Trong bài xích này chúng ta sẽ đi tìm kiếm hiểu cách thức hoạt động vui chơi của ajax vào wordpress để cài và đọc dữ liệu từ backend với frontend.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng ajax wordpress đúng cách

Qua bài bác này các bạn sẽ hiểu Ajax vào WordPress hoạt động ra sao. Giải pháp truyền cùng nhận dữ liệu như nào đến đúng.

*
*
*
*

web bán giầy
khám phá 2 action wp_ajax_ với wp_ajax_nopriv_Tối thiểu biết về Jquery

Ví dụ thực tế

Ví dụ dễ dàng và đơn giản như sau: Click vào chữ “Thông báo” thì sẽ hiện thông tin (dạng alert) chứa kết quả trả về khi truyền 1 biến chuyển và xử lý

Đoạn html cơ phiên bản trong file index.php như sau

Thông báoĐoạn js truyền tài liệu vào php để giải pháp xử lý như sau. Có thể viết js ra file riêng hoặc viết thẳng trên tệp tin php, html

Tổng hòa hợp lại file index.php vừa đủ ta có như sau

Thông báoĐoạn PHP xử lý dữ liệu và trả về giá bán trị.

Xem thêm: Biển Số Xe Nn Là Gì - Biển Số Nn Là Biển Số Cấp

Code trong functions.php nha

add_action( "wp_ajax_thongbao", "thongbao_init" );add_action( "wp_ajax_nopriv_thongbao", "thongbao_init" );function thongbao_init() //do bên js để dạng json yêu cầu giá trị trả về sử dụng phải encode $website = (isset($_POST<"website">))?esc_attr($_POST<"website">) : ""; wp_send_json_success("Chào mừng bạn đến cùng với ".$website); die();//bắt buộc phải gồm khi kết thúcGiải say mê 1 chút về hàm trên:

Tên kích hoạt ở đây là thongbaoVậy buộc phải sẽ viết wp_ajax_thongbao và wp_ajax_nopriv_thongbaoTrong đó: wp_ajax_thongbao: chỉ user đang nhập với rất có thể thực hiện action thongbaowp_ajax_nopriv_thongbao: Cho toàn bộ mọi người chưa login đều hoàn toàn có thể thực hiện action thongbaoDo js để dạng dữ liệu là json vì thế phải áp dụng json_encode trước khi trả dữ liệu ra ngoài. Trong WP tất cả wp_send_json_success() cùng wp_send_json_error() hỗ trợ điều đó.Tùy vào cách làm truyền biến đổi mà ta nhận giá tốt trị từ mặt ngoài. Như lấy ví dụ ta có $_POST<‘website>

Vậy là xong rồi. Hiện nay bạn click vào chữ “Thông báo” đã alert lên “Chào mừng chúng ta đến với efix.vn”

Ví dụ đem 5 nội dung bài viết mới nhất bởi ajax

Đoạn code html và js viết vào index.php