Too, so cùng either, neither là phần nhiều cặp từ luôn gây nhầm lẫn cho tất cả những người học tiếng Anh. Và phần lớn cặp trường đoản cú này thường xuyên xuất hiện trong những đề thi Toeic, Ielts,….. Để phân biệt too so với either neither được tốt, hãy cùng xem thêm qua đầy đủ dấu hiệu nhận thấy sau đây. Đi kèm đó, là những bài bác tập về đều cặp tự này, hoàn toàn có thể giúp bạn củng vắt và cải thiện được trình độ chuyên môn Tiếng Anh của mình

Phân biệt too và so


Cả nhị từ “too” giỏi ”so” đều phải sở hữu cùng một tức là “cũng”. Ngôi trường hợp họ phải kể lại hoặc lặp lại câu nói đã được nói trước đó, lúc ấy bạn sẽ dùng “too” hoặc “so”. Với “too”,”so” được dùng trong câu xác minh (positive/ affirmative statements). Tuy nhiên, phương pháp dùng, công thức, cấu tạo của nhị từ ni lại hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang xem: Cách dùng của too so either neither


*
*
*
*
*
Sự khác nhau giữa either và neither

Neither of + đại từ tân ngữ

Ví dụ / Example

Neither of us want to thua thảm this football match (Không ai hy vọng thua vào trận bóng này)

Bài tập về too / so với either / neither bao gồm đáp án

Bài tập

Lesson 1: Fill in too / so in the sentences below

1. Peter can run, I can ……………..

2. Rose speaks French well & ………….. Does his sister.

3. Henry didn’t come khổng lồ the party last night, and Mary ………..

4. Rose doesn’t like bananas, ………… does John.

5. Mr. Tom didn’t win the race. Mr. John didn’t …………

6. Henry wore a trắng coat yesterday, ……………… wore Bill.

7. Henry’s wife can play the piano, …………… can her brother.

8. Thomas plays soccer well, ……………… bởi I.

Lesson 2: Use too or either khổng lồ fill in the blanks

1. We often go fishing in the summer, & they …………….

2. He can speak India very well. I ………………..

3. Phái mạnh did come khổng lồ the tiệc ngọt last night, and Minh ……………..

4. Hoa will buy some oranges. I …………………

5. He doesn’t want khổng lồ go out today, & I …………………….

6. The pineapples aren’t ripe, & the bananas ……………

7. Phái mạnh is thirsty and his friends ……………………

8. Jane won’t come. Peter …………………..

9. Hoa had a medical check-up yesterday morning. We …………………

10. He can’t run and his brother …………………….

11. He often goes to the market on Saturday afternoon. She ………………………….

12. Lee can speak Japanese. I …………………..………………..

13. Nam giới didn’t see the train. Nga …………………..………………..

14. Lan will fly to lớn Paris next week, and younger brother ……………………..

15. The books aren’t red. And the ruler …………………..

16. Today is cold, & Yesterday ………………………

17. The boys don’t have tattoos and the ……………

18. She doesn’t know Rose và he ……………………..

19. I lượt thích eggs. & her young brothers ……………………….

20. I stayed at your trang chủ last night, và they …………………….

Lesson 3: Use so or neither lớn fill in the blanks.

1. I ate noodles for breakfast. ……….. I

2. Hoa doesn’t lượt thích beef, & ………………….. Her aunt.

Xem thêm: Các Thiết Kế Tủ Ngăn Kéo Đựng Quần Áo Và Những Thông Tin Cần Biết

3. Juice is good for your health …………………. Milk.

4. He didn’t see her at trang chủ last night ……………….. We.

5. These girls like playing piano, and ………………….. Those girls.

6. My mother will go to Ha Noi, and ……………….. My father.

7. Phái nam can’t swim …………………… Ba.

8. The spinach was very fresh. …………………..the cabbages.

9. You should drink a lot of milk, và …………………… your brother.

10. He doesn’t know how lớn cook. ……………………. My young sister.

11. He went khổng lồ the library on Sunday afternoon ………… she

12. Rose can speak Korean ………… her sister

13. Tuan sees the train ………………. His friends

14. Hoa will fly lớn Hong Kong next week, and …………… her mother

15. The mangoes are ripe, & ………………. The durians

16. I lượt thích autumn, and ………………. She.

17. The cabbage spinach is wilted, và ……………….. The spinach.

18. You mustn’t stop here, và ………………….. They.

19. He didn’t eat chicken & ………………….. His wife.

20. She liked kích hoạt movies and ……………… her husband.

“ “

Lesson 4:

1. He can play soccer. She can play soccer.

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Peter will come to the party tonight. His wife will come to lớn the party tonight.

……………………………………………………………………………………………………………………

3. My father didn’t drink beer. My uncle didn’t drink beer.

……………………………………………………………………………………………………………………

4. I am learning French. He is learning French.

……………………………………………………………………………………………………………………

5. I’m not a doctor. They aren’t doctors.

……………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án

Lesson 1

1. Too

2. So

3. Too

4. So

5. Too

6. So

7. So

8. So

Lesson 2

1. Do, too

2. Can, too

3. Didn’t, either

4. Will, too

5. Don’t, either

6. Aren’t, too

7. Are, too

8. Won’t, either

9. Did, too

10. Can’t, either

11. Does, too

12. Can, too

13. Didn’t, either

14. Will, too

15. Aren’t, either

16. Was, too

17. Don’t, either

18. Doesn’t, either

19. Do, too

20. Did, too

Lesson 3

1. So did

2. Neither does

3. So is

4. Neither did

5. So do;

6. Neither will

7. So can

8. Neither are

9. So should

10. Neither does

11. So did

12. Neither can

13. So do

14. Neither will

15. So are

16. So does

17. So are

18. Neither must

19. Neither did

20. So did

Lesson 4

1. He can play soccer and she can, too / so can we

2. Peter will come to lớn the buổi tiệc nhỏ tonight và either his wife / his wife will either.

3. My father didn’t drink beer and my uncle didn’t, either/ neither did my uncle.

4. I am learning French và he is, too / so am I.

5. I’m not a doctor & they aren’t, either/ neither are they.

Tóm tắt khác nhau too so với either neither

Bài viết trên đấy là kiến thức luân chuyển quanh vấn đề phân biệt too so cùng either neither dành cho những người học giờ Anh. Mong muốn với phần đa thông tin bổ ích trên của efix.vn sẽ giúp đỡ ích cho chính mình trong quy trình học tập và nâng cấp trình độ giờ Anh của mình. Chúc bạn thành công.