Thay man hinh dien thoai may tinh bang

Khuyến mãi

Tai nghe chụp Sony

160.000 VNĐ 250.000 VNĐ

Tai nghe Bluetooth Hoco EPB04

215.000 VNĐ 235.000 VNĐ

Tai nghe Bluetooth QCY Q5

220.000 VNĐ 255.000 VNĐ

Tai nghe Bluetooth QCY Q7

225.000 VNĐ 275.000 VNĐ

Tai nghe Bluetooth M165

130.000 VNĐ 145.000 VNĐ

Phụ kiện điện thoại, máy tính bảng

Sale Cáp Lightning - Micro usb Remax
110.000 VNĐ   130.000 VNĐ 
Sale Tai nghe chụp Sony
160.000 VNĐ   250.000 VNĐ 
100.000 VNĐ
100.000 VNĐ
60.000 VNĐ
60.000 VNĐ
Sale Gậy Selfie Bluetooth Remote
80.000 VNĐ   95.000 VNĐ 
50.000 VNĐ
25.000 VNĐ
210.000 VNĐ
240.000 VNĐ
390.000 VNĐ
300.000 VNĐ
110.000 VNĐ
Sale Tai nghe Bluetooth Hoco EPB04
215.000 VNĐ   235.000 VNĐ 
Sale Tai nghe Bluetooth QCY Q5
220.000 VNĐ   255.000 VNĐ 
Sale Tai nghe Bluetooth QCY Q7
225.000 VNĐ   275.000 VNĐ 
90.000 VNĐ
25.000 VNĐ
15.000 VNĐ
40.000 VNĐ

Samsung

350.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
450.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
300.000 VNĐ
450.000 VNĐ
450.000 VNĐ
200.000 VNĐ
250.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ

iPhone

600.000 VNĐ
700.000 VNĐ
300.000 VNĐ
400.000 VNĐ
200.000 VNĐ
300.000 VNĐ
100.000 VNĐ
100.000 VNĐ
100.000 VNĐ
50.000 VNĐ

Thay vỏ iPhone, iPad

400.000 VNĐ
650.000 VNĐ
400.000 VNĐ
600.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
700.000 VNĐ
1.050.000 VNĐ
1.050.000 VNĐ
1.100.000 VNĐ
400.000 VNĐ
400.000 VNĐ
650.000 VNĐ
400.000 VNĐ
550.000 VNĐ
650.000 VNĐ
850.000 VNĐ
950.000 VNĐ
900.000 VNĐ
900.000 VNĐ
900.000 VNĐ
1.100.000 VNĐ
1.900.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ

iPad