Gel bơm trực tràng Bibonlax Adults trị táo bón

106.000₫/Hộp 10.600₫/Tube

Gel bơm trực tràng Bibonlax Adults trị táo bón

106.000₫/Hộp Chọn cài
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
*

Gel bơm trực tràng Bibonlax Baby trị táo bón

105.000₫
/Hộp 10.500₫/Tube

Gel bơm trực tràng Bibonlax Baby trị táo bón

105.000₫/Hộp Chọn cài đặt
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Dung dịch uống Duphalac 667g/l trị táo bón, bệnh lý não gan

102.000₫
/Hộp 5.100₫/Gói

Dung dịch uống Duphalac 667g/l trị táo bón, bệnh lý não gan

102.000₫/Hộp Chọn sở hữu
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
*

Bột pha dung dịch uống Forlax 10g trị táo bón

100.000₫
/Hộp 5.000₫/Gói

Bột trộn dung dịch uống Forlax 10g trị táo bón

100.000₫/Hộp Chọn cài
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
*

Dung dịch bơm trực tràng Rectiofar trị táo bón cho trẻ em

130.000₫
/Hộp 2.600₫/Ống

Dung dịch bơm trực tràng Rectiofar trị táo bón cho trẻ em

130.000₫/Hộp Chọn cài
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Dung dịch uống Lactulose Stella 10g trị táo bón

78.000₫
/Hộp 4.000₫/Gói

Dung dịch uống Lactulose Stella 10g trị táo bón

78.000₫/Hộp Chọn download
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Dịch lỏng thụt trực tràng Microclismi trị táo bón đến trẻ em

75.600₫
/Hộp 12.600₫/Tube

Dịch lỏng thụt trực tràng Microclismi trị táo bón mang lại trẻ em

75.600₫/Hộp Chọn mua
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Dung dịch thụt trực tràng Fleet Enema For Children trị táo bón

49.000₫
/Hộp 49.000₫/Hộp

Dung dịch thụt trực tràng Fleet Enema For Children trị táo bón

49.000₫/Hộp Chọn cài
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Thuốc bột Sorbitol Sanofi 5g trị táo bón

40.000₫
/Hộp 2.000₫/Gói

Thuốc bột Sorbitol Sanofi 5g trị táo bón

40.000₫/Hộp Chọn download
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

BisacodylDHG 5mg trị táo bón, làm sạch ruột trước phẫu thuật

35.000₫
/Hộp 350₫/Viên

BisacodylDHG 5mg trị táo bón, làm sạch ruột trước phẫu thuật

35.000₫/Hộp Chọn cài đặt
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
Hỏi đáp về Dung dịch bơm trực tràng Rectiofar trị táo bón cho người lớn

Cám ơn quý khách để lại đánh giá, đánh giá sẽ được kiểm duyệt và cập nhật lên web vào vòng 120 phút

Dạ xin xin chào anh/chị Vũ ly

Dạ sản phẩm Dung dịch bơm trực tràng Rectiofar trị táo khuyết bón cho những người lớn (50 ống x 5ml) gồm tại những chi nhánh Buôn Mê trực thuộc sau ạ

406 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh giấc Đắk Lắk

275 Phan Bội Châu, phường Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, thức giấc Đắk Lắk

129 - 131 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, thức giấc Đắk Lắk

Dạ em xin tin tức đến anh/chị ạ

Dạ em cảm ơn Anh/chị đã cân nhắc Nhà dung dịch An Khang. Chúc anh/chị nhiều sức mạnh ạ.

Bạn đang xem: Cách dùng dung dịch bơm trực tràng


ankhang.com khôn xiết tiếc đã làm bạn chưa hài lòng. Mời các bạn góp ý nhằm QTV Nhà Thuốc An Khang phục vụ tốt hơn: Hãy để lại thông tin để được cung ứng khi cần thiết (không bắt buộc): GỬI

Dạ xin chào chị Ánh Tuyết Dạ Không nên áp dụng Rectiofar nhiều năm ngày vày nó gây ra tình trạng phụ thuộc thuốc nhuận tràng, tạo cho hệ tiêu hóa chuyển động không bình thường và có thể dẫn đến hiện tượng lạ táo bón kéo dài. Để chống ngừa triệu chứng này, cần tham khảo ý loài kiến của chưng sĩ nếu như khách hàng sử dụng Rectiofar nhiều hơn 7 ngày ạ

Em xin gửi thông tin đến chị ạ Cảm ơn chị đã quan tâm, chúc chị gồm thật nhiều sức khỏe ạ 


ankhang.com cực kỳ tiếc đã làm bạn chưa hài lòng. Mời bạn góp ý nhằm QTV Nhà Thuốc An Khang
phục vụ tốt hơn: Hãy nhằm lại thông tin để được hỗ trợ khi quan trọng (không bắt buộc): GỬI
Chào chị Tiên,Dạ, chị có thể mua thuốc Rectiofar 5ml hộp 40 ống hỗn hợp bơm trực tràng trị táo khuyết bón tại địa chỉ 258 Lê Hồng Phong, khu phố 5, Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh tỉnh bình dương (Ngay Bách hóa Xanh đối diện Chợ Phú Hòa). Xin thông tin đến chị. Cám ơn chị đang quan tâm. Chúc chị nhiều sức khỏe ạ.
ankhang.com khôn cùng tiếc sẽ làm bạn chưa hài lòng. Mời các bạn góp ý để QTV Nhà Thuốc An Khang
giao hàng tốt hơn: Hãy để lại tin tức để được hỗ trợ khi quan trọng (không bắt buộc): GỬI
Chào chúng ta Ngọc Mai. Dạ, bạn phải mua dung dịch Rectiofar 5ml tận nơi thuốc thịnh vượng ở quanh vùng hay add nào ạ? muốn bạn bình luận thông tin, đơn vị thuốc an khang sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn nhé. Cảm ơn chúng ta đã quan tâm. Chúc chúng ta nhiều sức khỏe ạ.
ankhang.com hết sức tiếc sẽ làm bạn chưa hài lòng. Mời các bạn góp ý để QTV Nhà Thuốc An Khang
phục vụ tốt hơn: Hãy nhằm lại tin tức để được cung ứng khi cần thiết (không bắt buộc): GỬI
Chào anh Công DanhDạ, Anh đề nghị mua Dung dịch bơm trực tràng trị táo bị cắn dở bón ở người lớn Rectiofar 5ml tại khoanh vùng nào ạ? mong muốn anh đánh giá thông tin, thịnh vượng sẽ support và cung cấp anh nhé. Cảm ơn anh vẫn quan tâm. Chúc anh nhiều sức khỏe ạ.
ankhang.com siêu tiếc vẫn làm bạn chưa hài lòng. Mời chúng ta góp ý để QTV Nhà Thuốc An Khang
giao hàng tốt hơn: Hãy để lại tin tức để được cung ứng khi cần thiết (không bắt buộc): GỬI
Chào bạn Thanh. Bạn cần mua thuốc Rectiofar 5ml tại Nhà thuốc thịnh vượng ở quần thể vực hay địa chỉ nào ạ? mong muốn bạn phản hồi thông tin. An khang thịnh vượng sẽ bốn vấn và hỗ trợ bạn nhé. Cảm ơn bạn đã quan tiền tâm. Chúc bạn nhiều sức khỏe ạ
ankhang.com siêu tiếc sẽ làm bạn chưa hài lòng. Mời chúng ta góp ý nhằm QTV Nhà Thuốc An Khang
phục vụ tốt hơn: Hãy để lại tin tức để được cung ứng khi quan trọng (không bắt buộc): GỬI
Chào anh Hữu Huynh. Dạ, thuốc Rectiofar 5ml tạm hết tại Nhà thuốc an khang địa chỉ 904 trằn Hưng Đạo, phường 7, Quận 5, TP. Hồ nước Chí Minh. Xin tin tức đến anh. Cảm ơn anh đã quan tiền tâm. Chúc anh nhiều sức khỏe ạ.

Xem thêm: Những Scandal Của Sao Việt Nửa Đầu 2022, Loạt Scandal “Rung Chuyển” Showbiz Việt Năm 2021


ankhang.com cực kỳ tiếc đang làm bạn chưa hài lòng. Mời chúng ta góp ý nhằm QTV Nhà Thuốc An Khang
phục vụ tốt hơn: Hãy để lại tin tức để được hỗ trợ khi cần thiết (không bắt buộc): GỬI
Chào chị Tuyền. Dạ, hiện tại thuốc Rectiofar 5ml tạm hết tại Nhà thuốc an khang thịnh vượng địa chỉ 142 Lê Văn Việt, Tổ 12, khu phố 2, phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức (Ngay Bách hóa XANH giải pháp cổng Đình đa dạng và phong phú 70m). Xin thông tin đến chị. Cảm ơn chị đã quan tiền tâm. Chúc chị nhiều sức khỏe ạ.
ankhang.com siêu tiếc sẽ làm bạn chưa hài lòng. Mời bạn góp ý nhằm QTV Nhà Thuốc An Khang
giao hàng tốt hơn: Hãy nhằm lại thông tin để được cung cấp khi quan trọng (không bắt buộc): GỬI
Chào bạn Bích Thuận. Thuốc Rectiofar 5ml tạm hết tại Nhà thuốc thịnh vượng địa chỉ 395 Lê quang đãng Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, tp hồ chí minh (Ngay Bách hóa XANH đối lập Trường mầm non 11A). Xin tin tức đến bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Chúc bạn nhiều sức khỏe ạ.
ankhang.com cực kỳ tiếc đã làm bạn chưa hài lòng. Mời bạn góp ý để QTV Nhà Thuốc An Khang
ship hàng tốt hơn: Hãy để lại tin tức để được cung ứng khi quan trọng (không bắt buộc): GỬI
Chào bạn Mỹ Lệ. Bạn có thể liên hệ tổng đài 19001572, an khang sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn cài đặt hàng ạ. Cảm ơn bạn đã quan lại tâm. Chúc bạn nhiều sức khỏe ạ.
ankhang.com cực kỳ tiếc sẽ làm các bạn chưa hài lòng. Mời bạn góp ý nhằm QTV Nhà Thuốc An Khang
ship hàng tốt hơn: Hãy nhằm lại tin tức để được cung cấp khi cần thiết (không bắt buộc): GỬI

Sản phẩm này chỉ cung cấp khi bao gồm chỉ định của bác bỏ sĩ, mọi thông tin trên Website, phầm mềm chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo. Vui lòng chứng thực bạn là dược sĩ, chưng sĩ hoặc nhân viên cấp dưới y tế có nhu cầu tìm đọc về sản phẩm này.