Excel mang đến efix.vn 365 Excel mang đến efix.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF là giữa những hàm thông dụng nhất trong Excel, hàm này chất nhận được bạn triển khai so sánh lô-gic giữa một giá bán trị với giá trị bạn muốn muốn.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm if trong excel, có ví dụ hướng dẫn cụ thể

Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có nhì kết quả. Công dụng đầu tiên là trường hợp so sánh của chúng ta là True, tác dụng thứ nhì là ví như so sánh của chúng ta là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho biết IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu như không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong số hàm xúc tích và ngắn gọn để trả về một cực hiếm nếu điều kiện đúng cùng trả về quý hiếm khác nếu đk sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu hiệu quả của logical_test là ĐÚNG.

Xem thêm: No Pain No Gain Là Gì - No Pain No Gain Có Nghĩa Là Gì

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu công dụng của logical_test là SAI.


Các ví dụ hàm IF đơn giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ làm việc trên, ô D2 mang lại biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong ví dụ như này, phương pháp trong ô D2 đến biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, nếu không thì trả về Không)Như các bạn thấy, hàm IF hoàn toàn có thể được thực hiện để đánh giá thành văn bạn dạng và giá chỉ trị. Hàm còn rất có thể được sử dụng để đánh giá lỗi. Các bạn sẽ không bị hạn chế chỉ kiểm soát xem một ngôn từ có bằng một nội dung khác hay là không và trả về một công dụng duy nhất, bạn cũng có thể sử dụng toán tử toán học với thực hiện giám sát và đo lường thêm phụ thuộc vào tiêu chí của mình. Chúng ta có thể lồng nhiều hàm IF với nhau để triển khai nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm trong Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt thừa Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ nghỉ ngơi trên, hàm IF sống ô D2 cho thấy thêm IF(C2 lớn hơn B2, thì trả về “Vượt quá Ngân sách”, còn nếu như không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa ở trên, thay vị trả về công dụng dạng văn bản, chúng ta sẽ trả về một phép đo lường và tính toán học. Công thức ở ô E2 cho biết IF(Thực tế to hơn Dự toán ngân sách, thì lấy số chi phí Dự toán ngân sách chi tiêu Trừ đi số tiền Thực tế, còn nếu như không thì ko trả về kết quả nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong lấy ví dụ như này, bí quyết trong ô F7 cho biết thêm IF(E7 = “Có”, thì thống kê giám sát Tổng Số tiền trong F5 * 8,25%, nếu không thì không tồn tại Thuế bán hàng phải nộp bắt buộc trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu sử dụng văn bạn dạng trong công thức, bạn phải đưa văn bản vào trong dấu ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Ngoại lệ duy nhất là áp dụng TRUE hoặc FALSE, câu chữ mà Excel bao gồm thể tự động hóa hiểu.


Sự cụ thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) vào ô

Không gồm đối số nào cho đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy quý hiếm trả về đúng, thêm văn bản đối số vào nhị đối số đó hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? trong ô

Lỗi này thường tức là công thức viết không nên chính tả .

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.