slider 2
slider1

Khuyến mãi

Mic Karaoke Tuxun K068 chính hãng

350.000 VNĐ 500.000 VNĐ

Mic Karaoke Tuxun Q7u chính hãng

550.000 VNĐ 700.000 VNĐ

Tai nghe chụp Sony

190.000 VNĐ 250.000 VNĐ

Thay vỏ iPhone 6 lên 7

1.050.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ

Thay vỏ iPhone 6 lên 7 Plus

1.050.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ

Thay vỏ iPhone 6 Plus lên 7 Plus

1.150.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ

Thay vỏ iPhone 6S lên 7

1.050.000 VNĐ 1.400.000 VNĐ

Thay vỏ iPhone 6S Plus lên 7 Plus

1.250.000 VNĐ 1.650.000 VNĐ

Thiết bị phát wifi Softbank 102HW

1.390.000 VNĐ 1.990.000 VNĐ

Tai nghe Bluetooth Hoco EPB04

215.000 VNĐ 235.000 VNĐ

Phụ kiện điện thoại, máy tính bảng

Sale Cáp Lightning - Micro usb Remax
110.000 VNĐ   130.000 VNĐ 
Sale Mic Karaoke Tuxun K068 chính hãng
350.000 VNĐ   500.000 VNĐ 
Sale Mic Karaoke Tuxun Q7u chính hãng
550.000 VNĐ   700.000 VNĐ 
Sale Tai nghe chụp Sony
190.000 VNĐ   250.000 VNĐ 
Sale Thiết bị phát wifi Softbank 102HW
1.390.000 VNĐ   1.990.000 VNĐ 
100.000 VNĐ
100.000 VNĐ
60.000 VNĐ
60.000 VNĐ
95.000 VNĐ
50.000 VNĐ
25.000 VNĐ
210.000 VNĐ
240.000 VNĐ
390.000 VNĐ
300.000 VNĐ
100.000 VNĐ
Sale Tai nghe Bluetooth Hoco EPB04
215.000 VNĐ   235.000 VNĐ 
Sale Tai nghe Bluetooth QCY Q5
220.000 VNĐ   255.000 VNĐ 
Sale Tai nghe Bluetooth QCY Q7
225.000 VNĐ   275.000 VNĐ 
Sale Tai nghe Xiaomi thế hệ 3
100.000 VNĐ   120.000 VNĐ 
25.000 VNĐ
100.000 VNĐ
15.000 VNĐ

Samsung

300.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ
550.000 VNĐ
1.800.000 VNĐ
500.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
250.000 VNĐ
300.000 VNĐ
400.000 VNĐ
200.000 VNĐ
250.000 VNĐ
200.000 VNĐ
250.000 VNĐ
300.000 VNĐ

iPhone

850.000 VNĐ
1.050.000 VNĐ
400.000 VNĐ
500.000 VNĐ
200.000 VNĐ
300.000 VNĐ
100.000 VNĐ
100.000 VNĐ
100.000 VNĐ
50.000 VNĐ

Thay vỏ iPhone, iPad

400.000 VNĐ
650.000 VNĐ
400.000 VNĐ
600.000 VNĐ
Sale Thay vỏ iPhone 6 lên 7
1.050.000 VNĐ   1.200.000 VNĐ 
Sale Thay vỏ iPhone 6 lên 7 Plus
1.050.000 VNĐ   1.200.000 VNĐ 
700.000 VNĐ
Sale Thay vỏ iPhone 6 Plus lên 7 Plus
1.150.000 VNĐ   1.400.000 VNĐ 
Sale Thay vỏ iPhone 6S lên 7
1.050.000 VNĐ   1.400.000 VNĐ 
Sale Thay vỏ iPhone 6S Plus lên 7 Plus
1.250.000 VNĐ   1.650.000 VNĐ 
400.000 VNĐ
400.000 VNĐ
650.000 VNĐ
400.000 VNĐ
600.000 VNĐ
700.000 VNĐ
900.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
900.000 VNĐ
900.000 VNĐ
900.000 VNĐ
1.100.000 VNĐ
2.100.000 VNĐ
1.500.000 VNĐ

iPad