Giới tự IN ON AT được thực hiện rất thông dụng trong anh văn tiếp xúc và văn phạm giờ anh và gây không ít nhầm lẫn cho người sử dụng. 


Trong nội dung bài viết này họ cùng tìm kiếm hiểu chi huyết cách sử dụng "IN, ON, AT" để các bạn không còn bối rối khi sử dụng các giới trường đoản cú "in, on, at" này.

Bạn đang xem: Tất tần tật về giới từ "at", "in", "on" trong tiếng anh không thể bỏ qua!


1. Cách dùng giới từ IN, ON, AT nhằm chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời hạn dài)

- Ta đặt "in" trước những từ chỉ thời hạn dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào trong thời gian của thập niên 80)in February (vào mon hai)in this week (trong tuần này)in Summer (vào mùa hè)

*

biện pháp dùng giới trường đoản cú IN ON AT trong tiếng anh

Sử dụng "On": vào … (ngày vào tuần)

- Ta để "on" trước đều từ chỉ các ngày trong tuần, hoặc một dịp nào đó.

on Sunday (vào ngày chủ nhật)on Monday (vào ngày thứ bảy)on this occasion (nhân lúc này)on this opportunity (nhân cơ hội này)

Sử dụng "At" : vào tầm khoảng … (giờ, khoảnh khắc)

- Ta để "at" trước trường đoản cú chỉ mốc thời hạn rất ngắn cụ thể như giờ đồng hồ giấc trong ngày.

at 2 o’clock (vào dịp 2 giờ)at that moment (vào cơ hội đó)at that time (vào thời gian đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)


2. Phương pháp dùng giới trường đoản cú IN, ON, AT để chỉ vị trí chốn

Sử dụng "in": sinh sống … (trong một nơi nào đó)

- Ta để "in" trước trường đoản cú chỉ khoanh vùng địa lý rộng lớn lớn, hoặc từ chỉ vị trí lọt lòng, sinh hoạt trong lòng một chiếc gì đó.

in the bed (ở bên trên giường)in a box (ở trong một cái hộp)in this house (ở trong ngôi nhà này)in the street (ở trên phố phố)in thành phố new york (ở New York)in Vietnam (ở Việt Nam)in Asia (ở châu Á)

Sử dụng "on": sống … (trên mặt một cái gì đó)

- Ta đặt "on" trước tự chỉ dụng cụ để chỉ địa chỉ tiếp xúc trên mặt phẳng của đồ vật đó.

on this table (ở trên chiếc bàn này)on this surface (ở cùng bề mặt phẳng này)on this box (ở trên dòng hộp này)

Sử dụng "at": ở … (nơi nào đó không cầm cố thể)

- Ta để "at" trước trường đoản cú chỉ xứ sở để chỉ vị trí một phương pháp chung chung.

at school (ở trường)at the office (ở văn phòng)at home (ở nhà)at work (ở nơi làm việc)

3. Bài tập thực hiện IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành những câu sau cùng với in, on, at.

Xem thêm: Tại Sao Phải Học Lịch Sử Đảng, Ý Nghĩa Của Việc Học Và Dạy Lịch Sử

1. Mary wants lớn live và work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether to turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, open your book.........page 123 & we start the lesson.

Bài tập 2: Hoàn thành những câu sau với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice & clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........home. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right and the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed & the sofa. (8).........this table, there is a máy tính xách tay and a phone. She stores her study materials (9).........the laptop but she also uses it to watch films and listen to music. (10).........the wall, she hangs a clock, a picture & a shelf. It looks so great!

Bài tập 3: Hoàn thành những câu sau với giới từ in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go lớn work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go khổng lồ work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go to practice.........7:00 a.m.

5. I was born.........1992. I go khổng lồ work.........night. I go lớn work 10:00 p.m. I work at night because I lượt thích to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

Bài tập 1:

1. In 2. On 3. At 4. At. 5. At - in 6. On 7. At - in 8. On

Bài tập 2:

1. In 2. at 3. In 4. On 5. On 6. In 7. At 8. On 9. In 10. On

Bài tập 3:

1. In - in - at 2. In - on 3. On - on - in - at 4. On - in - at 5. In - at


Hy vọng với phần hướng dẫn chi tiết cách dùng In On At ở trên các bạn đã hiểu rõ cách sử dụng 3 giới từ phổ cập này. đa số góp ý cùng thắc mắc những em hãy vướng lại nhận xét dưới bài viết để 

*
 ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.