Đỏ xoàn Cam Xanh Xanh lá Nâu Xám Tím Hồng Đen Be Rêu trắng Xanh đen Xanh dương Xanh rêu Tro lam TRẮNG Xám Đen Rêu CAM ĐẤT kim cương Cam HỒNG NHẠT HỒNG RUỐC

Bạn đang xem: Áo sơ mi tay ngắn hoạ tiết

*

*
Họa Tiết-0082
Họa Tiết-0082 / S - 330,000₫ - "true"Họa Tiết-0082 / M - 330,000₫ - "true"Họa Tiết-0082 / L - 330,000₫ - "true"Họa Tiết-0082 / XL - 330,000₫ - "true"
*

*
Đen-0069
*
Xanh Đậm-0069
*
Be-0069
*
Xanh Nhạt-0069
Đen-0069 / S - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / M - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / L - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / S - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / M - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / L - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Be-0069 / S - 350,000₫ - "true"Be-0069 / M - 350,000₫ - "true"Be-0069 / L - 350,000₫ - "true"Be-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Xanh Nhạt-0069 / S - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / M - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / L - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / XL - 350,000₫ - "false"
*

Đen-0069 / S - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / M - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / L - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / S - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / M - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / L - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Be-0069 / S - 350,000₫ - "true"Be-0069 / M - 350,000₫ - "true"Be-0069 / L - 350,000₫ - "true"Be-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Xanh Nhạt-0069 / S - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / M - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / L - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / XL - 350,000₫ - "false"
Đen-0069 / S - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / M - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / L - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / S - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / M - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / L - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Be-0069 / S - 350,000₫ - "true"Be-0069 / M - 350,000₫ - "true"Be-0069 / L - 350,000₫ - "true"Be-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Xanh Nhạt-0069 / S - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / M - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / L - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / XL - 350,000₫ - "false"
Đen-0069 / S - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / M - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / L - 350,000₫ - "true"Đen-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / S - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / M - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / L - 350,000₫ - "true"Xanh Đậm-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Be-0069 / S - 350,000₫ - "true"Be-0069 / M - 350,000₫ - "true"Be-0069 / L - 350,000₫ - "true"Be-0069 / XL - 350,000₫ - "true"Xanh Nhạt-0069 / S - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / M - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / L - 350,000₫ - "false"Xanh Nhạt-0069 / XL - 350,000₫ - "false"
Họa Tiết-0091 / S - 320,000₫ - "true"Họa Tiết-0091 / M - 320,000₫ - "true"Họa Tiết-0091 / L - 320,000₫ - "true"Họa Tiết-0091 / XL - 320,000₫ - "true"
Xanh Wash-0088 / S - 420,000₫ - "true"Xanh Wash-0088 / M - 420,000₫ - "true"Xanh Wash-0088 / L - 420,000₫ - "true"Xanh Wash-0088 / XL - 420,000₫ - "true"
Họa Tiết-0083 / S - 350,000₫ - "true"Họa Tiết-0083 / M - 350,000₫ - "true"Họa Tiết-0083 / L - 350,000₫ - "true"Họa Tiết-0083 / XL - 350,000₫ - "true"
Đen-0052 / S - 300,000₫ - "true"Đen-0052 / M - 300,000₫ - "true"Đen-0052 / L - 300,000₫ - "true"Đen-0052 / XL - 300,000₫ - "true"
Xám Nhạt-0078 / S - 350,000₫ - "true"Xám Nhạt-0078 / M - 350,000₫ - "true"Xám Nhạt-0078 / L - 350,000₫ - "true"Xám Nhạt-0078 / XL - 350,000₫ - "true"
Caro Xám-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / XL - 300,000₫ - "true"
Caro Xám-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / XL - 300,000₫ - "true"
Caro Xám-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / XL - 300,000₫ - "true"
Caro Xám-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xám-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Rêu-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Dương-0065 / XL - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / S - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / M - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / L - 300,000₫ - "true"Caro Xanh Lá-0065 / XL - 300,000₫ - "true"

Xem thêm: Bò Tơ Tây Ninh Chùa Bộc - Hình Ảnh Tại Nhà Hàng Bò Tơ Tây Ninh Tài Sanh

Xanh Họa Tiết-0077 / S - 330,000₫ - "true"Xanh Họa Tiết-0077 / M - 330,000₫ - "true"Xanh Họa Tiết-0077 / L - 330,000₫ - "true"Xanh Họa Tiết-0077 / XL - 330,000₫ - "true"
Đen Be-0079 / S - 300,000₫ - "true"Đen Be-0079 / M - 300,000₫ - "true"Đen Be-0079 / L - 300,000₫ - "true"Đen Be-0079 / XL - 300,000₫ - "true"
Trắng-0076 / S - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / M - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / L - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / S - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / M - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / L - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / S - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / M - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / L - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / S - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / M - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / L - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / XL - 350,000₫ - "true"
Trắng-0076 / S - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / M - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / L - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / S - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / M - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / L - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / S - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / M - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / L - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / S - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / M - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / L - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / XL - 350,000₫ - "true"
Trắng-0076 / S - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / M - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / L - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / S - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / M - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / L - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / S - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / M - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / L - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / S - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / M - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / L - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / XL - 350,000₫ - "true"
Trắng-0076 / S - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / M - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / L - 350,000₫ - "true"Trắng-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / S - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / M - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / L - 350,000₫ - "true"Hồng-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / S - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / M - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / L - 350,000₫ - "true"Xám-0076 / XL - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / S - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / M - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / L - 350,000₫ - "true"Đen-0076 / XL - 350,000₫ - "true"
Đen Họa Tiết-0059 / S - 380,000₫ - "true"Đen Họa Tiết-0059 / M - 380,000₫ - "true"Đen Họa Tiết-0059 / L - 380,000₫ - "true"Đen Họa Tiết-0059 / XL - 380,000₫ - "true"
Trắng-0081 / S - 300,000₫ - "true"Trắng-0081 / M - 300,000₫ - "true"Trắng-0081 / L - 300,000₫ - "true"Trắng-0081 / XL - 300,000₫ - "true"
Caro Cam-0038 / S - 300,000₫ - "true"Caro Cam-0038 / M - 300,000₫ - "true"Caro Cam-0038 / L - 300,000₫ - "true"Caro Cam-0038 / XL - 300,000₫ - "true"
Đen-0073 / S - 330,000₫ - "true"Đen-0073 / M - 330,000₫ - "true"Đen-0073 / L - 330,000₫ - "true"Đen-0073 / XL - 330,000₫ - "true"
Họa huyết Vàng-0070 / S - 320,000₫ - "true"Họa máu Vàng-0070 / M - 320,000₫ - "true"Họa ngày tiết Vàng-0070 / L - 320,000₫ - "true"Họa tiết Vàng-0070 / XL - 320,000₫ - "true"
Trắng-0068 / S - 320,000₫ - "true"Trắng-0068 / M - 320,000₫ - "true"Trắng-0068 / L - 320,000₫ - "true"Trắng-0068 / XL - 320,000₫ - "true"
Xanh Đen Wash-0071 / S - 450,000₫ - "true"Xanh Đen Wash-0071 / M - 450,000₫ - "true"Xanh Đen Wash-0071 / L - 450,000₫ - "true"Xanh Đen Wash-0071 / XL - 450,000₫ - "true"
Đen-0064 / S - 350,000₫ - "true"Đen-0064 / M - 350,000₫ - "true"Đen-0064 / L - 350,000₫ - "true"Đen-0064 / XL - 350,000₫ - "true"
Xanh Be-0058 / S - 300,000₫ - "true"Xanh Be-0058 / M - 300,000₫ - "true"Xanh Be-0058 / L - 300,000₫ - "true"Xanh Be-0058 / XL - 300,000₫ - "true"

Áo sơ mi luôn là lựa chọn bậc nhất của những chàng trai vì chưng tính ứng dụng cũng tương tự tính năng động mà nó mang lại. ICON DENIM mang đến các sản phẩm áo sơ mi được thiết kế từ làm từ chất liệu mềm mại, co giãn thoải mái như: vải vóc Modal, vải vóc Bamboo, cotton 100%, linen,... Thuộc họa huyết từ đơn giản cho đến nổi bật, tương xứng với các dịp không giống nhau.


ICON MIX & MATCH | Phối Áo Khoác làm sao cho Trông không quá GiàQuan trọng: Thông báo biến hóa lịch vận động Tết Tân SửuThông báo lịch phục vụ Online đầu năm mới 2021477-479-481 Sư Vạn Hạnh484 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM, Quận 312-12Bis biện pháp Mạng mon Tám

Flagship store 1:

12-12Bis, Đường CMT8, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Flagship store 2:

484, Đường Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận.3, Tp. Hồ nước Chí Minh

Flagship store 3:

477 - 479 - 481, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ nước Chí Minh

Địa chỉ công ty:

484 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Flagship Store 4:

261 quang đãng Trung, Phường 10, Quận đống Vấp


Công ty cổ phần ICON & DENIM

cskh

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN mang lại ICON DENIM

ICON DENIM luôn luôn lắng nghe hồ hết đóng góp chủ kiến từ khách hàng để triển khai xong sản phẩm, thương mại dịch vụ mỗi ngày.