Thay man hinh dien thoai may tinh bang

Khuyến mãi

Thay màn hình iPhone 4

350.000 VNĐ 450.000 VNĐ

Thay màn hình iPhone 4S

350.000 VNĐ 450.000 VNĐ

Thay màn hình iPhone 5

700.000 VNĐ 800.000 VNĐ

Thay màn hình iPhone 5C

700.000 VNĐ 800.000 VNĐ

Thay màn hình iPhone 5S

700.000 VNĐ 800.000 VNĐ

Thay màn hình iPhone 6

850.000 VNĐ 950.000 VNĐ

Thay màn hình iPhone 6 Plus

1.450.000 VNĐ 1.550.000 VNĐ

Thay màn hình iPhone 6S

1.450.000 VNĐ 1.550.000 VNĐ

Thay màn hình iPhone 6S Plus

2.350.000 VNĐ 2.450.000 VNĐ

Thay màn hình iPhone 7

2.600.000 VNĐ 2.700.000 VNĐ

Phụ kiện điện thoại, máy tính bảng

130.000 VNĐ
5.000 VNĐ
100.000 VNĐ
100.000 VNĐ
60.000 VNĐ
60.000 VNĐ
95.000 VNĐ
50.000 VNĐ
25.000 VNĐ
210.000 VNĐ
240.000 VNĐ
390.000 VNĐ
300.000 VNĐ
110.000 VNĐ
80.000 VNĐ
290.000 VNĐ
235.000 VNĐ
255.000 VNĐ
275.000 VNĐ
90.000 VNĐ
25.000 VNĐ
15.000 VNĐ

Samsung

250.000 VNĐ
300.000 VNĐ
450.000 VNĐ
450.000 VNĐ
200.000 VNĐ

iPhone

350.000 VNĐ
450.000 VNĐ
300.000 VNĐ
350.000 VNĐ
200.000 VNĐ
250.000 VNĐ
100.000 VNĐ
100.000 VNĐ
100.000 VNĐ
50.000 VNĐ

Thay vỏ iPhone, iPad

400.000 VNĐ
650.000 VNĐ
400.000 VNĐ
600.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
700.000 VNĐ
1.050.000 VNĐ
1.050.000 VNĐ
1.100.000 VNĐ
400.000 VNĐ
400.000 VNĐ
650.000 VNĐ
400.000 VNĐ
550.000 VNĐ
650.000 VNĐ
850.000 VNĐ
950.000 VNĐ
900.000 VNĐ
900.000 VNĐ
900.000 VNĐ
1.100.000 VNĐ
1.900.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ

iPad