thì hiện tại hoan thanh


*

10 triệu++ trẻ nhỏ tại 108 nước đang xuất sắc tiếng Anh như người bạn dạng xứ & trở nên tân tiến ngôn ngữ nổi bật qua các app của efix.vn

Đăng ký kết ngay và để được efix.vn tư vấn sản phẩm cân xứng cho con.


Ngữ pháp: Thì bây giờ đơn (Present Simple)

Định nghĩa

Thì hiện tại đơn (Present Simple Tense) sử dụng để biểu đạt một vụ việc hay hành động có tính tổng thể được lặp đi tái diễn nhiều lần; mô tả một sự thật hiển nhiên xuất xắc một hành động đang ra mắt trong thời gian hiện tại.

Công thức


Loại câu

Động từ thường

Động từ “to be”

Khẳng định

I/we/they/you + V + (O)

She/he/it + Vs/es + (O)

Ex: I get up early every day. (Tôi dậy sớm mỗi ngày.)

I + am + (O)

He/she/it + is + (O)

You/we/they + are + (O)

Ex: I am here now. (Tôi ở ngay đây.)

Phủ định

I/we/they/you + vị not + V + (O)

She/he/it + does not + V + (O)

Ex: We don’t come from Switzerland. (Chúng tôi không tới từ Switzerland.)

I + am not + (O) He/she/it + is not + (O) You/we/they + are not + (O)

Ex: He isn’t an engineer. (Anh ấy không phải là 1 kỹ sư.)

Nghi vấn

Do/ Does + S + V + (O)?

Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Ex: vì you often have breakfast? No, I don’t.

(Bạn có liên tục ăn sáng không? Không, tôi không.)

Am/is/are + S + O?

Yes, S + am/is/are.

No. S + am/is/are + not.

Ex: Are you tired?

Yes, I am.

(Bạn tất cả mệt không? Vâng, tôi có.)


Cách dùng

Trong 6 thì tiếng Anh, thì hiện tại đơn diễn tả:

Một sự thật hiển nhiên nhưng không ai hoàn toàn có thể chối cãi được.

Một sở thích, kiến thức sinh hoạt được lặp đi tái diễn ở hiện tại tại.

Một định kỳ trình, thời hạn biểu.

Những tình huống mang ý nghĩa bền vững, kéo dài.

Dấu hiệu dìm biết

Ở thì lúc này đơn, các trạng tự thường xuất hiện trong câu là:

once/ twice/ three time a week/ month/ year

always, usually, often, sometimes, rarely, never.

every day/ week/ month/ year.

Cách phân chia động từ trong thì hiện tại đơn

Quy tắc thêm đuôi s/es vào sau đụng từ số ít:

Đa số rượu cồn từ + “s” (ex: makes, works,...)

Động từ hoàn thành bằng “ch, o, s, sh, z, x” + es (ex: does, watches, washes,...)

Phụ âm “y” biến thành “i” và + “es” (ex: fly -> flies)

Nguyên âm + “y” + “s” (ex: plays,...)

Lý thuyết: Thì hiện tại xong (Present Perfect)

Định nghĩa

Thì hiện tại ngừng ( Present Perfect Tense) dùng làm chỉ một hành động ví dụ đã ban đầu từ vượt khứ, kéo dài đến lúc này và có thể tiếp tục trong tương lai.

Công thức


Loại câu

Động tự thường

Khẳng định

I/ we/ they/ you + have + P2 + (O)

Ex: I have seen him. (Tôi đã nhìn thấy anh ấy.)

She/ he/ it + has + P2 + (O)

Ex: She has read the book. (Cô ấy đang đọc cuốn sách.)

Phủ định

I/ we/ they/ you + have + not + P2 + (O)

Ex: I haven’t seen him. (Tôi dường như không nhìn thấy anh ấy.)

She/ he/ it + has + not + P2 + (O)

Ex: She hasn’t read the book. (Cô ấy đang không đọc cuốn sách.)

Nghi vấn

Have/has + S + P2 + O? Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t/ hasn’t.

Ex: Has he painted the house? (Anh ấy đã sơn căn nhà chưa?)

No, he hasn’t. (Chưa, anh ấy chưa.)


Cách dùng

Thì hiện nay tại xong xuôi dùng nhằm diễn tả:

Sự bài toán đã xảy ra nhưng ko rõ thời điểm.

Hành đụng vừa new xảy ra.

Hàng hễ đã xẩy ra trong vượt khứ, kéo dài đến lúc này và rất có thể diễn ra vào tương lai.

Trải nghiệm, kinh nghiệm tay nghề trong vượt khứ.

Dấu hiệu dìm biết

Các trạng từ kèm theo thì lúc này hoàn thành:

since, for

just, ever, never, already

recently, lately, so far, yet

Ứng dụng: bài xích tập về thì lúc này đơn và bây giờ hoàn thành

Bài tập về thì bây giờ đơn

My father always ………..delicious meals. (make)

Tom……………..vegetables. (not eat)

Rosie………………….shopping every week. (go)

…………Miley và David ……….. Khổng lồ work by bus every day? (go)

……………….. Your parents ………………..with your decision? (agree)

Where………………..that guy…………………from? (come)

Where ………………….. Your mother …………………..? (work)

James ……………………… usually ……………….. The trees. (not water)

Who ………………..the washing in your house? (do)

They …………….. Out once a week. (eat)

The flight (start)……….at 6 a.m every Thursday.

I lượt thích Math & she (like)……….Literature.

I (bake)...............cookies twice a month.

My best friend (write)....................... Lớn me every week.

Jane always…………………(take care) of her sister.

My family (have)……….a holiday in December every year.

Martha and Kevin ………………… (swim) twice a week.

Xem thêm: " Không Có Bữa Ăn Nào Miễn Phí " Nghĩa Là Gì? Không Có Bữa Trưa Nào Miễn Phí

She ……………..(help) the kids of the neighborhood.

Mike (be).............humour.He always …………. (tell) us funny stories.

Tiffany và Uma (be) …………………my friends.

Look. He _______ (listen) to us.

We ________ (stay) at a khách sạn this week.

My mum is at the shop. She _______ (buy) a new dress.

Jill _____ (have) a lot of money.

They usually _____ (leave) on Sunday.

Please, stop! You _____ (drive) so fast!

We ______ (meet) in Berlin each year.

We ______ (go) to lớn discos on Fridays.

He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

I _____ (have) a shower

Đáp án:


1. Makes

2. Doesn’t eat

3. Goes

4. Do…go

5. Do…agree

6. Does…come

7. Does…work

8. Doesn’t usually water

9. Does

10. Eat

11. Starts

12. Likes

13. Bake

14. Writes

15. Takes care

16. Has

17. Swim

18. Helps

19. Is – tells

20. Are

21. Is listening

22. Are staying

23. Go is buying

24. Has

25. Leave

26. Are driving

27. Meet

28. Go

29. Comes

30. Am having


Bài tập thì bây giờ hoàn thành

She (be)…………. At her computer for eight hours.

Hannah (not/have) ……………any fun a long time.

My grandfather (not/ play)……….. Any thể thao since last year.

You’d better have a shower. You (not/have)………. One since Monday.

I don’t live with my family now và we (not/see)…………. Each other for ten years.

I…… just (realize)…… that there are only three weeks lớn the kết thúc of the semester.

Anna (finish) … reading three books this month.

How long…….. (you/know)………. Each other?

……….(You/ take)………… many photographs?

Jack (eat)……………. At the Sheraton khách sạn yet?

My brother (not/ play)……….. Any thể thao since last year.

Some people (attend)………….the meeting right now.

I’d better take a bath. I (not/take)…………one since Sunday.

I don’t keep in cảm biến with Alan và we (not/call)…………each other for 6 months.

Where is your father? He…………………(have) lunch in the kitchen.

Why are all these people here? What (happen)………………..?

I………….just (realize)…… that there are only two weeks khổng lồ the final exam.

She (finish) ……….. The English course this week.

At present, he (compose)…………a piece of music.

We (have)……………………dinner in a restaurant right now.

Đáp án:


1. Has been

2. Hasn’t had

3. Hasn’t played

4. Haven’t had

5. Haven’t seen

6. Have…realized

7. Has finished

8. Have…known

9. Have you taken

10. Has Jack eaten

11. Hasn’t played

12. Are attending

13. Haven’t had

14. Haven’t seen

15. Is having

16. Is happening

17. Have just realized

18. Has finished

19. Is composing

20. Are having


Hiện tại solo và hiện nay tại dứt là hai trong những các thì phức hợp và dễ khiến nhầm lẫn độc nhất vô nhị trong ngữ pháp tiếng Anh. Để có thể phân biệt và vận dụng thành thạo hai thì này, chúng ta phải nuốm thật chắc các kiến thức về công thức, biện pháp dùng cũng như ghi nhớ các dấu hiệu nhận biết căn bản.

Luyện tập thật nhiều các dạng bài xích về chia động từ bỏ là một chiến thuật hiệu quả giúp chúng ta cũng có thể dễ dàng khác nhau thì bây giờ đơn với thì hiện tại hoàn thành. Ngoài vấn đề luyện tập các bài tập liên quan, các bạn có thể vận dụng những mẫu câu đã học vào trong giao tiếp sinh hoạt hằng ngày để trau dồi vốn trường đoản cú vựng tương tự như kiến thức về ngữ pháp nữa nhé.

Trên đây là các kỹ năng ngữ pháp và bài tập chuyển phiên quanh thì hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành, hy vọng nội dung bài viết đã đem lại cho chúng ta bài học bổ ích.