Tổng đúng theo phiếu bài xích tập cuối tuần lớp 1 môn Toán, giờ đồng hồ Việt, tiếng Anh cả năm là tư liệu hữu ích dành riêng cho các em học viên lớp 1 cùng quý thầy cô giáo. Với cỗ Bài tập vào ngày cuối tuần lớp 1 cả năm mới nhất này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng cố vững chắc và kiên cố được kiến thức môn Toán – tiếng Việt – giờ Anh lớp 1. Nội dung bài xích tập được xây dựng bám sát đít vào các kiến thức vào sách giáo khoa. Mời chúng ta cùng tham khảo và download tài liệu (bản Word) cụ thể dưới đây:


Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 1 cả năm

Phiếu bài tập vào cuối tuần môn Toán, tiếng Việt

Tuần 1Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 1▷ Tuần 2Phiếu bài tập vào cuối tuần lớp 1: Tuần 2▷ Tuần 3Phiếu bài xích tập vào cuối tuần lớp 1: Tuần 3▷ Tuần 4Phiếu bài bác tập cuối tuần lớp 1: Tuần 4▷ Tuần 5Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1: Tuần 5▷ Tuần 6Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần lớp 1: Tuần 6▷ Tuần 7Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1: Tuần 7▷ Tuần 8Phiếu bài xích tập vào cuối tuần lớp 1: Tuần 8▷ Tuần 9Phiếu bài xích tập cuối tuần lớp 1: Tuần 9▷ Tuần 10Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 1: Tuần 10▷ Tuần 11Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 1: Tuần 11▷ Tuần 12Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 12▷ Tuần 13Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 13▷ Tuần 14Phiếu bài bác tập cuối tuần lớp 1: Tuần 14▷ Tuần 15Phiếu bài bác tập cuối tuần lớp 1: Tuần 15▷ Tuần 16Phiếu bài xích tập vào cuối tuần lớp 1: Tuần 16▷ Tuần 17Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1: Tuần 17▷ Tuần 18Phiếu bài tập vào cuối tuần lớp 1: Tuần 18▷ Tuần 19Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 19▷ Tuần 20Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1: Tuần 20▷ Tuần 21Phiếu bài tập vào cuối tuần lớp 1: Tuần 21▷ Tuần 22Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1: Tuần 22▷ Tuần 23Phiếu bài bác tập cuối tuần lớp 1: Tuần 23▷ Tuần 24Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 1: Tuần 24▷ Tuần 25Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1: Tuần 25▷ Tuần 26Phiếu bài xích tập vào cuối tuần lớp 1: Tuần 26▷ Tuần 27Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần lớp 1: Tuần 27▷ Tuần 28Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1: Tuần 28▷ Tuần 29Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1: Tuần 29▷ Tuần 30Phiếu bài tập vào cuối tuần lớp 1: Tuần 30▷ Tuần 31Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần lớp 1: Tuần 31▷ Tuần 32Phiếu bài bác tập cuối tuần lớp 1: Tuần 32▷ Tuần 33Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1: Tuần 33▷ Tuần 34Phiếu bài bác tập cuối tuần lớp 1: Tuần 34▷ Tuần 35Phiếu bài bác tập cuối tuần lớp 1: Tuần 35

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn tiếng Anh

Phiếu bài bác tập cuối tuần môn giờ Anh lớp 1 – Tuần 19Tuần 20Phiếu bài bác tập cuối tuần môn giờ Anh lớp 1 – Tuần 20Tuần 21Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 – Tuần 21Tuần 22Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần môn giờ Anh lớp 1 – Tuần 22Tuần 23Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 – Tuần 23Tuần 24Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 – Tuần 24Tuần 25Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 – Tuần 25Tuần 26Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 – Tuần 26Tuần 27Phiếu bài bác tập vào cuối tuần môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 – Tuần 27Tuần 28Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 – Tuần 28Tuần 29Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần môn tiếng Anh lớp 1 – Tuần 29Tuần 30Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn tiếng Anh lớp 1 – Tuần 30Tuần 31Phiếu bài tập vào cuối tuần môn giờ Anh lớp 1 – Tuần 31Tuần 32Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 – Tuần 32Tuần 33Phiếu bài bác tập vào cuối tuần môn tiếng Anh lớp 1 – Tuần 33Tuần 34Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần môn tiếng Anh lớp 1 – Tuần 34Tuần 35Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn tiếng Anh lớp 1 – Tuần 35 (Đề 1)

Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn tiếng Anh lớp 1 – Tuần 35 (Đề 2)


4.7/5 - (4 votes)

Xem thêm: Trọng Tải Trọng Xe Là Gì ? Phân Biệt Tải Trọng Và Trọng Tải Phân Biệt Tải Trọng Và Trọng Tải

*

2 thoughts on “Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần Toán giờ đồng hồ Việt lớp 1”


Leave a Reply Cancel reply

Your thư điện tử address will not be published. Required fields are marked *