Câu trần thuật (Reported speech) là 1 trong những cấu trúc ngữ pháp thông dụng và có ích trong cả văn viết cùng văn nói. Cấu trúc câu tường thuật hay được sử dụng khi tín đồ nói, fan viết hy vọng kể lại hoặc thuật lại lời nói của một ai đó. Thường thì có 3 một số loại câu trần thuật chính: câu tường thuật sống dạng câu kể, câu tường thuật sinh hoạt dạng thắc mắc và câu tường thuật ở dạng câu mệnh lệnh. Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu tạo và cách thực hiện của từng loại câu tường thuật trên. 

*
*
1. Câu tường thuật sống dạng câu kể

Đây là các loại câu được dùng thịnh hành nhất, dùng để làm thuật lại rất nhiều lời nói, mẩu chuyện của một bạn khác đang nói. 

Cấu trúc:

S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

VD: She said, “I like my house very much”.

Bạn đang xem: Các dạng câu tường thuật trong tiếng anh và cách chuyển đổi

⇒ She said that she liked her house very much.

said to + O -> told+O

VD: He said to lớn me, “I lượt thích this song.” => He told me he liked that song 

says/say to lớn + O -> tells/tell + O

VD: She says lớn me ‘’ The sky is blue’’ => She tells me the sky is blue

2. Câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu hỏi

Yes/No questions

Câu hỏi Yes/No question là dạng thắc mắc đơn giản trong giờ đồng hồ anh, thường ban đầu bắt hễ từ TOBE hoặc trợ rượu cồn từ 

Cấu trúc: 

S+asked/wanted to lớn know/wondered+if/whether+S+V

VD: ”Are you angry?” he asked -> He asked if/whether I was angry.

Lưu ý: khi tường thuật câu hỏi Yes – No questions, ta buộc phải chuyển thắc mắc trực tiếp sang trọng dạng khẳng định, rồi thực hiện biến đổi thì, trạng tự chỉ thời gian, trạng từ bỏ chỉ địa điểm chốn, đại trường đoản cú chỉ định, và công ty ngữ, tân ngữ, đại từ thiết lập cho phù hợp.

Wh-questions:

Câu trần thuật dạng câu hỏi Wh- là nhiều loại câu bắt đầu bắt những từ nghi ngờ như Who, When, What,…

Cấu trúc: 

S + asked(+O)/wanted khổng lồ know/wondered + Wh-words + S + V.

VD: We asked them: “Where are you going on holiday?”

=> We asked them where they were going on holiday.

says/say khổng lồ + O -> asks/ask + O

said to + O -> asked + O.

3. Câu tường thuật làm việc dạng câu mệnh lệnh

Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

VD: ”Please wait for me here, Mary.

”Tom said -> Tom told Mary lớn wait for him there.

Xem thêm: Con Vật Linh Vật Của Bạn Là Gì, Top 43 Linh Thú Của Bạn Là Gì Hay Nhất 2022

VD: “ Please cook a meal for me, Mary.” Mary’s boyfriend said

=> Mary’s boyfriend told her lớn cook a meal for him.

Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

VD: ”Don’t talk in class”, the teacher said khổng lồ us. 

=> The teacher told us not to talk in class.

Một số cồn từ hay sử dụng khi tường thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

4. Một trong những câu tường thuật làm việc dạng đặc biệt

SHALL/ WOULD dùng để biểu đạt đề nghị, lời mời:

VD: Tom asked: ‘Shall I bring you some tea?’

 -> Tom offered lớn bring me some tea.

VD: Tom asked: ‘Shall we meet at the theatre?’

 => Tom suggested meeting at the theatre. 

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD dùng để biểu đạt sự yêu cầu:

VD: Tom asked: ‘Will you help me, please?’

 => Tom asked me khổng lồ help him.

VD: Jane asked Tom: ‘Can you open the door for me, Tom?’

 => Jane asked Tom to mở cửa the door for her.

Cách gửi từ câu trực tiếp thanh lịch câu tường thuật

Bước 1: Xác định động từ tường thuật say/said hoặc tell/told

VD: He told me (that) he didn’t love me anymore.

Bước 2: Lùi thì của rượu cồn từ 

Câu trực tiếpCâu tường thuật 
Simple present tense – Thì hiện tại đơnSimple past tense – Thì vượt khứ đơn
Present continuous tense – Thì bây giờ tiếp diễnPast continuous tense -Thì thừa khứ tiếp diễn
Simple past tense – Thì thừa khứ đơnPast perfect tense – Thì quá khứ trả thành
Present perfect tense – Thì hiện tại hoàn thànhPast perfect tense – Thì thừa khứ hoàn thành
Past perfect tense – Thì quá khứ trả thànhPast perfect tense – Thì thừa khứ trả thành
Present perfect continuous tense – Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn
Past continuous tense – Thì thừa khứ tiếp diễnPast perfect continuous tense – Thì quá khứ xong tiếp diễn
Future tense – Thì tương lai đơnFuture in the past tense – Thì sau này trong quá khứ
Future continuous tense – Thì tương lai tiếp diễnFuture continuous in the past tense – Thì tương lai tiếp diễn trong vượt khứ

Bước 3: Đổi đại từ bỏ nhân xưng, đại từ mua và tính từ bỏ sở hữu

 Câu trực tiếpCâu tường thuật
Đại từ bỏ nhân xưngI

We

You

He, She

They

I, we

Đại tự sở hữuMine

Ours

Yours

His, hers

Theirs

Mine, Ours

Tính từ bỏ sở hữuMy

Our

Your

His, her

Their

My, Our

Tân ngữMe

Us

You

Him, her

Them

Me, us

Bước 4: Đổi những từ chỉ chỗ chốn, thời gian

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp 
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous day

the day before

last weekthe week before
agobefore

Lưu ý: 

Nếu rượu cồn từ tường thuật phân chia ở các thì hiện tại họ giữ nguyên thì của rượu cồn từ chính, đại từ hướng đẫn và các trạng từ bỏ chỉ vị trí chốn cũng như trạng từ chỉ thời gian trong câu trực tiếp khi gửi sang câu tường thuật.

Ví dụ: 

– He says: “I’m going lớn Ha Noi next week.”

⇒ He says he is going to Ha Noi next week.

Một số cồn từ không chuyển đổi khi đưa sang tiếng nói gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought lớn => ought khổng lồ