As long as được áp dụng khá thông dụng trong các trường hòa hợp văn nói, viết của giờ Anh, nếu như dịch riêng biệt từng xuất phát điểm từ 1 thì bạn cũng có thể hiểu As long as là “càng dài” “vì dài” “vì lâu”… Nhưng các phương pháp hiểu vậy vẫn đúng chưa?


Hãy thuộc Anh ngữ Ms Hoa tìm kiếm ra câu trả lời qua nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: As long as nghĩa là gì

*

I. DỊCH NGHĨA

1. As long as là gì?

“As long as” mang ý nghĩa là miễn như, miễn là, đấy là nghĩa được gọi theo nhiều từ, bạn không thể dịch nghĩa từng từ nhằm hiểu cả cụm. As long as thuộc đội từ (hay nói một cách khác là liên từ) được tạo cho bởi sự links giữa 2 từ bỏ “as” và “long”

Trong tiếng Anh có 3 nhiều loại liên từ chính là: Coordinating Conjunctions (liên trường đoản cú kết hợp), Correlative Conjunctions (liên từ tương quan) và Subordinating Conjunctions (liên trường đoản cú phụ thuộc). As long as nằm trong nhóm liên trường đoản cú phụ thuộc.

Lưu ý: Trong giờ đồng hồ Anh có không ít cụm từ bỏ được dịch nghĩa theo cụm, nếu bóc rời cụm từ đó, nó sẽ tiến hành hiểu theo phần lớn nghĩa không giống nhau.

Ex: She may stay here as long as she likes.

> Các cấu trúc tiếng anh thông dụng

2. Dịch nghĩa từng từ trong cụm

As long as /trạng từ/ miễn làAs /trạng từ/ Nhân vì, nhưAs /liên từ/ vì chưng vì, trên vì, doLong /tính từ/ dài, lâu

 

II. CÁCH SỬ DỤNG THÔNG DỤNG NHẤT

1. as long as" mang ý nghĩa sâu sắc so sánh

Trong trường hòa hợp này, nhiều từ as long as được sử dụng mang ý nghĩa so sánh ( thích hợp nghĩa của nhiều từ as... As)

Ex:

This ruler is as long as my notebook.The fish was as long as my arm.

2. “as long as” cùng với nghĩa trong khoảng thời hạn hoặc sinh hoạt thời kỳ này 

Cụm từ bỏ được thực hiện mang nghĩa về thời gian để chỉ khoảng thời gian hoặc một thời kì ở hiện tại tại

Ex: 

I’ll never forgive you as long as I live.I’ll remember all the good times we had together as long as I live.

3. Tựa như nghĩa với Providing/ provided that cùng với nghĩa miễn là

Cụm từ được thể hiện theo như đúng như nghĩa thường được sử dụng nhiều độc nhất hiện nay, với nghĩa miễn là

Ex:

You can use my điện thoại as long as you use it carefully.You can stay here as long as you don’t drink.You can stay here so long as you don’t drink.

4. “as long as” biểu đạt độ lâu hơn của hành vi trong một khoảng thời gian.

Ex: 

The Asian Games can last as long as a month. A cricket game can last as long as five days.

Xem thêm: Cửa Hàng Xe Máy 50Cc Hải Phòng Uy Tín Nhất 2022, Cửa Hàng Xe Máy 50Cc Mạnh Hà

Giải trí: bài xích hát As long as you love me

Sub lời bài hát:

*

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

1. Unless

Ý nghĩa: Unless có nghĩa tương tự như như if not, với nghĩa “ trừ khi”,

Unless = if not = excep if

Come next week unless I phone ( = if don’t phone/Excep if I phone)

I’ll take the job unless the pay is too low ( = if the pay isn’t too low/Excep if the pay is low)

Khi nào không được sử dụng unless: Unless có thể được sử dụng thay cho if…not khi bọn họ đề cập cho tới những trường hợp ngoại lệ sẽ biến hóa một triệu chứng nào đó. Nhưng họ không dùng unless để kể tới sự che định của một việc nào đó là nguyên nhân chính của tình huống họ nói đến

Ví dụ: My mother will be very upset if I don’t get back tomorrow (Not: My mother will be very upset unless I get back tomorrow)

Nếu tín đồ nói không trở lại, vấn đề đó là lý do chính gây nên sự bất bình của bà bầu người đó – if not nghỉ ngơi đây không tồn tại nghĩa “trừ phi”)

Ví dụ: She’d look nicer if she didn’t wear so much make-up (Not: She’d look nicer unless she wore so much make-up)

Trong mệnh đề cùng với unless, chúng ta thường dùng thì hiện nay tại kể đến tương lai

I’ll be in all day unless the office phones (Not: unless the office will phone)

2. So long so/ provided (that)/ providing (that) 

Là hầu như thành ngữ gồm nghĩa “nếu” tốt “trong trường đúng theo mà“, “miễn là“

Ví dụ:

You can take my oto as long as / so long as you drive carefuly

Providing/ provided ( that) she studies hard – she’ll pass her Exams

Sau so long as/ provided that/ providing that chúng ta dùng thì hiện tại để mô tả ý tương lai

Ví dụ: I’ll remember that day as long as I live ( Not: as long as I will live)

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

Bài 1: lựa chọn dạng đúng của các câu sau

 

Đề bài

Đáp án

1. You can borrow my car unless/as long as you promise not to drive too fast. (as long as is correst)

2. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it rains.

3. I"m playing tennis tomorrow unless/providing it doesn"t rain.

4. I don"t mind if you come home late unless/as long as you come in quietly.

5. I"m going now unless/provied you want me lớn stay.

6. I don"t watch TV unless/as long as I"ve got nothing else to lớn do.

7. Children are allowed khổng lồ use the swimming pool unless/provided they are with an adult.

8. Unless/provided they are with an adult, children are not allowed to lớn use the swimming pool.

9. We can sit here in the corner unless/as long as you"d rather sit over there by the window.

Bài viết liên quan