1. IT Outsourcing, Hỗ trợ IT, Dịch vụ hỗ trợ IT, Thuê Ngoài IT là dịch vụ bảo trì phần cứng và phần mềm giữ cho hệ thống mạng, thiết bị công ty của doanh nghiệp hoạt động tốt và ổn định.

2. Nhiệm vụ:
a. Nhân viên IT outsourcing của EFIX sẽ onsite tại khách hàng theo lịch cố định hàng tuần.
b. Được sử dụng hệ thống hỗ trợ online trong thời gian từ 8h00 sáng đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7.
c. Hỗ trợ theo yêu cầu trong trường hợp có yêu cầu khẩn cấp
d. Khảo sát và tư vấn hỗ trợ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động kinh doanh sản xuất và quản lý định kỳ bởi các chuyên gia.
e. Đào tạo định kỳ về công nghệ thông tin cho nhân viên nhằm nâng cao năng suất công việc.

3. Lợi ích cho doanh nghiệp:

– Giúp Doanh Nghiệp tiết kiệm chi phí trong khi vẫn đản bảo được chất lượng công việc. Thay vì sử dụng 1 nhân viên IT với các chi phí lương, thưởng, bảo hiểm doanh nghiệp có thể sử dụng gói dịch vụ Onsite IT outsourcing của EFIX với mức chi phí thấp. Với gói Onsite IT outsourcing hầu hết các công việc của doanh nghiệp đều được xử lý một cách nhanh chóng do luôn có nhân viên onsite IT outsourcing tại văn phòng theo lịch định kỳ và hầu hết các sự cố về phần mềm đều có thể được hỗ trợ online trong tất cả các ngày làm việc.
– Doanh nghiệp được hỗ trợ IT bởi một tổ chức thay vì một vài nhân viên IT như bình thường do đó hầu hết các yêu cầu sẽ được xử lý nhanh chóng mà không cần phải sử dụng các dịch vụ bên ngoài.
– Sử dụng miễn phí hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ IT. Tất cả các yêu cầu về IT đều được quản lý bởi phần mềm chuyên dụng do đó có thể dễ dàng đánh giá chất lượng phục vụ của hệ thống IT support và các yêu cầu sẽ luôn được theo dõi và sử lý.
– Hàng quý sẽ có 1 chuyên gia của EFIX tới làm việc tại doanh nghiệp giúp đánh giá và cung cấp các tư vấn giúp doanh nghiệp có một hệ thống CNTT tốt nhất cho hoạt động quản lý và kinh doanh.

.4. Mục đích:
a. Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo công việc.
b. Đưa ra giải pháp CNTT tốt nhất cho doanh nghiệp