Trong giờ Anh, cấu tạo đảo ngữ lộ diện rất thường xuyên nhằm mục tiêu tăng thêm tính biểu cảm đến câu. Tuy nhiên, khá nhiều người vẫn e ngại sử dụng đảo ngữ bởi cấu trúc này có vẻ như phức tạp. Thực tế, vấn đề vận dụng trọn vẹn không cạnh tranh như chúng ta nghĩ. Hãy dành riêng vài phút củng cố kỉnh lại kỹ năng này và nâng cao sự linh hoạt trong lúc nói và viết tiếng Anh nhé!

Đảo ngữ là gì?

*

Đảo ngữ trong giờ Anh là câu hỏi đưa phó trường đoản cú (trạng từ) cùng trợ cồn từ trong câu lên đầu, trước chủ ngữ để nhấn mạnh thêm tính chất, hành vi của chủ ngữ. Cấu tạo đảo ngữ thường lộ diện nhiều vào văn viết, nhất là các văn bạn dạng mang tính trang trọng như bài luận, bài bác báo, thắng lợi văn học.

Bạn đang xem: Đảo ngữ trong tiếng anh


Kiểm tra vạc âm với bài xích tập sau:


sentences.text
Tiếp tục
Click lớn start recording!
Recording... Click to lớn stop!
*

= sentences.length" v-bind:key="sIndex">

Ví dụ:

She rarely goes khổng lồ the supermarket. (Cô ấy thảng hoặc khi đi khôn cùng thị).

 => Rarely does she go khổng lồ the supermarket.


Các cấu tạo đảo ngữ trong tiếng anh


Rarely/Never/Seldom/Hardly ever/Little + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

Mary rarely does her homework. (Mary hiếm khi làm bài tập về nhà).

=> Rarely does Mary vị her homework.

Đảo ngữ cùng với No với Not any:
No/Not any + N + trợ cồn từ + S + V

Ví dụ: No expensive things shall I give you from now on. (Tôi sẽ không bao giờ đưa cho chính mình thứ sang trọng nào nữa).

Đảo ngữ với nhiều từ tủ định tất cả “No”:
Cụm từ đậy định gồm No + trợ hễ từ + S + V

Ví dụ: No longer bởi vì you see that beautiful landscape again. (Bạn sẽ không còn nhìn thấy hầu như cảnh rất đẹp đó nữa).

Một số cụm từ bao gồm No gồm:

At no time: Chưa từng bao giờIn no way: Không tất cả cách nàoOn no condition: Tuyệt đối khôngOn no account = For no reasons: Không vì nguyên nhân gìUnder/In no circumstances: Trong ngẫu nhiên hoàn cảnh nào thì cũng không.

Xem thêm: Top Mỹ Nam Hàn Quốc Được Yêu Thích Nhất Hiện Nay, Top 10 Mỹ Nam Nổi Tiếng Nhất Hàn Quốc Hiện Nay

No longer: Không còn nữaNowhere: Không nơi nào
Đảo ngữ với cấu trúc No sooner… than (Ngay sau khi/Không bao thọ sau … thì)
No sooner + trợ đụng từ + S + V + than + S + V

Ví dụ: No sooner did she leave than the buổi tiệc nhỏ ended. (Không bao lâu sau thời điểm cô ấy tránh đi thì buổi tiệc kết thúc).

Đảo ngữ với Such với So… that: (Quá… mang lại nỗi mà)
Such + tính trường đoản cú + N + that + S + V
So + tính từ/trạng trường đoản cú + trợ động từ + N + that + S + V

Ví dụ: So scary is this movie that I can’t watch for over 3 minutes. (Bộ phim này đáng sợ đến mức tôi quan trọng xem thừa 3 phút).

Đảo ngữ cùng với Not only… but also (không những… mà còn)
Not only + trợ cồn từ + S + V but S also V

Ví dụ: Not only is he kind but he also is open-handed. (Anh ấy không các tử tế ngoài ra rất hào phóng).

Đảo ngữ với Until/till (Cho cho khi… thì mới…)
Not until/till + (S+V)/time + trợ rượu cồn từ + S + V

Ví dụ: Not til he told me did I realize that I forgot my document at the coffee shop. (Mãi cho đến lúc anh ấy nói tôi new biết đang để quên tư liệu ở tiệm cà phê).

Đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh với onlyOnly after + N/V-ing/(S +V) + trợ cồn từ + S + V : chỉ với sau khiOnly by + N/V-ing + trợ hễ từ + S + V: Chỉ bởi cáchOnly if + (S+V) + trợ rượu cồn từ + S + V: Chỉ khi, nếuOnly in this/that way + trợ đụng từ + S + V: Chỉ bằng phương pháp này/đóOnly then + trợ động từ + S + V: Chỉ cho lúc đóOnly when + (S +V) + trợ động từ + S + V: Chỉ cho đến lúc (= Not until)

Ví dụ: Only after finishing your homework can you watch TV. (Chỉ sau thời điểm làm ngừng bài tập con mới được coi như tivi).

Câu đk loại 1: Mệnh đề IF = Should S + VCâu đk loại 2: Mệnh đề IF = Were S + to-V/ Were + S…Câu đk loại 3: Mệnh đề IF = Had + S + Phân trường đoản cú II

Ví dụ: If I leave, I will miss you so much. => Should I leave, I will miss you very much. (Nếu tránh đi tôi đang nhớ các bạn rất nhiều).

Bài tập vận dụng

*

Viết lại câu với hình thức đảo ngữ:

Lily had never been to lớn such a cozy restaurant.John in no way wants to be associated with this job.They had no sooner eaten lunch than the fly lay onto the dining table.I rarely leave my house so early.People seldom appreciate this musician’s talent.They would understand what had happened that night only later.They had met such bad people nowhere before.He understood little about the situation.

Đáp án:

Never had Lily been to lớn such a cozy restaurant.In no way does John want to be associated with this job.No sooner had they eaten lunch than the fly lay onto the dining table.Rarely vì chưng I leave my house so early.Seldom vì people appreciate this musician’s talent.Only later would they understand what had happened that night.Nowhere had they met such bad people before.Little did he understand about the situation.

Không quá nặng nề để thực hiện câu đảo ngữ đúng không nhỉ nào? chỉ việc dành ra một ít thời hạn luyện tập, bạn sẽ nhanh chóng bổ sung thêm một kết cấu ngữ pháp giỏi ho để cải thiện kỹ năng viết với nói giờ Anh của mình. Kề bên đó, nhớ rằng luyện giao tiếng tiếng Anh từng ngày cùng ELSA Speak mỗi ngày nhé!