Sử dụng phải chăng tiết kiệm túi tiền công cụ quy định góp phần đặc trưng vào vấn đề giảm thiểu chi phí sản phẩm, tăng thu nhập và tích lũy lợi nhuận cho doanh nghiệp. Kế toán viên tại các doanh nghiệp thông qua hạch toán thông tin tài khoản 153 để theo dõi tình trạng tăng giảm con số CCDC với theo dõi túi tiền CCDC. 


*

Trường hợp thiết lập công cụ, dụng cụ gồm trả trước cho những người bán một phần bằng ngoại tệ thì phần quý hiếm công cụ, dụng cụ tương xứng với số chi phí trả trước được ghi thừa nhận theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian ứng trước. Phần cực hiếm công cụ, dụng cụ bằng ngoại tệ chưa trả được ghi nhấn theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian mua công cụ, dụng cụ.

Bạn đang xem: Cách phân bổ công cụ dụng cụ trong công ty xây dựng

h) khi kiểm kê phát hiện nay công cụ, dụng cụ thừa, thiếu, mất, lỗi hỏng, kế toán tài chính xử lý tương tự như đối với nguyên vật tư (xem TK 152).

i) Đối với công cụ, vẻ ngoài không bắt buộc dùng:

 Khi thanh lý, nhượng chào bán công cụ, điều khoản kế toán phản ảnh giá vốn ghi:

Nợ TK 632 – giá vốn sản phẩm bán

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

 Kế toán bội nghịch ánh lợi nhuận bán công cụ, khí cụ ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (5118)

Có TK 333 – Thuế và những khoản cần nộp bên nước.

3.2. Trường hợp công ty lớn hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ

a) Đầu kỳ kế toán, kết gửi trị giá thực tiễn của công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ, ghi:

Nợ TK 611 – sở hữu hàng

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

b) vào cuối kỳ kế toán, căn cứ vào công dụng kiểm kê xác minh trị giá công cụ, quy định tồn kho cuối kỳ, ghi:

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Có TK 611 – cài đặt hàng.

3.3. Phương thức kế toán một số giao dịch thông tin tài khoản 153 được bổ sung tại Điều 10 Thông bốn 177/2015/TT-BTC

a. Cài công cụ, pháp luật nhập kho, địa thế căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho và những chứng từ bao gồm liên quan, ghi:

Nợ TK 153 – Công cụ, mức sử dụng (tổng giá thanh toán)

Có các TK 111, 112, 141, 331,… (tổng giá thanh toán).

Xem thêm: Phân Biệt 'Will', 'Would', 'Shall', 'Should'

b. Các chi phí về mua, bốc xếp, vận động công cụ, hiện tượng từ nơi mua về kho đối kháng vị, ghi:

Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ

Có các TK 111, 112, 141, 331,…

c. Xuất công cụ, dụng cụ thực hiện cho vận động BHTG tại đối chọi vị, ghi:

Nợ TK 631 – Chi vận động BHTG

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

d. Xuất công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động cai quản tại đối chọi vị, ghi:

Nợ TK 642 – bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

e. Xuất công cụ, dụng cụ thực hiện cho hoạt động của dự án, ghi:

Nợ TK 161 – chi dự án

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

g. Xuất công cụ, dụng cụ áp dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bạn dạng hoặc sửa chữa lớn TSCĐ, ghi:

Nợ TK 241 – thi công cơ bạn dạng dở dang

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

Ví dụ:

Công ty A kê khai với nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá xuất mặt hàng tồn kho theo phương thức nhập trước xuất trước. Có các số liệu tương quan được kế toán tài chính ghi nhận trong các tài liệu sau:

Số dư đầu kỳ của tài khoản 153 (300 công cụ): 45.000.000.

Trong kỳ diễn ra các vận động sau:

Công ty cài 500 phương tiện dụng cụ, đối kháng giá 50.000 đồng/công cụ, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán tiền cho những người bán. Ngân sách vận chuyển nguyên lý nhập kho thanh toán bằng tiền phương diện 1.100.000 đồng, có 10% thuế GTGT. Công cụ nhập kho đủ.Xuất kho thực hiện tại phân xưởng 450 qui định dụng cụ. Nguyên lý xuất kho thuộc loại phân chia 2 lần, thời gian sử dụng 6 tháng.

Yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Biết doanh nghiệp A áp dụng chính sách kế toán theo thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán:

Căn cứ vào lý giải tại thông tứ 200, kế toán tài chính viên công ty A hạch toán:

Ghi nhấn nhập kho chính sách dụng cụ:

Nợ TK 153 (500 công cụ): 25.000.000

Nợ TK 153 (chi giá thành vận chuyển, gắn thêm đặt…): 1.000.000

Nợ TK 133: 2.600.000

Có TK 111: 1.100.000

Có TK 331: 27.500.000

Lưu ý: giá thành vận chuyển được xem vào giá cội hàng tồn kho, mặc dù khi chuyển động nhiều loại CCDC, tài sản…cùng 1 lần, kế toán đề nghị phân bổ ngân sách chi tiêu vận đưa này. Xem phía dẫn chi tiết bài viết: Hạch toán chi phí vận chuyển

Ghi thừa nhận xuất kho luật pháp dụng nạm dùng ở phân xưởng: 300 CCDC trong kho cùng 150 CCDC tải mới

Nợ TK 242: 52.800.000 (45.000.000 + 150*(26.000.000/500))